New Issue

วารสาร Engineering Today

ปีที่ 22 ฉบับที่ 200 มีนาคม-เมษายน 2567

เรื่องเด่นในฉบับ 

+ เซ็นเซอร์ VEGA ช่วยให้กระบวนการในการผลิตวัสดุพื้นสังเคราะห์ง่ายขึ้น
+ “รศ. ดร.คมสัน มาลีสี” อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคดิจิทัล เพื่อนำพา สจล. สู่ความเป็นเลิศ
+ 4 องค์กรชั้นนำ เจ้าของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 เผยวิสัยทัศน์ พร้อมเคล็ดลับในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จ
+ ศิริราช และ รพ.จุฬาฯ คว้า ASOCIO 2023 ICT Awards ยกระดับการให้บริการและรักษาผู้ป่วย มุ่งสู่ Smart Hospital

   

BCT 2024

Latest News

อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และพันธมิตร ปูพรมจัดงาน “Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024” หนุน ภาคการผลิตอุตฯ EV ไทยสู่ผู้นำของภูมิภาค

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกความร่วมมือกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นำโดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สถาบันยานยนต์ , สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย , ศูนย์วิจัย MOVE, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และภาคเอกชน จากระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ สานต่อความร่วมมือเดินหน้าจัดงาน “Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024” ชูแนวคิด “EV Ecosystem Transformation Towards Net Zero” วางเป้าปักไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรม EV ในภูมิภาคพร้อม ขานรับเป้าหมายไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เตรียมจัดใหญ่ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางบีโอไอ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 หรือ EV 3.5 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570) เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะไฟฟ้า…

K-Consafety Expo

Featured Business Listings

Interview

กาแลคซี่ วาล์วส์ เปิดโรงงานในไทย ณ จังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาค

บริษัท เทียนจิน กาแลคซี่ วาล์วส์ จำกัด ผู้ผลิตวาล์วชั้นนำจากประเทศจีนที่ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับโลก มีกลุ่มลูกค้าหลักในสหภาพยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดพิธีเปิดโรงงานในไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “บริษัท กาแลคซี่ วาล์วส์ (ประเทศไทย) จำกัด” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้โรงงานที่ประเทศไทย สามารถผลิตผลิตภัณฑ์วาล์วที่ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ทั้งการป้องกันทางด้านอัคคีภัย,  การเดินระบบในอาคาร ระบบเทอร์โมสตัท ระบบประปาและอื่นอีกมากมาย…

KANIT

Innovation

Startup ม.ขอนแก่น จับมือ Lily Pharma ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน N P K ลดปัญหา Climate Change

ขอนแก่น – 23 พ.ค. 2567 : สุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมการถ่ายทอด Technical Know How จากมหาวิทยาลัย ไปสู่ภาคเอกชน เพื่อนำออกสู่อุตสาหกรรม ด้วยการทำวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้องค์ความรู้ชั้นสูง พร้อมทั้งออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมนั้นให้กับภาคเอกชนที่ต้องการนำไปผลิตและทำการตลาด เพราะเชื่อว่าภาคเอกชนมีความชำนาญมากกว่าที่เราจะทำเองทุกอย่าง ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดงานวิจัยและพัฒนาไปสู่ระดับโลก จึงได้คัดเลือกผู้ประกอบการประเทศมาเลเซียมาร่วมทุนก่อตั้ง Holding Company ปุ๋ยน้ำนาโนซึ่งเป็นการถือหุ้นระหว่าง Lily Pharma…

ไบโอเทค จับมือ BioMed และสมาคมจุลินทรีย์ลำไส้ฮ่องกง ศึกษาวิจัยจุลินทรีย์ หวังพัฒนานวัตกรรมโพรไบโอติกส์ในไทย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  บริษัท ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ ประเทศไทย จำกัด (BioMed) และสมาคมจุลินทรีย์ลำไส้ฮ่องกง (HKSGM)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการเพื่อศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านจุลินทรีย์และโพรไบโอติกส์ในประเทศไทย   ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  กล่าวว่า ทีมวิจัยจากไบโอเทคได้ศึกษาเรื่องไมโครไบโอมในเชิงลึก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน ที่ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ไมโครไบโอมการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตที่ระดับยีนและเมตาบอไลท์ เพื่อศึกษาถึงความสำคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรแบคทีเรียในลำไส้ต่อระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิต องค์ความรู้และเทคโนโลยีฐานที่ได้พัฒนาขึ้นช่วยให้การศึกษาไมโครไบโอม มีความแม่นยำและละเอียดลึกมากขึ้น ช่วยให้การวิจัยและพัฒนาด้านไมโครไบโอม สามารถนํามาสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   ความเข้าใจการอยู่รวมกันของกลุ่มจุลินทรีย์กับเซลล์ในแต่ละภูมิภาค หรือแต่ละสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สามารถออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนและควบคุมให้จุลินทรีย์มีคุณสมบัติหรือเป็นแหล่งผลิตสารชีวภาพที่อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่ต้องการได้ ในปัจจุบันการวิจัยไมโครไบโอมในมนุษย์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลของอาหารที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงไมโครไบโอมในลําไส้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของร่างกาย สุขภาพทางการแพทย์และการเป็นโรคแต่ละชนิด ทั้งนี้ การทำวิจัยของนักวิจัยชาวไทยที่ผ่านมาในเรื่องจุลินทรีย์ยังไม่เคยมีการทำการวิจัยในร่างกายมนุษย์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์  แต่ภายหลังจากการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการแล้ว  จะมีการนำจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยมาวิจัยร่วมในร่างกายของมนุษย์ต่อไป  …

Smart City

BCT 2024

IT News

เอปสันขยายไลน์เครื่องพิมพ์เพื่อธุรกิจ พร้อมเปิดตัวซอฟต์แวร์ EcoFleet Management ปั้นโซลูชันสร้างระบบนิเวศการพิมพ์ของเอปสันในองค์กรทุกขนาด

กรุงเทพฯ – 23 พฤษภาคม 2567 : เอปสันเดินหน้าปั้นโซลูชันเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการพิมพ์ของเอปสันสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาด โดยผสานกลไก 3 ด้าน ทั้งไลน์อัพเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจที่มีจำนวนรุ่นมากที่สุดในตลาด ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายเครื่องพิมพ์ EcoFleet Management ที่พัฒนาขึ้นเองโดยเอปสัน ประเทศไทย และแพคเกจการให้บริการเช่าเครื่องที่ตอบรับเทรนด์ตลาดที่กำลังขยายตัว ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2566 ตลาดเครื่องพิมพ์ในไทยมีทั้งหมด 790,00 ยูนิต แบ่งเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 68% และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 37%โดยเอปสันมีส่วนแบ่งทางการตลาด 42% ของตลาดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ซี่งเป็นผู้นำของตลาด บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการนำเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเอปสันเข้าไปแทนที่เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสารในองค์กรต่างๆ ให้ได้เพิ่มมากขึ้น…

ดีอีและอว. จับมือ DUGA มอบรางวัลการประกวด U Power Digital Idea Challenge Season 7 สร้างนักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพด้วยเทคโนโลยี AI

กรุงเทพฯ : สุภาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวด พร้อมทำจริง จากแผนการตลาดดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้ชื่อโครงการ “U Power Digital Idea Challenge” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ และการสนับสนุนจาก 6 แบรนด์ชั้นนำของประเทศ ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ สุภาวดี ตันติยานนท์   นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save