Engineering Today ปีที่ 18 ฉบับที่ 175 – 180

วารสาร Engineering Today ปีที่ 18 ฉบับที่ 175 – 180 วารสารราย 2 เดือน เพื่อความก้าวหน้าในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้ อัพเดทความเคลื่อนไหวและเทรนด์ใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน รวมทั้งเจาะลึกแนวคิดของผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเรจในการทำงาน ซึ่งจะมาร่วมชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

วารสาร Engineering Today 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 176 มีนาคม-เมษายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

  • สวทช. ร่วมกับจุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยแสง UV ใช้งานได้ในพื้นที่เฉพาะและจุดเสี่ยง นำร่องที่ รพ.จุฬาฯ
  • “วิศวกรหญิง 4 เจนเนอเรชั่น” ก้าวข้ามความท้าทาย สู่วิชาชีพวิศวกรหญิงอย่างเต็มภาคภูมิ
  • จับตา 2 งานวิจัย ช่วยไทยยามวิกฤต COVID-19 หน้ากากผ้ากันน้ำของ มธ. – หน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโนของ มจพ.

 View Detail      

วารสาร Engineering Today 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 175 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

  • วว.มุ่งวิจัยกัญชา 3 ด้านหลัก เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
  • รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ “คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ สร้างงานวิจัยขายได้เชิงพาณิชย์”
  • การใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โทรคมนาคม และการแพทย์

 View Detail