กสอ. สานต่อโครงการ “ดีพเทคสตาร์ทอัพ” รุ่นที่ 2 เผยมีโมเดลธุรกิจ 25 ทีม คาดมีเงินทุนสนับสนุนกว่า 500 ล้านบาท

หนุนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ให้มีความพร้อม แข่งขันในตลาดธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สานต่อโครงการ (DIPROM) เพื่อเร่งสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ ให้มีความพร้อมผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) รุ่นที่ 2 มุ่งเน้นการสนับสนุนเงินทุนเพื่อขยายฐานตลาด…

สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ NAC 2021 ชูแนวคิด “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16 (16th NSTDA Annual Conference: NAC2021) ภายใต้แนวคิด “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ…

อว.-สธ.เตรียมนำวัคซีนล็อตแรก 200,000 โดสจากซิโนแวคเข้าไทย 24 ก.พ.นี้ พร้อมฉีดให้ประชาชนใน 10 จังหวัดนำร่อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย ร่วมแถลงการณ์บริหารจัดการและให้วัคซีน COVID-19 ของประเทศไทยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเชื่อมั่นและลดความกังวลแก่ประชาชน โดยวัคซีนล็อตแรก 200,000 โดสจากซิโนแวคจะนำเข้ามาในประเทศไทยในวันที่ 24…

สวทช. โชว์ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2563 ตอบโจทย์ประเทศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โชว์ผลงานวิจัยเด่นปีพ.ศ. 2563 ภายในงาน “NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impacts” 3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ…

“ออมสิน” คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อม 7 องค์กรรับรางวัล TQC

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี กรุงเทพฯ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563…

TDRI แนะรัฐเน้นเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจาก COVID-19 ระลอกใหม่

การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความกังวลกับประชาชนไทยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งความกังวลจากการติดเชื้อและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมาว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้ค่อนข้างยากและไม่ทั่วถึง ดังนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จึงได้ทำการศึกษา ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19: กลไกการรับมือและมาตรการช่วยเหลือ โดยการสนับสนุนของ…

วช. จับมือเครือข่ายนักวิจัยนำเสนอนวัตกรรมรับมือฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “วิจัย นวัตกรรม สู้ฝุ่นจิ๋ว”เพื่อนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น…

เสวนา “ราษฏร์-รัฐ ร่วมใจสู้ภัยฝุ่นจิ๋ว” มองสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน – มั่นใจแก้ปัญหาฝุ่นพิษได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย    จัดเสวนา  PM2.5 Series 7  หัวข้อ “ราษฏร์-รัฐ ร่วมใจสู้ภัยฝุ่นจิ๋ว” โดยมีนพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขระดับ 11 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข…

EEC ลงนามสัญญาให้อีสท์ วอเตอร์เช่าที่ดิน  ผลิตน้ำประปา – บำบัดน้ำเสียในโครงการสนามบินอู่ตะเภา 20,000 คิวต่อวัน 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดย จิรายุทธ…

สภาวิศวกร ส่งมอบ “พ็อกเก็ต พาร์ค” สวนสาธารณะขนาดเล็กแปลนแรกแก่ชาวชุมชนคลองเตยชูเป็นแหล่งเรียนรู้  -พักผ่อนภายในชุมชน

สภาวิศวกร พร้อมด้วย วิศวกรอาสา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) และตัวแทน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ…