นศ.อาชีวฯ โชว์ทักษะ Data & AI คว้ารางวัลในเวที IoT Hackathon 2024 ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และพันธมิตรประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส…

ไบโอเทค เปิดศูนย์ “TBRC” คลังจุลินทรีย์ชั้นนำระดับอาเซียน ใช้เป็นต้นน้ำรองรับงานวิจัยและอุตสาหกรรม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิด ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)  ซึ่งเป็นคลังเก็บรักษาจุลินทรีย์และชีววัสดุใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีจุลินทรีย์ 96,729 สายพันธุ์ มากกว่า 4,300 สปีชีส์ เพื่อเป็นต้นน้ำในการเก็บจุลินทรีย์ ให้บริการฝากและให้บริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ…

5 เรื่องที่ต้องรู้…ก่อนปั้น “แบรนด์” ให้ปัง

การพัฒนา SME อาจไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ก็มีปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของเอสเอ็มอีที่น่าสนใจที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาของผู้ประกอบการรายย่อยได้ เคล็ดลับหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในงานอบรมโครงการ “ตอกเสาเข็มเพื่อ SME” ปี 2567 ที่ทางศูนย์เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนเอสเอ็มอี ภายใต้การบริหารของซีพี ออลล์ หยิบยกขึ้นมาคือ “การสร้างแบรนด์”…

สวทช. โชว์ 4 ผลงานวิจัยเด่นปี’66 ถึงมือผู้ใช้งานหลักล้านคน พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยBCG ปี’67 เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัย แถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2566 “สวทช.…

มจธ. ส่งเสริมคนพิการ ปั้นแบรนด์ “เฮ็ดดิ คราฟท์” ด้วยทุนพื้นถิ่น ผ่านหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น

ปัจจุบันประเทศไทยมี “กลุ่มคนพิการ” ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จะเป็นการดีไม่น้อย หากมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองอย่างจริงจัง โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน อย่าง โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 ปีแล้ว…

งาน NanoThailand 2023สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระดับสากล ยกระดับงานวิจัยนาโน ตอบโจทย์ความยั่งยืน

งาน NanoThailand 2023 จัดขึ้นโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ภายใต้แนวคิด "Nanotechnology for Sustainable World" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย…

สวทช. เผยความคืบหน้า “1 ปี แผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ไทยและก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน Medical AI” พร้อมพัฒนา AI รองรับการใช้งานทุกมิติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยผลการดำเนินงาน“1 ปี แผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน Medical AI” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา AI ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในทุกมิติ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา…

สจล.จัดงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2023 เปิดโลกวิศวกรรมเพื่อเยาวชนไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานยิ่งใหญ่ K-Engineering World Tour and Workshop 2023 ปลดล็อค…เปิดโลกวิศวกรรม สำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ วันที่ 17 -19…

THTI แนะผู้ประกอบการสิ่่งทอไทย ปรับรูปแบบการผลิตและวัสดุที่ใช้ตามเทรนด์รักษ์โลก สร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ แข่งขันในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) แนะผู้ประกอบการสิ่งทอไทย ปรับรูปแบบการผลิตและวัสดุที่นำมาใช้ผลิตรองรับการใช้งานตามเทรนด์รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และช่วยแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เผยอุตฯ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยอยู่ในช่วงขาลง ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า  ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงขาลง จากที่ในอดีตก่อนสถานการณ์ COVID-19 อุตสาหกรรมสิ่งทอจะเติบโตประมาณ…

สกสว.เปิดเวทีสะท้อน 4 ปีปฏิรูป ววน. งานวิจัยต้องบูรณาการกับเอกชน-ประชาชน -การเมืองจึงจะขับเคลื่อนประเทศได้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อน 4 ปีแห่งการปฏิรูป ววน. เพื่อทบทวนบทเรียน รับโจทย์ และมองไปข้างหน้า ผู้ทรงคุณวุฒิชี้ต้องมีเอกภาพเชิงนโยบาย ทำงานเชื่อมโยงกับระบบการเมือง เอกชน และประชาสังคม เพื่อเป็นพลังหนุนเสริมให้ขับเคลื่อนไปได้ และมีผลงานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมบนโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและนวัตกรรมของประเทศ…

สสช.จับมือไบโอเทคเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น “โครงการบูรณาการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ” ใน 2 จังหวัดนำร่อง

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ จัดเวทีนำเสนอผลการศึกษา “โครงการบูรณาการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG” ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร BCG เพื่อติดตามผลดำเนินงานในประเด็นโมเดล BCG…

เจาะความสำเร็จ SME ขนมพื้นบ้าน “แม่สุนีย์ ขนมไทย” ยกระดับสินค้าสู่ร้าน 7-11 ด้วยขายยปีละกว่า 230 ล้านบาท

หากเอ่ยชื่อ “แม่สุนีย์ ขนมไทย” เชื่อว่าบรรดาสาวกขนมไทยในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น คงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังถือเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญที่ทำให้ขนมที่คุ้นเคย อาทิ ขนมกล้วย กล้วยปิ้งน้ำตาลมะพร้าว เต้าส่วนทรงเครื่อง เปียกปูนดอกไม้…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save