ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย-จีน Q3 ชี้ผู้ประกอบการกังวลต่อความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ – ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

หอการค้าไทย-จีน  ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น จากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกหอการค้าไทยจีน และประธาน ผู้บริหาร กรรมการสมาพันธ์หอการค้าไทย จีน และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทยจีน จำนวน  325 คน …

นายกฯ เปิดงาน Thailand 5G Summit 2022 ผนึกเครือข่ายพันธมิตร ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทย

กรุงเทพฯ  – 16 มิถุนายน 2565 :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand 5G Summit…

ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจร (VCDR) สาขาหทัยราษฎร์ ลงทุน 50 ล้านบาท คืนทุนภายใน 3 ปี ด้วย Lean Concept

ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจร “VOLVO CERTIFIED DAMAGE REPAIR CENTRE”  (VCDR)  สาขาหทัยราษฎร์ บริหารงานโดย บริษัท สแกนดิเนเวียน ออโต้ จำกัด เพื่อรองรับลูกค้าของวอลโว่ทั้งหมดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลฝั่งโซนตะวันออก  นับเป็นศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากลจากประเทศสวีเดนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย…

กรมการข้าว -ธ.ก.ส. – GIZสนับสนุนเงินทุนโครงการ “Thai Rice NAMA” ชูเทคโนโลยีทำนาแบบยั่งยืน -ลดโลกร้อน

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมลงนามสนับสนุนเงินทุนในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการปลูกข้าวตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในการผลิตข้าว รวมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีการทำนายั่งยืน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตข้าวอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ การจัดการฟางข้าวและตอซังข้าว และการส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน…

ย้อนไทม์ไลน์ 5 อุบัติภัย – ภัยพิบัติระดับชาติ สู่ 5 ข้อเสนอถึงรัฐ เร่งแก้ไขตามหลักวิศวกรรมแบบยั่งยืน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับอุบัติภัยและภัยพิบัติครั้งใหญ่ในหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังได้สร้างความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ทั้งจากภัยธรรมชาติ จากอุบัติที่ไม่คาดคิด ซึ่งหลายต่อหลายครั้งเมื่อเกิดเหตุแล้วมักมีหน่วยงานออกมาถอดบทเรียนเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขสำหรับกรณีต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำรอย  สภาวิศวกร หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพของวิศวกรไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อเสนอแนะต่อภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม สภาวิศวกร จะทำหน้าที่ประสานหน่วยงานท้องที่และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหารือหรือกระทั่งลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายโดยเร็วที่สุด…

เนคเทค จับมือพันธมิตร จัดแข่งขัน “IoT Hackathon 2022 Gen R Data Analytics for Factory 4.0” ปีที่ 2 เสริมทักษะด้าน IIoT ให้นร.อาชีวศึกษาใน EEC

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน) จัดการแข่งขัน “IoT…

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือพันธมิตรจัดเสวนา “นโยบายผู้สมัครผู้ว่า กทม. กับการบริหารจัดการขยะ น้ำ อากาศ และเมืองยั่งยืน”

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “นโยบายผู้สมัครผู้ว่า…

“ยันม่าร์” เปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ “YM357A-L1” รุกตลาดงานนา – งานไร่ พร้อมพาชมระบบการผลิตอัตโนมัติที.ที.เฟิร์สแทรกเตอร์ จ.ลพบุรี

ยันม่าร์ ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ YM357A-L1 “ล้อใหญ่”  ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย ตอบสนองทั้งงานนาและงานไร่ เพิ่มแรงฉุดลากรับงานหนักๆ ได้เต็มที่ ปรับระยะฐานล้อทั้งล้อหน้าและล้อหลังได้ถึง 4 ระดับ เหมาะสำหรับประเภทการใช้งานและชนิดของพืชที่เพาะปลูกทั้งข้าวโพด มันและอ้อย  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน…

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ชูเทคโนโลยี – นวัตกรรมตามหลักการทางวิศวกรรม จัดการน้ำมันรั่วในทะเลอย่างยั่งยืน

จากเหตุการณ์น้ำมันรั่วบริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความตื่นตัวของสังคมในด้านการจัดการน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลและถูกพัดพาเข้ามาสู่พื้นที่ชายฝั่ง ตลอดจนผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เหตุการณ์น้ำมันรั่วในครั้งนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงและเปรียบเทียบกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2556 บริเวณอ่าวพร้าว จังหวัดระยองเช่นเดียวกัน ทั้งในมุมมองผลกระทบและการจัดการเพื่อกำจัดน้ำมันและทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลากหลายด้านและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น…

ฟีโบ้พัฒนาระบบTele 3D Printing  สู่เครือข่ายการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติระหว่างสถานศึกษา 

จากจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printer)  ที่สามารถทำให้ไอเดียโมเดลสามมิติที่สร้างอยู่ในโปรแกรมออกแบบกลายเป็น “ชิ้นงานจริง” ที่ “จับต้องได้” ไม่ใช่เป็นเพียงภาพบนกระดาษหรือภาพกราฟิกเหมือนแต่ก่อน ทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถช่วยเสริมทักษะให้กับนักเรียนในระดับมัธยมและอาชีวะศึกษา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ แต่ด้วยราคาเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printer)  ที่ยังค่อนข้างสูง และจำเป็นต้องใช้คนที่มีความเข้าใจในการสั่งงานและดูแลบำรุงรักษา ทำให้การใช้งานเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save