วช. จับมือเครือข่ายนักวิจัยนำเสนอนวัตกรรมรับมือฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “วิจัย นวัตกรรม สู้ฝุ่นจิ๋ว”เพื่อนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น…

เสวนา “ราษฏร์-รัฐ ร่วมใจสู้ภัยฝุ่นจิ๋ว” มองสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน – มั่นใจแก้ปัญหาฝุ่นพิษได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย    จัดเสวนา  PM2.5 Series 7  หัวข้อ “ราษฏร์-รัฐ ร่วมใจสู้ภัยฝุ่นจิ๋ว” โดยมีนพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขระดับ 11 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข…

EEC ลงนามสัญญาให้อีสท์ วอเตอร์เช่าที่ดิน  ผลิตน้ำประปา – บำบัดน้ำเสียในโครงการสนามบินอู่ตะเภา 20,000 คิวต่อวัน 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดย จิรายุทธ…

สภาวิศวกร ส่งมอบ “พ็อกเก็ต พาร์ค” สวนสาธารณะขนาดเล็กแปลนแรกแก่ชาวชุมชนคลองเตยชูเป็นแหล่งเรียนรู้  -พักผ่อนภายในชุมชน

สภาวิศวกร พร้อมด้วย วิศวกรอาสา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) และตัวแทน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ…

กสอ.สนับสนุนคลัสเตอร์ผึ้ง และยุทธศาสตร์ “แตกกอ” ในเชียงใหม่ ช่วยผู้ประกอบการต่อยอดธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19

ในช่วงวิกฤต COVID-19 อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจำนวนมาก ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้หาแนวทางในการส่งเสริมทักษะและยกระดับผู้ประกอบการโดยใช้เครื่องมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.), โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ “คลัสเตอร์” และโครงการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจให้สามารถแตกกอขยายสู่ธุรกิจใหม่ผ่านการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการประกอบการ…

วิศวกรไทย 2021 กับการปรับตัวในโลกยุควิถีใหม่

ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering) ซึ่งจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เปิดเวทีเสวนา เรื่อง วิศวกรไทย 2021 กับการปรับตัวในโลกยุควิถีใหม่ โดยมี 3 ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศ…

พัฒนาคนให้มีทักษะและเก่ง 3 ด้านช่วยองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เกิดมิติใหม่ๆในการใช้ชีวิต จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆองค์กรและทุกๆภาคส่วนจะต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างคน และพัฒนาคนเพื่อรองรับกรใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเสริมทักษะให้คนให้มีทักษะและประสบการณ์เก่ง 3 ด้าน ได้แก่ “เก่งงาน เก่งคนและเก่งความคิด” เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง และเข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นในการทำงานในยุค New Normal แนะมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในแต่ละปี รศ.ดร.จักษ์…

สวทช สนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรม “ริสแบนด์” ช่วยแพทย์ในรพ.ระยองระบุตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้รวดเร็วแม่นยำมากขึ้น

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข หรือ 2P @Safety Tech (Patient and Personnel…

วิศวฯ มหิดลร่วมกับ ทีมชาติไทย MAHIDOL BCILAB ออกแบบนวัตกรรมสำหรับ 2 ผู้พิการตัวแทนประเทศไทย ใช้เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลก CYBATHLON 2020

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ทีมชาติไทย MAHIDOL BCILAB ออกแบบนวัตกรรมอุปกรณ์สำหรับ 2 หนุ่มผู้พิการทีมชาติไทย สำหรับนำเข้าแข่งขันประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการชิงแชมป์โลก หรือ ไซบาธอน 2020 (CYBATHLON) ใน…

สกสว. ทดสอบความแข็งแรงเครื่องบินทะเลนามพระราชทาน “ชลากาศยาน” ตามมาตรฐาน CAAT ก่อนผลิตใช้จริงในเชิงพาณิชย์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดทดสอบความแข็งแรงของเครื่องบินทะเล NAX-5 ซึ่งได้รับพระราชทานนามเรียกขานว่า “ชลากาศยาน” หวังจดทะเบียนเพื่อขอรับการรับรองความสมควรเดินอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด…