พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันอังคารที่1
เมษายน 2557

» วสท.เผยมีบ่อขยะจัดการไม่ถูกวิธีเกือบ 2,000 แห่ง เสนอมาตรการเร่งด่วน แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ลดปัญหาแพร่กระจายมลพิษประสงค์ ธาราไชย อุปนายก สภาวิศวกร

จากซ้าย รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ประธานกรรมการโครงการ (วสท.) และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท.
ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และประสงค์ ธาราไชย อุปนายก สภาวิศวกร ร่วมให้ข้อมูลในงานแถลงข่าว
หัวข้อ “ภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการป้องกัน และ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ อาคารวสท.

                จากกรณีเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ภายในซอย 8 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่ 16 มี.ค. 2557 ที่ผ่านมา เปลวเพลิงและควันไฟที่พวยพุ่งได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงกรุงเทพมหานครเป็นวงกว้าง แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงให้สงบ แต่ทว่าปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ยังคงตามมา เมื่อเร็วๆ นี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดแถลงข่าวในหัวข้อ “ภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการป้องกัน และ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย .ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ประธานกรรมการโครงการ (วสท.) และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และประสงค์ ธาราไชย อุปนายก สภาวิศวกร ร่วมให้ข้อมูลและดำเนินรายการโดย ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และโฆษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ อาคารวสท. ซอยรามคำแหง 39

                 ปัจจุบันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาของการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี ไม่มีการคัดแยกขยะ และยังขาดแนวทางส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิลขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ปัญหาบ่อขยะที่มีการจัดการไม่ถูกวิธียังมีอีกมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจมีจำนวนมากเกือบ 2,000 แห่ง และเหมือนระเบิดเวลาที่รอ เนื่องจากการกำกับดูแลการลักลอบทิ้งขยะพิษและการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ ดังนั้นจำเป็นที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

วสท.เสนอมาตรการเร่งด่วน เน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ควบคุมและลดปัญหาแพร่กระจายมลพิษ

                 ทั้งนี้วสท. ได้เสนอแนะแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากปัญหาภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา โดยมาตรการในระยะเร่งด่วนในขณะนี้คือ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อควบคุมและลดปัญหาการแพร่กระจายของมลพิษไปยังสิ่งแวดล้อมในบริเวณไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา กล่าวคือ 1) จำเป็นต้องตรวจสอบระดับควัน และระดับก๊าซพิษที่ยังตกค้างอยู่ใน พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางควบคุม และลดระดับ 2) การหาแนวทางลดการแพร่กระจายของน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำ ในการดับเพลิงออกไปยังสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบ่อที่ใช้เป็นบ่อดิน ไม่มีแผ่นปูพื้นที่ก้นบ่อ ทำให้น้ำเสียมีโอกาสซึมลงดิน และมีการปนเปื้อนน้ำใต้ดินได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง 3) น้ำชะมูลฝอยที่ขังอยู่ในบ่อขยะควรสูบออกมาบำบัด เนื่องจากมีความสกปรกสูง และมีโอกาสปนเปื้อนสารพิษจากขยะพิษอุตสาหกรรม สามารถบำบัดโดยกระบวนการบำบัดทางกายภาพ-เคมีร่วมกับการบำบัดทางชีวภาพได้ 4) ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน ซึ่งสามารถบำบัดโดยกระบวนการบำบัดทางกายภาพเคมีร่วมกับการบำบัดทางชีวภาพได้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของน้ำปนเปื้อน 5) ตรวจสอบการปนเปื้อนของดิน และแหล่งอาหารในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากการแพร่กระจายของฝุ่น และเขม่าควัน เพื่อทราบระดับการปนเปื้อน

                 ส่วนบ่อขยะอื่น ๆ ก็ควรนำหลักการทางวิศวกรรมมาประเมินตรวจสอบว่า บ่อขยะบ่อใดที่สมควรจะปิด บ่อใดควรจะปรับปรุง หรือบ่อขยะใดสมควรจะลงทุนในระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อปรับปรุงให้เป็นระบบการจัดการขยะแบบครบวงจรหรือเพื่อรวบรวมขยะจากกลุ่มท้องถิ่นมาเข้าสู่ระบบการจัดการให้ถูกต้อง ทั้งนี้การเตรียมบ่อฝังกลบขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรมต้องมีการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสำหรับขยะแต่ละประเภท เป็นไปตามมาตรฐาน ในการเดินระบบ การกำกับควบคุมดูแลการใช้งานบ่อฝังกลบขยะ ไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม หากทำได้ดังที่กล่าวมานี้คาดว่าจะสามารถลดจำนวนบ่อขยะเถื่อนลง ปัญหาไฟไหม้ก็ลดลงตาม อย่างน้อยถ้าเป็นการเทกองที่มีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ไฟก็เกิดขึ้นได้ยาก ต่างจากบ่อขยะที่แพรกษาที่เป็นบ่อดินเก่าที่ขายหน้าดินแล้วนำ มาทิ้งขยะแบบเทกองโดยไม่ถูกวิธี

เสนอรัฐวางแผนมาตรการระยะยาว
ลงทุนระบบการจัดการขยะเหมือนสาธารณูปโภคอื่น

                 ส่วนมาตรการในระยะยาวนั้น รัฐจำเป็นต้องมีแผนลงทุนด้านระบบการจัดการขยะเช่นเดียวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา พร้อมทั้งผลักดันนโยบายขยะระดับชาติอย่างจริงจัง ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะที่จะต้องนำมาทิ้ง การแยกขยะ พิจารณาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน เป็นต้น เนื่องจากการแก้ที่ต้นเหตุด้วยการจัดการให้ถูกต้องดีกว่า เป็นการแก้ไขปัญหาครั้งเดียวที่มีความยั่งยืนTags : ประสงค์ ธาราไชยอุปนายก สภาวิศวกรภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการป้องกัน บ่อขยะแพรกษา • นิคมอุตสาหกรรมบางปู • กรุงเทพมหานคร • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ • วสท. • ดร.กมล ตรรกบุตร • สภาวิศวกร • ขยะมูลฝอย • รีไซเคิล • ก๊าซพิษ • ชีวภาพ • ปนเปื้อน • บำบัด • ฝุ่น • สาธารณูปโภค • พลังงานขยะ


Main


ข่าวใหม่

•  โตชิบาเร่งพัฒนาประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเสมือนด้วยเทคโนโลยี IoT และปัญญาประดิษฐ์ [25 เม.ย. 2562]

•  กฟผ. จับมือ สทน. พัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน ร่วมกันออกแบบเครื่องโทคาแมคไทย [25 เม.ย. 2562]

•  CPT ได้ License Partner จากซีเมนส์ เดินหน้าผลิตตู้ไฟฟ้ามาตรฐานโลก ขยายฐานลูกค้าปิโตรเคมี และงานโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ [24 เม.ย. 2562]

•  ภิรัชบุรีจับมือบ้านปูฯ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการซัมเมอร์ ลาซาล [24 เม.ย. 2562]

•  คณะวิศวะมหิดล เดินหน้าโครงการวิจัยระบบโลจิสติกส์กทม.และปริมณฑล รองรับ “มหานครแห่งเอเชีย” [23 เม.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260