ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research Expo 2014 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 500 ผลงานมานำเสนอ และพลาดไมได้กับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


Engineering Today

ปีที่ 12 ฉบับที่ 140 สิงหาคม 2557

• วสท. เสนอแนวคิดการพัฒนาระบบรางของไทย ให้เป็นการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ
• ทีดีอาร์ไอแนะปรับโครงสร้างองค์กรก่อนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3 ล้านล้านบาท
• เซเว่น อีเวฟเว่น สาขาธาราสแควร์ ผ่านการรับรองระดับสูงสุด Platinum จากสถาบันอาคารเขียวไทย
• คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ชูความสำเร็จการใช้เทคนิคส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย
กองบรรณาธิการ
• ยูนิเวอร์แซล โรบอทส์ ส่งหุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะ 2 รุ่น รุกตลาด SME


100 ปี วิศวกรรมศาสตร์ไทย
วิศวกรรม ’57” หรือ Engineering ’14 วิศวกรรมสำหรับอนาคต

 โครงการ“สุขพอที่พ่อให้” ประกวดจัดทำวีดิทัศน์ และบทความประกอบภาพโครงการในพระราชดำริ

กูรูเศรษฐกิจแนะรัฐสร้างบริบทใหม่ธุรกิจไทย ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง

วิศวกรอาเซียนและวิศวกรเอเปค : ไทยจะก้าวไปอย่างไร
Line Break (Shift + Enter)

news

ข่าวเด่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

: : สจล.แนะทางออกเกษตรกรไทย สู่การเป็นศูนย์การเกษตรอัจฉริยะของอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล.

               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผย 4 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน สู่การเป็นศูนย์การบริหารการเกษตรอัจฉริยะของอาเซียน ได้แก่ 1) สนับสนุนการสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการทางธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การใช้ปัจจัยนำเข้า การผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย 2) สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) 3) การรักษาความมั่นคงทางการเกษตรและอาหาร มีการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสุขภาวะที่ดี ขณะที่มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับฐานทรัพยากร และ 4) การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

               สิ่งเหล่านี้ แม้จะมีกลไกขององค์กรทางธุรกิจเกษตรที่เป็นเจ้าภาพหลักอยู่ แต่ในบทบาทของสถาบันการศึกษานั้น จะเป็นฝ่ายสนับสนุนในการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ข้างต้น โดย ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการบริหารและจัดการธุรกิจเกษตร...
: : วช. จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 โชว์ผลงานวิจัยโดดเด่นกว่า 500 ผลงาน บนแนวคิด “งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 100 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 7-11สิงหาคม 2557 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เพื่อเป็นเวทีกลางในการแสดงศักยภาพทางการวิจัยของหน่วยงานในระบบวิจัยไทยในระดับประเทศ อันจะเชื่อมโยงกับการนำผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในประเทศอย่างยั่งยืน

               ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า การจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชนกว่า 100 หน่วยงาน นำผลงานวิจัยที่โดดเด่นจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 500 ผลงานมานำเสนอ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน”...
: : 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ

RNAi Therapy

               เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” ในงาน IP INNOVATION AND TECHNOLOGY EXPO 2014 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา ดังต่อไปนี้คือ

               1. RNAi Therapy โรคมะเร็งเป็นสาเหตุสำคัญลำดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของประชากรโลก การรักษาในปัจจุบันมีทั้งการผ่าตัด ฉายแสง หรือใช้เคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยส่วนหนึ่ง วิธีการรักษาเหล่านี้มีผลข้างเคียง ที่รุนแรง เพราะการฆ่าเชื้อมะเร็งด้วยเคมีบำบัด หรือฉายรังสี จะไปทำลายเซลล์ปกติของเรา ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย ทำให้ติดเชื้อง่าย และบางรายก็เป็นซ้ำอีก ทำอย่างไรจึงจะทำลายเซลล์มะเร็งโดยไม่รบกวนเซลล์ปกติ...
: : วช.ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยร่วมมือโครงการ Training for the trainers ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

วช.ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยร่วมมือโครงการ Training for the trainers ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

                ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย หรือ Training for the trainers” ร่วมกับตัวแทนจาก8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

               เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ คุณธรรมเน้นการตอบโจทย์และสร้างโจทย์งานวิจัยที่มีคุณค่าทันตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยตั้งเป้าในปีงบประมาณ 2557 นี้จะสามารถผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ 300 คน ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2...
: : วสท. จัดใหญ่ วิศวกรรมแห่งชาติ 2557 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”

วิศวกรรม ’57” หรือ Engineering ’14 วิศวกรรมสำหรับอนาคต

               วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เตรียมจัดงาน “วิศวกรรม ’57” หรือ “Engineering ’14” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งปี ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับวิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

               ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เปิดเผยว่า วิศวกรรม’57 เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 แล้ว โดยในปีนี้มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมงานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม จึงได้กำหนดแนวคิดหลักการจัดงานเป็น “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” ซึ่งจะเป็นการรวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยการจัดงานในครั้ง มีความแตกต่างจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก คือ...

ข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิศวกรรม และอุตสาหกรรม Engineering Today กรกฎาคม 2557TechnologyMedia อินทาเนีย ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ทำเนียบก่อสร้าง-วัสดุ
บรรจุภัณฑ์ไทย yellowgreen PD Genesis Engineering
Henkel AG & Co

ค้นหาบทความ 
---> Advanced SearchEngineering Today :

วารสารรายเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
และอุตสาหกรรม

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย
ทั้งดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการ
ที่ก้าวหน้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศ
www.technologymedia.co.th

Contact

471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260