Engineering Today

ปีที่ 12 ฉบับที่ 139 กรกฎาคม 2557

• ข้อเสนอโครงการคลองกระ
• กสอ. โชว์ศักยภาพบรรจุภัณฑ์ไทย สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลก
• สกว.เผยความก้าวหน้าผลงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน
• ศูนย์สิริกิติ์ รับ ISO 20121 มาตรฐานสากลการจัดการและบริหารธุรกิจอีเว้นท์อย่างยั่งยืน
• glasstec 2014 brings most comprehensive world of glass for industries to get the insight of future development.


100 ปี วิศวกรรมศาสตร์ไทย
วิศวกรรม ’57” หรือ Engineering ’14 วิศวกรรมสำหรับอนาคต

 โครงการ“สุขพอที่พ่อให้” ประกวดจัดทำวีดิทัศน์ และบทความประกอบภาพโครงการในพระราชดำริ

กูรูเศรษฐกิจแนะรัฐสร้างบริบทใหม่ธุรกิจไทย ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง

วิศวกรอาเซียนและวิศวกรเอเปค : ไทยจะก้าวไปอย่างไร

อ่านต่อคลิก!!

อ่านต่อคลิก!!
Line Break (Shift + Enter)

news

ข่าวเด่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

: : วช. จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 โชว์ผลงานวิจัยโดดเด่นกว่า 500 ผลงาน บนแนวคิด “งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 100 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 7-11สิงหาคม 2557 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เพื่อเป็นเวทีกลางในการแสดงศักยภาพทางการวิจัยของหน่วยงานในระบบวิจัยไทยในระดับประเทศ อันจะเชื่อมโยงกับการนำผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในประเทศอย่างยั่งยืน

               ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า การจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชนกว่า 100 หน่วยงาน นำผลงานวิจัยที่โดดเด่นจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 500 ผลงานมานำเสนอ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน”...
: : ชวนคนไทยโหวตทีม “KMUTT Adaptive House” ร่วมแข่งขันที่ฝรั่งเศสตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ก.ค.นี้ 

KMUTT Adaptive House (บ้านชาน – Baan Chaan)

               เริ่มแล้วสำหรับการประกวดการออกแบบและก่อสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Decathlon Europe 2014 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองแวร์ซาย กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในขณะนี้ มีทีม KMUTT Adaptive House (บ้านชาน – Baan Chaan) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นตัวแทนของประเทศไทย และประเทศไทยยังเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ทีมจากทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขัน

               โดยเมื่อต้นปี 2556 นักศึกษา 36 คน อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวนหนึ่งจากด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ พลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ และ Communication เริ่มดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างบ้านและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ของบ้านรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบพลังงานทั้งหมดของบ้าน การฝึกซ้อมก่อสร้างและประกอบบ้านและขนย้ายจริงภายในประเทศไทย จนถึงขณะนี้นับรวมเวลา 13 เดือนแล้ว...
: : วช.ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยร่วมมือโครงการ Training for the trainers ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

วช.ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยร่วมมือโครงการ Training for the trainers ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

                ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย หรือ Training for the trainers” ร่วมกับตัวแทนจาก8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

               เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ คุณธรรมเน้นการตอบโจทย์และสร้างโจทย์งานวิจัยที่มีคุณค่าทันตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยตั้งเป้าในปีงบประมาณ 2557 นี้จะสามารถผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ 300 คน ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2...
: : วสท. จัดใหญ่ วิศวกรรมแห่งชาติ 2557 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”

วิศวกรรม ’57” หรือ Engineering ’14 วิศวกรรมสำหรับอนาคต

               วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เตรียมจัดงาน “วิศวกรรม ’57” หรือ “Engineering ’14” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งปี ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับวิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

               ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เปิดเผยว่า วิศวกรรม’57 เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 แล้ว โดยในปีนี้มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมงานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม จึงได้กำหนดแนวคิดหลักการจัดงานเป็น “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” ซึ่งจะเป็นการรวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยการจัดงานในครั้ง มีความแตกต่างจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก คือ...
: : โรลส์-รอยซ์จัดหาเครื่องยนต์พลังงานก๊าซผลิตกระแสไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ ในเมียนมาร์

โรลส์-รอยซ์จัดหาเครื่องยนต์พลังงานก๊าซผลิตกระแสไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ ในเมียนมาร์

               โรลส์-รอยซ์ บริษัทด้านระบบพลังงานระดับโลกลงนามในสัญญากับบริษัทด้านวิศวกรรม อาจีเค+แซด&เอ (RGK+Z&A) ในการให้บริการด้านการดูแลและบำรุงรักษาชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้กับโรงผลิตไฟฟ้าลอก์วา (Hlagwa Power Plant) เฟสที่ 2 โดย มร. ลาร์ส ไอค์แลนด์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์เกน เอนจินส์ ซึ่งเป็นบริษัทด้านระบบพลังงานไฟฟ้าของโรลส์-รอยซ์ ลงนามในสัญญาร่วมกับ มร. เซย่า ธูรา มอน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม อาจีเค+แซด&เอ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซย่า แอนด์ แอสโซซิเอส

               โดยมี มร. ฮิวโก้ สไวร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร และ ฯพณฯ อู คิน หม่อง โซ รัฐมนตรีกระทรวงการไฟฟ้า (Ministry of Electric Power : MOEP) แห่งสหภาพเมียนมาร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทำให้โรงผลิตไฟฟ้าลอก์วา เฟสที่ 2 นี้จะเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานก๊าซที่ใช้ความเร็วขนาดกลางแห่งแรกของเมียนมาร์...

ข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิศวกรรม และอุตสาหกรรม Engineering Today กรกฎาคม 2557TechnologyMedia อินทาเนีย ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ทำเนียบก่อสร้าง-วัสดุ
บรรจุภัณฑ์ไทย yellowgreen PD Genesis Engineering
Henkel AG & Co

ค้นหาบทความ 
---> Advanced SearchEngineering Today :

วารสารรายเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
และอุตสาหกรรม

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย
ทั้งดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการ
ที่ก้าวหน้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศ
www.technologymedia.co.th

Contact

471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260