เอ็นทีที จับมือพันธมิตรร่วมบริจาคสมทบกองทุน “ศิริราชสู้วิกฤต COVID-19” เตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉินแบบ Critical Service

กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็นทีที ประเทศไทย ผู้ให้บริการชั้นนำด้านไอซีทีโซลูชั่นแบบครบวงจรระดับโลก พร้อมรองรับการทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่น ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส “COVID-19”

ม.มหิดล ผนึกพลังทีโอที นำ 5G ยกระดับบริการสาธารณสุข หนุนสร้างนวัตกรรมใหม่ทดแทนทคโนโลยีจากต่างประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยทีโอทีเตรียมติดตั้งเสาสัญญาณ 4G/5G ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 4G/5G มาพัฒนาและยกระดับการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านบริการสาธารณสุข…

คณะวิศวฯ ม.มหิดล เปิดตัว 3 นวัตกรรมใหม่ รับมือ COVID-19

ศาลายา นครปฐม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว 3 นวัตกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ Doctosight สำหรับวินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทรเวช ช่วยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเข้าใกล้หรือสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ, ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการป้องกันโรคติดเชื้อและสารเคมี สำหรับใช้ขนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมี สารกัมมันตรังสีและพื้นที่ประสบโรคระบาดป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่อื่นๆ…

คณะวิศวฯ มหิดล จัดค่ายเยาวชน E-Camp เปิดโลกทัศน์ไฟฟ้าให้เด็ก ม.ต้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ชมรม Electronics ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC) จัดค่ายวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า E-Camp 4 วันเต็ม…

ครีเอตุส ร่วมกับคณะวิศวฯ มหิดล พัฒนา Startup Academy มุ่งสร้างวิศวกรเปลี่ยนโลก

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด โดย ไตรนุภาพ จิระไตรธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้นำธุรกิจโซลูชั่นและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ) กับผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์…

CMMU ชี้ปี’63 สินค้า “โลกสวย” มีโอกาสขายได้สูงกว่า 70% พร้อมจับตา 4 สินค้าแรงรับเทรนด์รักษ์โลก

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดข้อมูลงานวิจัยการตลาดโลกสวย Voice of Green: เพื่อโลก เพื่อเรา จากตัวอย่างกลุ่มผู้บริโภค จำนวน 1,252 คน พบว่า ผู้บริโภคจำนวน 74%…

สวทช. จับมือคณะวิทย์ฯ มหิดล เผย 10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์ปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของบุคลากร ประกอบด้วยนักวิจัย อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับการค้นพบครั้งสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562…

มหิดล เปิดตัวโครงการวิจัย “สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย”

กรุงเทพฯ – 18 ธันวาคม 2562 : มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบริสตอล สหราชอาณาจักร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และเครือข่าย เปิดตัวโครงการวิจัย…

อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

30 ตุลาคม 2562 : สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่ที่วิทยาลัยการจัดการ…

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในไทย โดย US News Best Global Universities Rankings 2020

U.S. News & World Report แห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2020 หรือ US News Best Global Universities Rankings 2020…