ก้าวไปข้างหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเกื้อกูลกันของสายไฟ ลวด ท่อ ท่อร้อยสาย เทคโนโลยีโรงหล่อ และโลหะวิทยา จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ท่ามกลางฉากหลังของการเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งของภูมิภาค 20-22 กันยายน | ไบเทค บางนา


WTGM 2023

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากร 675 ล้านคน ในปี 2022 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก คาดการณ์ว่าภายในปี 2050 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไต่ขึ้นสู่อันดับที่ 4 ด้วยเหตุนี้ ภูมิภาคจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยแผนแม่บทการเชื่อมโยงของอาเซียนปี 2025 มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การเชื่อมต่อข้ามพรมแดน และการระดมเงินทุนภาคเอกชนเป็นประเด็นสำคัญ

ด้วยโครงการหลักต่างๆ ทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านพลังงาน ถนน ระบบราง น้ำ และอื่นๆ ตลอดจนการขยายตัวในความทันสมัยของภาคอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ความต้องการเครื่องจักรที่เชื่อถือได้ และการแทนที่เทคโนโลยีที่ไม่ได้มาตรฐาน เครื่องมืออุปกรณ์และโซลูชั่นในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุดิบคุณภาพสูง และบริการด้านวิศวกรรม คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น

งานแสดงสินค้าเพื่อภาคธุรกิจเฉพาะทาง งาน wire and Tube Southeast Asia และ งาน  GIFA and METEC Southeast Asia เริ่มนับถอยหลังก่อนจะเปิดประตูต้อนรับที่ไบเทคในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ งานแสดงสินค้าทั้ง 4 งานจัดโดยบริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย และจะต้อนรับผู้แสดงสินค้า 400 รายจาก 30 ประเทศ ด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสมของการจัดงาน คาดว่าจะเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจลงทุนในภูมิภาค อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่กำลังก้าวหน้าและความต้องการที่เคยถูกปิดกั้น จะเสริมความต้องการให้เพิ่มขึ้น

ทำไมต้องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ในปี 2023 Worldsteel คาดว่าความต้องการเหล็กในอาเซียนจะเพิ่มขึ้น 6.2% เป็น 77.1ล้านตัน ในขณะที่ในปี 2024 จะเพิ่มขึ้นอีก 5.7%.
• การเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนและยานพาหนะไฟฟ้ากำลังสร้างโอกาสใหม่ในการผลิตวัสดุ เช่น ลิเธียม โคบอลต์ และนิกเกิล
• ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ยังคงเป็นผู้ผลิตและส่งออกโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะรายใหญ่

 

การจัดงานขึ้น ณ ศูนย์กลางของภูมิภาคที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เมืองอย่างรวดเร็ว ภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการอันหลากหลายที่กำลังจะมีขึ้น งานแสดงสินค้าทั้ง 4 งานเน้นย้ำถึงพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเหล่านี้  เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสายไฟ ลวด เคเบิล ท่อและท่อร้อยสาย โรงหล่อ การหล่อ และโลหะวิทยา ทำหน้าที่เป็นรากฐานให้กับภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่การก่อสร้างและงานโครงเหล็ก ไปจนถึงเครื่องจักร ยานยนต์ และโซลูชั่นด้านพลังงาน ด้วยการนำอุตสาหกรรมที่สำคัญเหล่านี้มารวมกันภายใต้เวทีเดียวกัน ทำให้เกิดตลาดแบบครบวงจรที่หลากหลายและครอบคลุมสำหรับภาคธุรกิจ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเติบโตและความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

wire and Tube Southeast Asia 2023

งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วันจะนำเสนอกลุ่มประจำชาติและกลุ่มประเทศ 7 กลุ่ม ได้แก่ ออสเตรีย จีน เยอรมนี อิตาลี ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวแทนของระบบนิเวศตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สำหรับภาคอุตสาหกรรมสายไฟ ลวด เคเบิล ท่อ และท่อร้อยสาย  บริษัทที่จัดแสดงจะประกอบด้วยผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ ผู้ผลิตสายไฟและสายเคเบิล ผู้เชี่ยวชาญด้านใยแก้วนำแสง ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานหมุนเวียน ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตและแปรรูปท่อและท่อร้อยสาย และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างรายชื่อผู้จัดแสดงประกอบด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น Maillefer Extrusion OY, Hitachi High-tech Analytical Science GmbH, Rautomead Limited, Schlatter Industries AG, Upcast Oy และบริษัทชั้นนำในประเทศ Marposs (Thailand) Co Ltd และ Greensource (Thailand) Co. Ltd.  คาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานมากกว่า 9,000 รายจากภูมิภาคนี้ ที่มาจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ น้ำมัน ก๊าซ การก่อสร้าง พลังงาน การขนส่ง โทรคมนาคม ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากเครื่องจักร อุปกรณ์และโซลูชั่นแล้ว งาน wire and Tube Southeast Asia 2023 ยังจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันอีกมากมาย เช่น การประชุมเชิงวิชาการ การนำเสนอทางด้านเทคนิค และกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ  เราจะประนีประนอมความขัดแย้งระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม กับความรับผิดชอบของสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร อุตสาหกรรมสายไฟ ลวด ท่อและท่อร้อยสายจะก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร ต่อไปนี้เป็นประเด็นบางส่วนที่จะพูดคุยกันในระหว่างการประชุมนานาชาติเป็นระยะเวลา 2 วัน “มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน – การเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส (Towards a Sustainable Future – Transforming Challenges into Opportunities) ”  ซึ่งจัดขึ้นร่วมกันโดย บริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย และสมาคมลวดและเครื่องจักรระหว่างประเทศ (International Wire and Machinery Association, IWMA) การประชุมครั้งนี้จะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุด เป็นช่วงเวลาที่ภูมิภาคกำลังยกระดับความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดการปล่อยคาร์บอน

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะยังคงเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของความต้องการเหล็กโครงสร้างต่อไป การกลับมาของการท่องเที่ยวและการรีสตาร์ทโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้าในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม น่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ภาคส่วนที่สำคัญที่สุดที่มีส่วนสนับสนุนการบริโภคเหล็กของภูมิภาค ได้แก่ การผลิตพลังงาน การขนส่ง การก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา และบรรจุภัณฑ์เหล็ก/โลหะ ทำให้เทคโนโลยีโลหะวิทยาและการหล่อมีความต้องการสูงเป็นพิเศษในภูมิภาคนี้

 • การก่อสร้าง – ภูมิภาคเอเชียเกิดใหม่ยังคงเป็นตลาดการก่อสร้างที่มีการเติบโตเร็วที่สุดต่อเนื่องไปอีก 15 ปี ภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของตลาดการก่อสร้างระดับประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดสี่อันดับแรก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย การเร่งรัดโครงการลงทุนภาครัฐในภูมิภาคนี้จะเป็นการกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมด้วย
 • ยานยนต์ – ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ระดับภูมิภาคของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกหลายราย รวมถึงโตโยต้าและฮอนด้า อินโดนีเซียเป็นที่ตั้งของตลาดยานยนต์สองล้อและสี่ล้อที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดังนั้นตลาดเทคโนโลยีการหล่อโลหะจึงมีศักยภาพในการเติบโตสูง
 • พลังงาน – อาเซียนเป็นผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่อันดับสี่ของโลก โครงสร้างพลังงานในปัจจุบันโน้มเอียงไปทางการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบดั้งเดิม โดยมีเชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็น 83% ของสัดส่วนการใช้พลังงานทั้งหมด และคาดว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้น

GIFA and METEC Southeast Asia

ด้วยยุทธศาสตร์การจัดงานแสดงสินค้าขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชั้นนำและเกิดใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การจัดงานครั้งที่ 2 ของ GIFA and METEC Southeast Asia ท่ามกลางอุตสาหกรรมเหล็กที่กำลังฟื้นตัวและการบริโภคเหล็กที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กันไปกับความต้องการของโซลูชั่นโรงหล่อและเทคโนโลยีโลหะวิทยาในภูมิภาค จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตแบบเติมเนื้อ เครื่องหล่อโลหะ ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปและแปรรูป และเทคโนโลยีใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ยานยนต์ อาคารและการก่อสร้าง พลังงานและก๊าซ ตลอดไปจนถึงโรงงานโลหะและเหล็กกล้า

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนการเยี่ยมชม กรุณาไปที่   : www.wire-southeastasia.com | www.tibe-southeastasia.com | www.gifa-southeastasia.com | www.metec-southeastasia.com


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save