วศ.รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563


วศ.รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

กรุงเทพฯ – 4 สิงหาคม 2563 : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วศ.รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

นิสากร จึงเจริญธรรม

โอกาสนี้ นิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายรายงานผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมชุด PPE แบบ Isolation gown ระดับ 2 ชนิด ใช้ซ้ำ รุ่น “เราสู้” และ Coverall ระดับ 4 รุ่น “เราชนะ” ซึ่งพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย สมาคมเส้นใยประดิษฐ์ไทย และสมาคมนอนวูเว่นไทย

ชุด PPE แบบ Isolation gown

โดยผลิตชุด PPE แบบ Isolation gown ล็อตแรกแล้ว 44,000 ชุด ใช้ซ้ำโดยซักได้ 20 ครั้ง สามารถทดแทนชุดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้กว่า 800,000 ชุด และ“หุ่นยนต์ขนส่งสำหรับงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงานอีกด้วย