สวทช. หนุนสตาร์ทอัพเฮลท์เทค ใช้แอพ PharmaSafe ในรพ.กระบี่ ลดปัญหาผู้ป่วยใช้ยาผิด เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของแพทย์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท วายอิง จำกัด สตาร์ทอัพเฮลท์เทค ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น PharmaSafe (ฟาร์มาเซฟ) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการจ่ายยาของเจ้าหน้าที่และลดการใช้ยาผิดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลกระบี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ