สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด X Campus Ads Idea Contest 2023 มุ่งต่อยอดนักโฆษณามืออาชีพไอเดียสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ไฟแรง


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)         ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด X Campus Ads Idea Contest 2023 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  โดยในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานมากถึง 1,357 ทีม จาก 57 สถาบันทั่วประเทศ มุ่งต่อยอดนักโฆษณามืออาชีพไอเดียสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ไฟแรง เผยตลอดทั้ง 6 ปีมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5,209  ทีม

สุภาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ เพื่อหาสุดยอดฝีมือนักโฆษณามืออาชีพรุ่นใหม่ไอเดียสร้างสรรค์ “X Campus Ads Idea Contest 2023 ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในการผลิตสื่อโฆษณาจากหลากหลายโจทย์ของบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อยอดสู่การเป็นนักโฆษณามืออาชีพสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

สุภาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กล่าวว่า โครงการประกวด “X Campus Ads Idea Contest 2023” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2566  พร้อมชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท ตลอดทั้ง 6 ปีมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5,209  ทีม โดยเวทีนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาผลิตคลิปวิดีโอโฆษณา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในการผลิตสื่อโฆษณาและสร้างผลงานโฆษณาเพื่อลูกค้าจริงในหลากหลายแบรนด์    ในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้ามามากถึง 1,357 ทีม จาก 57 สถาบันทั่วประเทศ และแต่ละทีมมีโอกาสเลือกทำโจทย์จากแบรนด์สปอนเซอร์ 7 แบรนด์ ซึ่งจะได้รับข้อมูลสรุปความต้องการของลูกค้าและปัญหาของลูกค้า รวมทั้งข้อมูลต่างๆ จากทีมการตลาดของเจ้าของแบรนด์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมกับคำแนะนำจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ รวมไปถึงองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการและการบ่มเพาะความรู้เชิงลึกในการทำคลิปวิดีโอโฆษณาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน นับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง และต่อยอดการเป็นนักโฆษณามืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7 บริษัทชั้นนำที่ร่วมให้โจทย์การแข่งขัน

โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมและองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT, บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด VISET CORP DIGITAL AGENCY และ บริษัท โปเตมัส ทรูพ จำกัด ที่ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน รวมถึงบริษัทชั้นนำที่ร่วมให้โจทย์การแข่งขันได้แก่ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด (ONE GERD) บริษัท เจแอลซี กรุ๊ป จำกัด (Jula’s Herb) บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด (Peppermint Field) บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (Propoliz) บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด (Tiger Balm Ointments, Tiger Balm Plasters), บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (PUMPUI) และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (YAMAHA FAZZIO)

สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวนทั้งหมด 18 ทีม ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดของโจทย์ที่ได้รับ โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอดีตช่างมันปัจจุบันแยกย้ายไปเติบโต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลิตภัณฑ์ ONE GERD ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Passion 64 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอผลิตภัณฑ์ Peppermint Field ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสวัสดีอาต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลิตภัณฑ์ Propoliz ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

 1. รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ได้แก่ ทีมโชคดี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ YAMAHA FAZZIO  ทีม Opinion จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ Tiger Balm Plasters ทีม บะหมี่เฮียกง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลิตภัณฑ์ PUMPUI ทีม Miniheart จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสนอผลิตภัณฑ์ YAMAHA FAZZIO และ ทีม E-YANG จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ ONE GERD  ทุกทีมจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

 1. รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมอดีตช่างมันปัจจุบันแยกย้ายไปเติบโต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลิตภัณฑ์ ONE GERD ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

 1. รางวัล The Best Creative ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอผลิตภัณฑ์ Tiger Balm Plasters ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

 

มีนา อัครพงษ์พิศักดิ์ Assistant Vice President Marketing บริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด แบรนด์ Peppermint Field กล่าวว่า บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการนี้เป็นปีที่ 3 แล้วและต้องการที่จะใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าที่อายุ 18 ถึง 35 ปี ซึ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์เปปเปอร์มิ้นฟิลด์อยู่แล้ว โครงการนี้ทำให้ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเวทีโชว์ศักยภาพของน้องๆ ในการผลิตสื่อโฆษณาในรูปของคลิปสั้นที่ต้องโดนใจผู้ชมภายใน 5 วินาทีแรกและสั้นมาก โดยแพลตฟอร์มของวิดีโอแนวตั้งอย่าง TikTok ต้องกระชับ แบบรวดเร็ว เห็นแล้วต้องดึงดูดไม่ให้ผู้ชมเลื่อนผ่านไป  สำหรับกลยุทธ์การเล่าเรื่องของน้องในปีนี้ถือว่าดีขึ้นมาก และสามารถนำผลงานของน้องๆ ไปต่อยอดได้

กุลเกตุ โตทับเที่ยง Commercial Director บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) แบรน Pumpui กล่าวว่า ปุ้มปุ้ยอยู่กับสังคมไทยมา 45 ปี ปุ้มปุ้ยไม่ได้มีเพียงปลากระป๋องเท่านั้น แต่กำลังขยายตลาดเพิ่มผลิตภัณฑ์สแนคสำหรับคนรุ่นใหม่ โครงการนี้ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทุกวันนี้เก่งมากทั้งความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ และการโปรโมทที่เน้นความสนุก ทั้งในแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube  พอเริ่มโพสต์ลง พบว่ามีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศตามทันที และติดต่อขอนำโฆษณา เอาไปแชร์ต่อ  ซึ่งตรงกับที่ทางบริษัทฯ ต้องการจะโปรโมททั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

หทัยรัตน์ อุดมลาภธรรม Marketing & Sale Director บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด แบรนด์ ONE GERD กล่าวว่า วันเกิร์ดเป็นยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนที่เกิดได้กับทุกวัยไม่ใช่แค่คนทำงาน เด็กๆ รุ่นใหม่ก็เป็นกันด้วยพฤติกรรมการนอนดึกและการบริโภค บริษัทฯ  ต้องการให้น้องๆ ได้ออกจากกรอบ จึงต้องการทําโฆษณาให้ใกล้ชิดกับคนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นตามสื่อที่คนรุ่นใหม่เลือกเสพและไลฟ์สไตล์ ซึ่งน้องๆ ทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างดี สั้นกระชับได้ใจความ มีรูปแบบของการสร้างสรรค์ที่ชอบอย่างเช่น มีทีมหนึ่งใช้สัญลักษณ์ในการถ่ายทอด เปรียบกรดไหลย้อนเป็นทีมฟุตบอล  ให้ฝ่ายตรงข้ามคู่แข่งเป็นกรดที่พยายามจะมายิงประตู แต่อีกฝ่ายเป็นผู้รักษาประตูที่เหนียวมากก็คือทีมวันเกิร์ด ซึ่งทำได้ดีจนน่าจะนำผลงานไปต่อยอด

ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ Business Development Manager  บริษัท เจแอลซี กรุ๊ป จํากัด แบรนด์ Jula’s Herb กล่าวว่า แบรนด์จุฬาเฮิร์บเป็นสินค้าของไทย บริษัทฯ จึงเลือกทีมที่มีจุดเด่นทางด้านการสื่อสารที่เข้าใจง่ายกับตลาด Massที่มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายพร้อมทั้งหยิบเอาความเป็นไทยมาแสดงและย้อนยุค ตอบโจทย์ในเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แทบจะครอบคลุมมากที่สุด ความโดดเด่นของผลงานคือเราปล่อยให้น้องๆ มีอิสระในการคิดรูปแบบ ใช้ครีเอทีฟอย่างเต็มที่ จะเห็นว่ากลุ่มที่ถูกเลือกมามีความคิดสร้างสรรค์ที่เรียกว่าดีที่สุด ไม่ได้ขายสกินแคร์แบบเดิม มีการประยุกต์นำฉากย้อนยุคมาใช้ การส่งเสริมไอเดียด้านทางเลือกของเพศที่ 3 และนำไอเดียของการขายสกินแคร์ไม่จําเป็นต้องผิวขาว ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคต

เภสัชกรหญิงธัญพร เลิศวรรณเอก Product Manager บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) แบรนด์ Propoliz กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและลําคอของบริษัทฯ เป็นเม็ดอมตัวใหม่ใช้เป็นโจทย์ในโครงการนี้  สำหรับโครงการนี้ทำให้ได้แนวความคิดจากน้องๆ โดยตรง และรู้ Pain Point ของเจน Z คนรุ่นเดียวกันดี ดังนั้นการครีเอทีฟจะดีกว่าด้วยการนำความคิดของน้องๆ มาทําคลิปโฆษณาสำหรับเจนเดียวกับพวกเขา  โดยผู้บริหารตั้งใจว่าจะนำผลงานเหล่านี้ไปต่อยอดในอนาคต

เภสัชกรหญิงธนพร สังเว Product Manager  บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แบรนด์มี Visionที่ต้องการจะเป็น Top of Mind ของคนทั่วโลก ทุกวัย และต้องการจะขยายกลุ่มเป้าหมายการโฆษณาจากกลุ่มคนอายุมากๆ มาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น โครงการนี้จึงเป็นแคมเปญที่ตอบโจทย์กับVisionของบริษัทฯ ตรงๆ คือการเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ จุดเด่นของทีมที่ได้รางวัลคือการมีครีเอทีฟที่เกินกว่าความคาดหมายทุกทีม ทําให้ยาหม่องสามารถคุยกับคนในช่วงเจเนอเรชั่นต่างๆ ได้ดีขึ้น อีกทั้งคอนเซปต์ของน้องๆ ที่มาพรีเซนต์ค่อนข้างที่จะเข้าใจผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ดังนั้นน้องจึงสามารถสื่อสารออกมาได้ดีกับเจเนอเรชั่นคนรุ่นใหม่ อย่างเช่น บางทีมสื่อสารถึงความรู้สึกเจ็บปวดของวัยรุ่นว่า วัยรุ่นก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยได้ จากการนั่งนานๆ เวลาเล่นเกมหรือนั่งทำข้อสอบในห้องสอบ ซึ่งสื่อสารออกมาได้ดีแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องของบริษัทฯ สามารถคุยกับเด็กวัยรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น เป็นโฆษณาที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

สุภาวดี ตันติยานนท์นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการประกวด “X Campus Ads Idea Contest 2023” ได้รับการตอบรับจากนิสิต นักศึกษาเป็นอย่างมาก และขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษาที่ได้รับรางวัลฯ พร้อมทั้งขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่ได้สนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และขอบคุณนิสิต นักศึกษาทุกท่านที่สร้างสรรค์ส่งผลงานอันมีคุณค่า

 

“เวทีนี้เปิดกว้างให้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างรูปแบบการสื่อสารแนวใหม่ให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดและเป็นเส้นทางไปสู่การเป็นนักโฆษณามืออาชีพ รวมถึงการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด เสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต” สุภาวดี  กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save