5 องค์กรชั้นนำแปลงถุง Multi-layer เป็น “กรีนพลาส พาเลท” สำหรับขนส่งอุตสาหกรรม ลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน


กรุงเทพฯ – 26 ตุลาคม 2564:  5 องค์กรชั้นนำ ประกอบด้วย  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.บี.เจ. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ร่วมกันประกาศความสำเร็จในการพัฒนาพาเลทสำหรับคลังสินค้าและงานขนส่งอุตสาหกรรมซึ่งผลิตจากไม้เทียมผสมบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว เช่น ถุงเติมสบู่เหลว ถุงเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม แชมพูชนิดซอง ฯลฯ โดยได้เริ่มใช้งานจริงในโรงงานและคลังสินค้าของ Dow แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  ช่วยลดขยะได้กว่า 104 ตันต่อปี และมีแผนส่งเสริมให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ในบริษัทอื่นๆ ต่อไป พร้อมรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการคัดแยกถุงบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

“กรีนพลาส พาเลท” ผลิตจากไม้เทียมที่มีส่วนผสมระหว่างผงไม้กับพลาสติกใช้แล้วเพื่อทดแทนไม้จริง ในสัดส่วน 10-45% โดยใช้ประโยชน์จากพลาสติกที่รีไซเคิลยาก ได้แก่ ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพลาสติกหลายชั้น (Multi-layer) เช่น ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงผงซักฟอก แชมพู-ครีมนวดผมชนิดซอง รวมทั้งขวดบรรจุภัณฑ์ชนิดที่มีสีหรือขุ่นที่รีไซเคิลได้แต่มีร้านที่รับซื้อไม่มากนัก เช่น ขวดแชมพู ขวดน้ำยาล้างจาน และยังมีแผนที่จะขยายการทดสอบไปสู่พลาติกชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมในระยะถัดไป พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันขยายการมีส่วนร่วมไปยังผู้บริโภคเพื่อรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายจากครัวเรือนมาผลิต “กรีนพลาส พาเลท” เพื่อลดขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีส่วนร่วม

พาเลทไม้เทียมเป็นหนึ่งในไม่กี่ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันที่สามารถดึงขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งสินค้าในเกือบทุกอุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้นไม้เทียมที่ได้จากโครงการสามารถต่อยอดนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ รั้ว สนามเด็กเล่น ได้ในอนาคต 

แผ่นไม้เทียมที่ใช้ผลิต “กรีนพลาส พาเลท” ดังกล่าวมีคุณสมบัติ แข็งแรง ยืดหยุ่น สามารถเจาะ หรือตอกตะปู เพื่อยึดติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับน้ำหนักได้เท่าพาเลทที่ทำจากไม้จริง ตอบโจทย์นโยบายสิ่งแวดล้อมทั้งระดับโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s SDGs)  ระดับประเทศ เช่น นโยบาย BCG (Bio-Circular-Green) Economy ของรัฐบาล และ ส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรของบริษัทผู้ร่วมโครงการ และผู้ที่นำ “กรีนพลาส พาเลท” ไปใช้งาน

ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของเราจากการดำเนินโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนต่างๆ เข้ามาช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างตลาดให้กับพลาสติกที่ใช้แล้วซึ่งให้มีมูลค่าและมีการเก็บเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของ Dow ที่ตั้งเป้าว่า ภายในปี พ.ศ. 2573 เราจะช่วยทำให้ขยะพลาสติกจำนวน 1 ล้านตันถูกเก็บกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลผ่านการดำเนินการของบริษัทฯ และความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

ชู ลิม รองประธานบริหาร ฝ่ายซัพพลายเชน กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยและภาคพื้นอาเซียน กล่าวว่า ยูนิลีเวอร์ ยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จด้านนวัตกรรม โครงการ “Greenplas Pallet for Green Industry”  ที่จะเปลี่ยนถุงพลาสติกหลายชั้นที่มีมูลค่าต่ำและเป็นพลาสติกที่มักมีการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำกลับมาเป็นวัตถุดิบหรือรีไซเคิลที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายในการเรียกเก็บบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาเข้าสู่ระบบรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเรียกเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้มีปริมาณที่มากกว่ายอดขายที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในปีพ.ศ. 2568 ให้เป็นผลสำเร็จผ่านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะทำให้สามารถนำขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งหลังการบริโภคเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ทั้ง Dow , ยูนิลีเวอร์ และ ทีพีบีไอ เป็นสมาชิกของ PPP Plastics ซึ่งเรามีโครงการสร้างโมเดลในการจัดการขยะทั้งในกรุงเทพฯ และระยองที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อนำส่งที่ศูนย์คัดแยกขยะของชุมชน รวมทั้ง Drop Point ของโครงการ มือวิเศษ x วน ที่มีเกือบ 400 จุดในทุกเขต ทำให้เรามีพลาสติกที่สะอาดมาใช้ประโยชน์ต่อได้

นอกจากนี้ทั้ง 3 บริษัทก็ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทำโครงการส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เช่นโครงการ Waste to WORTH ของแสนสิริ หรือการสร้างจุด Drop Point ร่วมกับสยามพิวรรธน์ ซึ่งสามารถนำพลาสติกที่ได้จากโครงการเหล่านี้มาใช้ผลิตกรีนพลาสพาเลทในระยะแรก

สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Greenplas Pallet for Green Industry” ซึ่งเป็นโครงการร่วมกัน ระหว่าง Dow , ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย , บ.เอ็ม บี เจ. , สจล. และบริษัท ทีพีบีไอ ที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนาการผลิตภัณฑ์พาเลทไม้เทียมที่สามารถนำมาสู่กระบวนการ Upcycling จากพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ชนิดซองสำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นขยะพลาสติกที่ยากในการรีไซเคิล 

ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการขยะพลาสติกได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การจัดหาพลาสติกที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค การแปรรูปพลาสติกที่ใช้มาเป็น ผลิตภัณฑ์พาเลทไม้เทียม ที่ผ่านการทดสอบพบว่ามีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้งานได้เทียบเท่าไม้จริง ดังนั้น โครงการนี้จึงถือเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบที่นำเอาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช้ได้อย่างแท้จริง

บำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญที่ประสบความสำเร็จด้วยดี ในการดำเนินโครงการ “Greenplas Pallet for Green Industry” เนื่องจากวัตถุดิบเป็นขยะพลาสติก Multi-layer ยากต่อการกำจัด ซึ่งถือว่ามีความท้าทายอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาการนำขยะพลาสติกใช้แล้ว นำกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้เทียมที่มีคุณสมบัติที่ดีและมีความแข็งแรงทนทาน   สามารถนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์พาเลทสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ Greenplas Pallet นอกจากแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์ในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ นับเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่มีการนำขยะไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมได้

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากการพัฒนานวัตกรรม โครงการ “Greenplas Pallet for Green Industry” ที่ สจล.  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนประสบผลสำเร็จในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ สถาบันฯที่มุ่งมั่นที่ในการสร้างสรรนวัตกรรมระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ “The World Master of Innovation” แพลตฟอร์มสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 5 ด้าน  ประกอบด้วย ด้านที่ 1 Disruptive Curriculums “สร้างหลักสูตรทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง”เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 ด้านที่ 2 Disruptive Research and Innovation “สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้านที่ 3 Creative Ecosystem “สร้างระบบนิเวศแห่งการสร้างสรรค์” สร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทั้งเชิงกายภาพและเชิงดิจิตอล ด้านที่ 4 Talents Empowerment “เพิ่มขีดความสามารถนักศึกษาและบุคลากร” สร้างระบบพัฒนาเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้บุคลากรและนักศึกษา และ ด้านที่ 5 Sustainable Development “พัฒนาองค์กรต่อเนื่องมุ่งสู่ความยั่งยืน” สร้างระบบนิเวศแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคต่อไปของโลก 

สจล.มองว่าสามารถประยุกต์เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ผนังเทียม พื้นเทียม โดยเฉพาะ Plastic Multi-layer  ทั้งนี้ในฐานะของนายกสภาวิศวกร  อยากให้ทั้งสภาวิศวกรและคณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล.ร่วมกันทำวิจัยเรื่องนี้

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สำหรับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ “กรีนพลาส พาเลท” ประกอบด้วย ไม้เทียม ผงไม้ใช้สารเติมแต่งโพลีเมอร์ใช้ปรับปรุงคุณสมบัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลทดสอบว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการความแข็งแรงและประยุกต์ใช้กับวัสดุอื่นๆ ได้ด้วย

ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรีนพลาส พาเลท  เริ่มใช้งานจริงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในโรงงานและคลังสินค้าของ Dow ทั้งนี้คาดว่าภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันนี้ถึงปลายปีหน้า Dow วางแผนจะใช้แผ่นไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้วนี้ประมาณ 147,000 แผ่นต่อปี นำมาประกอบเป็นพาเลทเกือบ 59,000 ชิ้น ใช้พลาสติกรีไซเคิลมากกว่า 100 ตัน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 108 ตันต่อปี เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 333 ไร่ต่อปี 

แทนที่จะจบที่ Landfill สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ แต่ให้ประชาชนช่วยคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ดังนั้นปัญหาขยะพลาสติกที่จะทิ้งลงทะเลก็จะหมดไป  เป็นการนำเทคโนโลยีมาร่วมกับแก้ปัญหาขยะพลาสติกในไทย และเห็นด้วยกับอธิการบดีสจล.ที่ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้าง และถ้าสามารถผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้จะดีมาก ซึ่งจะมีความร่วมมือกับสจล.ในอนาคต

ฉัตรชัย กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save