ซีพี ออลล์ -สสว. -กสอ. มอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021” ชูศักยภาพ SME ไทย


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานมอบรางวัล“เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021” โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มสินค้า ในการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจและยกระดับคุณภาพสินค้าของตนเองสู่มาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปีนี้มีการแบ่งประเภทรางวัลทั้งสิ้น 9 ประเภท รวมจำนวนเอสเอ็มอีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลจำนวน 16 รางวัล

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพีออลล์ ร่วมกับ สสว.และ กสอ. จัดงานมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021” ซึ่งจัดขั้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มสินค้า ในการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจและยกระดับคุณภาพสินค้าของตนเองสู่มาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อยอดโอกาสให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสินค้าชุมชน กลุ่มสินค้าเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกันผู้ได้รับรางวัลจะเป็นเอสเอ็มอีต้นแบบให้แก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ และคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจของตนเองให้เข้มแข็งและมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในอนาคต 

โดยการจัดงานในปีนี้คือ เป็นการจัดในรูปแบบไฮบริด (HYBRID) เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน สำหรับในปีนี้มีการแบ่งประเภทรางวัลทั้งสิ้น 9 ประเภท รวมจำนวนเอสเอ็มอีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลจำนวน 16 รางวัล

 

สสว.พร้อมส่งเสริม SME ไทยแข่งขันได้ในระดับสากล

วีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานกลางที่ประสานความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกรูปแบบพร้อมบูรณาการให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้ความรู้ เพื่อผลักดันให้เอสเอ็มอีสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล และยิ่งในสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา สสว. ยิ่งต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านโครงต่างๆ ของ สสว. เป็นต้น 

ปัจจุบันเอสเอ็มอีในประเทศไทยมีประมาณ 3,134,442 บริษัท มีการจ้างแรงงานกว่า 12,714,916 อัตรา สร้างรายได้ GDP รวมให้กับประเทศประมาณ 34.2% แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยที่ท้าทายตลอดเวลาเนื่องจากความหากหลายของเอสเอ็มอีไทยและสถานการณ์ที่ยากควบคุม เช่น ในปีพ.ศ.2563 เอสเอ็มอีที่สร้างรายได้เข้าประเทศมากที่สุดจะเป็นเอสเอ็มอีค้าปลีกและค้าส่ง แต่เมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เอสเอ็มอีค้าปลีกค้าส่งรายเล็กๆยุติกิจการ และเอสเอ็มอีด้านการท่องเที่ยว กิจการต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม สถานที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกตามสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศต่อเนื่องและทำได้ดีมาตลอดก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างมาก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งเข้าฟื้นฟูและช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

งานมอบรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะได้เรียนรู้กลยุทธ์และแนวคิดการทำธุรกิจในยุค Next Normal รวมทั้งการขยายตลาดสู่ ASEAN และสากลด้วย ซึ่งสสว.จะเป็นคลังข้อมูลธุรกิจประตูสู่อาเซียนและสากล

วีระพงศ์ กล่าว

 

กสอ.พร้อมช่วยเหลือ SMEไทย ฝ่าฟันทุกปัญหาและอุปสรรค

อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กสอ. มีความตระหนักมาโดยตลอดว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวคิดการส่งเสริมและสนับสนุน SME ตามนโยบาย “ STI ” 

โดย S คือ Skill ทักษะเร่งด่วน T คือ Tools เครื่องมือเร่งด่วน และ I คือ Industry อุตสาหกรรมเร่งด่วน เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหาช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มตลาดซื้อขายให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นและหาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการเองอยู่เสมอเพื่อฝ่าฟันปัญหา มองหาช่องทางแหล่งเงินทุนในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจ มองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยเรื่องการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพร้อมเผชิญอุปสรรคที่ยากที่จะคาดเดาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ COVID-19 ที่ยากคาดเดาได้ว่าจะยุติเมื่อไรและยุติอย่างไรที่สำคัญต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อมโยงการค้าขายอยู่ช่วยเหลือระหว่างกันในเอสเอ็มอีแต่ละประเภทด้วย ซึ่งกสอ.และพันธมิตรอื่นๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะช่วยเหลือผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอยู่ตลอดเวลาในทุกๆสถานการณ์”    อริยาพร กล่าว

สำหรับความร่วมมือในการมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021 ในครั้งนี้ จะเป็นทั้งการร่วมเชิดชูและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เอสเอ็มอีในทุกอุตสาหกรรมในการพัฒนาตัวเองต่อไป

 

 สร้างแบรนด์ SME ในยุค Next Normal

 กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์ COVID-19 เชื่อว่าผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะเอสเอ็มอีต้องมีการปรับสร้างแบรนด์เป็นของตนเองเพื่อสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนเพราะลูกค้ามีหลากหลายกลุ่ม มีทางเลือกมากขึ้น รวมทั้งต้องเร่งปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้า ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการบริโภคแบบใหม่ และรักษากระแสเงินสด กระจายความเสี่ยงไปยังตลาดที่หลากหลาย ขยายกำไรด้วยการเรียนรู้วิจัย ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐมาช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้า เข้าใจในสถานการณ์ ทิศทางเทคโนโลยีที่จะนำมาเลือกใช้ไม่ต้องลงทุนครั้งเดียวจบแต่ค่อยๆเลือกลงทุนได้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเอสเอ็มอีนำไปประยุกต์ใช้ตามแต่ละประเภท 

อย่ามองเอสเอ็มอีด้วยกันเป็นคู่แข่งแต่ให้แข่งกับตัวเองก่อน หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราให้เจอ รวมทั้งนำสินค้าเข้าตลาดให้ถุกประเภท และที่สำคัญการจะอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ต้องมุ่งการรักษาชื่อเสียงและคุณธรรมมากกว่าการแสวงหาผลกำไรจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าเสมอ เพราะเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน และต้องสื่อสารให้ทีมงานรู้ว่าองค์กรกำลังจะเดินไปในทิศทางไหน เพื่อจะได้เดินไปข้างหน้าสร้างฐานเอสเอ็มอีไทยให้แกร่งไปพร้อมๆ กัน

กิตติพงษ์ กล่าว

 

SME 16 บริษัท จาก 9 ประเภทรับรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021”

สำหรับรายชื่อเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล 9 ประเภท รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล ประกอบด้วย

 1. SME ยั่งยืน ได้แก่ อาหารทานเล่น “แน็คเก็ต” จาก บริษัท ทันน่า ฟู๊ดส์ จำกัด
 2. SME ยอดเยี่ยม ได้แก่ ยาดมสมุนไพร “หงส์ไทย” จาก บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัดและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โมริกามิ และเดอะเนเจอร์ จาก บริษัท ป่าล้านไร่ จำกัด
 3. SME ดาวรุ่ง ได้แก่ ขนมเปี๊ยะ “เอพริล เบเกอรี่” จาก บริษัท สิงหา ฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว “เคลียร์โนส” จาก บริษัท เอ็นอาร์พีแอล เอเชีย จำกัด
 4. SME สินค้าเกษตร ได้แก่ ผลไม้สด จาก บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด และผลไม้สด จาก บริษัท เอส. พี. เอส. ฟรุ๊ตส์ จำกัด
 5. SME ผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แคบหมึก รุ่งธนา” จาก บริษัท รุ่งธนาอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดและผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรและสมุนไพรแห้ง “ด็อกเตอร์กรีน” จาก บริษัท ดาริชกรีน จำกัด
 6. SME ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “โอเมส” จาก บริษัท โอเมส ไบโอเทค จำกัด
 7. SME ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว “อะกรีไลฟ์” จาก บริษัท อะกรีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “เรียลอิลิคเซอร์” จาก บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
 8. SME ผู้รับเหมายอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดและบริษัท แอ๊ดวานซ์ อิเลคทริค เซอร์วิส จำกัด
 9. SME ผู้รับเหมาท้องถิ่นดาวรุ่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.วัฒนพงศ์และบริษัท ภูเก็ต เอส.ซี.ที. คอนสตรัคชั่น จำกัด


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save