อินฟอร์มาฯ – ทาร์ซัส กรุ๊ป ผนึก การยางแห่งประเทศไทย จัดงาน “TyreXpo Asia 2024” วางเป้าพาไทยสู่ HUB อุตสาหกรรมยางในอาเซียน


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกกำลัง ทาร์ซัส กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน "TyreXpo Asia 2024" ไทร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2024

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกกำลัง ทาร์ซัส กรุ๊ป พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยาง นำโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกันจัดงาน “TyreXpo Asia 2024” ไทร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2024 งานแรกในไทยที่รวบรวมอุตสาหกรรมยางล้อระดับนานาชาติแบบครบวงจร วางเป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ตามนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางไทย เปิดเวทีเจรจาธุรกิจ เชื่อมโอกาสทางการค้าและสร้างเครือข่ายให้กับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางไทยแบบครบวงจร พร้อมจัดงานครั้งแรกในไทยระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นายอัลวิน เซียว และ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล

อุตสาหกรรมยางพาราไทยคือหนึ่งฟันเฟืองหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยที่ผ่านมาไทยถือเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับในประเทศไทยมีโอกาสที่ดีจากหลากหลายปัจจัยบวก ไม่ว่าจะเป็น การฟื้นตัวของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความต้องการสูงขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับถุงมือยาง อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็หนุนความต้องการยางในการก่อสร้างเช่นกันและที่สำคัญคือมาตรการของภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพราคายางให้กับกลุ่มเกษตรกร และเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางอย่างแท้จริง  ทางอินฟอร์มาฯ ได้จัดงาน “TyreXpo Asia 2024”  โดยครั้งนี้ได้พันธมิตรที่สำคัญอย่าง ทาร์ซัส กรุ๊ป และ ความร่วมมือที่ดีจากการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเรามีเป้าหมายที่ตรงกันคือมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญทั้งจากความต้องการภายในประเทศและเทรนด์ใหม่ๆ ของตลาดโลก เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทั้งภาคการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งออกยางของอาเซียนในอนาคต

TyreXpo Asia 2024

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก กยท. จึงมุ่งเดินหน้าบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐบาล และข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เร่งขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ  ซึ่งสามารถดูดซับปริมาณผลผลิตยางออกจากตลาดได้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าของยางไทยในตลาดโลก โดยการยกระดับผลผลิตยาง และการจัดการระบบยางของไทยให้เป็นไปตามความต้องการและมาตรฐานสากล เช่น กฎระเบียบ EUDR

“วันนี้รัฐบาลไทยมองเห็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบยางที่สำคัญ และมีการจัดการระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบยาง สามารถดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสดีในการทำเกษตรอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพารา และยังสร้างความมั่งคั่งให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” นายสุขทัศน์ กล่าว

นายสุขทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานมหกรรม TyreXpo Asia 2024” ในครั้งนี้ เป็นงานมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นเวทีแสดงความพร้อมของไทยในเรื่อง EUDR ที่ผู้ใช้ยางสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากยางพาราไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดยางได้จริง โดยงานนี้ได้รวมเหล่าผู้ผลิตและผู้ค้าในอุตสาหกรรมยางล้อกว่า 250 แบรนด์ ถือเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยเป็นอย่างมาก กยท. มองว่าโอกาสนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อในไทยที่กำลังเติบโตตามกลไกการตลาด และเป็นก้าวที่สำคัญในการบริหารจัดการยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ซึ่งขณะนี้ กยท. ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งเตรียมแปรรูปวัตถุดิบยางพาราเป็นยางล้อที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดได้ทุกเส้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางในประเทศและสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

นายอัลวิน เซียว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ – เอเชียและสิงค์โปร์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า การจัดงาน TyreXpo Asia 2024 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยถือเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญในการรวมเครือข่ายผู้พัฒนา ผูู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางล้อมากที่สุดในเอเชีย – แปซิฟิก ซึ่งสามารถขยายการเข้าถึงตลาดใหม่ๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางล้อ รวมถึงแนวปฏิบัติตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาปรับใช้ในการยกระดับอุตสาหกรรมในอนาคต

TyreXpo Asia 2024

สำหรับการจัดงานดังกล่าวในกรุงเทพฯครั้งนี้จะดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคกว่า 5,000 คน โดยได้รวบรวมแบรนด์ชั้นน้ำด้านยางล้อและอุตสากรรมเกี่ยวเนื่องอีกว่า 250 แบรนด์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ขยายตลาดยางล้อ ที่ครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษายานยนต์ อุปกรณ์อะไหล่ยางยนต์ และอุปกรณ์เสริมยางล้อ พร้อมกันนี้จะได้พบกับโชว์เคสหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาพัฒนา รวมถึงขนทัพผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากอุตสาหกรรมยางในอนาคต

ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน งานแสดงดังกล่าวมุ่งเป้าเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้เกิดการขยายผลในมิติต่างๆ โดยภายในงานได้เชิญผู้ซื้อจากต่างประเทศกว่า 100 คน ร่วมเจราจาเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมการหล่อดอกยางและอีกหลายหัวข้อครอบคลุมอุตสาหกรรมยางล้อ เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเสริมแกร่งในเรื่องข้อมูลเชิงลึกอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทาง กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อไป

เตรียมตัวพบกับงาน TyreXpo Asia ครั้งแรกในไทยกับงานแสดงอุตสาหกรรมยางล้อระดับนานาชาติ มาร่วมสร้างโอกาสและพบกับผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงยางล้อ ที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคกว่า 5,000 คน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.tyrexpoasia.com


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save