TREA จัดหลักสูตรปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ผนึกกำลัง 13 สมาคมอสังหาฯ ทั่วภูมิภาค เปิดตลาดอสังหาฯ ออนไลน์ “อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส” ฝ่าวิกฤต COVID-19


TREA จัดหลักสูตรปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ผนึกกำลัง 13 สมาคมอสังหาฯทั่วภูมิภาค เปิดตลาดอสังหาฯ ออนไลน์ “อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส” ฝ่าวิกฤต COVID-19

กรุงเทพฯ – 15 ตุลาคม 2563 : สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREA) จับมือ 13 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาค จัดหลักสูตรพัฒนา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID -19 ทั้งคอร์สระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเปิดตัวช่องทางขายออนไลน์ “อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส” เพิ่มโอกาสผู้ซื้อทั่วประเทศเข้าถึงสินค้าคุณภาพจากสมาชิกเครือข่ายสมาคมทั่วประเทศ

พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREA) กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤต อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่และประชาชนหลายล้านชีวิตได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และกำลังเป็นปัญหาที่ขยายเป็นวงกว้าง เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหารายได้ หนี้สิน และวิถีชีวิตใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทุกฝ่ายได้มีการคาดการณ์กันไปต่างๆ นานา ล้วนเป็นไปในทิศทางลบ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากเช่นกัน แม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน และธุรกิจส่งออกบางประเภท คาดว่ากว่าจะฟื้นตัวคงต้องใช้เวลานาน และเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมาในรูปของหนี้สินที่ต้องใช้ในการฟื้นธุรกิจให้กลับมา

ส่วนผลกระทบด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเภทเช่า เช่น ห้างสรรพสินค้า และพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่างๆ เกิดปัญหาด้านอัตราค่าเช่า ซึ่งเดิมทีแม้จะมีการปรับลดลงบ้างแล้ว แต่เทียบกันแล้วยังดูสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าและรายได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวระยะหนึ่ง

ขณะที่อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการขาย เช่น บ้านและคอนโดฯ ก็ประสบปัญหายอดขายที่ลดลงอย่างมาก ทำให้มียอดคงเหลือขายจำนวนมาก นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจอย่างมาก

“ความช่วยเหลือจากภาครัฐฯ จึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อการรักษาธุรกิจให้อยู่รอด ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องมีการปรับทิศทางและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดรับกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท่ามกลางวิกฤต สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบรอบด้าน จึงได้ปรับทิศทางในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจให้แก่สมาชิก โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทุกวงการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอสังหาฯ ผู้บริโภค และประชาชนโดยทั่วไป” นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าว

อีกทั้งยังได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ส่วนภูมิภาค ทั้ง 13 สมาคม ประกอบด้วย 1) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี 2) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสมุทรสาคร 3) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี 4) สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง 5) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 6) สมาคมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา 7) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น 8) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี 9) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ 10) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดพิษณุโลก 11) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา 12) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต และ13) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอข้อปัญหาต่างๆ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาฯ ต่อไป อีกทั้งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิกทั่วประเทศ

TREA จัดหลักสูตรปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ผนึกกำลัง 13 สมาคมอสังหาฯทั่วภูมิภาค เปิดตลาดอสังหาฯ ออนไลน์ “อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส” ฝ่าวิกฤต COVID-19

ด้าน ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์ อุปนายก สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวถึงหลักสูตรการอบรมของสมาคมฯ ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต การทำงาน รวมถึงการลงทุนของผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงเท่านั้นวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ที่เกิดขึ้นยังได้ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ ต้องปรับแผนดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบันอย่างเร่งด่วน สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยจึงได้จับมือกับ 13 สมาคมอสังหาฯ ส่วนภูมิภาคจัดอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวขึ้นมา โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและคร่ำหวอดในวงการอสังหาฯ มาถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจจนผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้

สำหรับหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ “ต่อยอดการพัฒนาอสังหาฯ …ปรับกลยุทธ์สู้วิกฤตในปี 2021” ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย อนันต์ อัศวโภคิ น ที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และเหล่าเรียลดีเวลลอปเปอร์จากแบรนด์ชั้นนำของประเทศ เช่น แลนด์แอนด์เฮ้าส์, อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์, แสนสิริ, ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์, เปี่ยมสุข, รุ่งกิจ เรียลเอสเตท เป็นต้น พร้อมเยี่ยมชมโครงการ The Forestias โครงการอสังหาฯ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมูลค่าแสนล้านของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21 และ ห้อง Cage ห้างสรรพสินค้า W District

โดยหัวข้อการอบรมจะประกอบด้วยภาพรวมและทิศทางอสังหาฯ หลังโควิด, การดีไซน์แบบและราคา เพื่อสนองความต้องการได้อย่างแม่นยำ ภายใต้การสร้างเสร็จก่อนขาย, การเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตสำหรับรายกลางและรายเล็ก, กรีน คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ การบริหารชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน, แบรนด์สำคัญอย่างไรกับธุรกิจอสังหาฯ และการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรและการดูแลลูกค้า ซึ่งหลักสูตรนี้จะเปิดรับลงทะเบียนจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

TREA จัดหลักสูตรปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ผนึกกำลัง 13 สมาคมอสังหาฯทั่วภูมิภาค เปิดตลาดอสังหาฯ ออนไลน์ “อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส” ฝ่าวิกฤต COVID-19

ดร.วรพจน์ กล่าวต่อว่า ส่วนหลักสูตรระยะยาวใช้ชื่อว่า “TREA ACADEMY” จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการดำเนินธุรกิจอสังหาฯ แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ โดยจะเริ่มตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2563 จนถึง 6 กุมภาพันธ์ 2564 จัดที่โครงการเกษรวิลเลจ และโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21 ซึ่งตลอด 3 เดือนนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนการเงินและภาษีแบบเจาะลึก การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านต่างๆ ไปจนถึงการทำตลาดและการสร้างแบรนด์ ทั้งยังมีการเวิร์คช้อปแบบเข้มข้นเพื่อนำธุรกิจสู่การระดมทุนกอง Reit หรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการศึกษาดูงานที่โครงการ The Forestias และท่าเรือโอเชี่ยนมารีนา ยอร์ช คลับ รวมถึงโอกาสในการสร้าง Ecosystem ร่วมกับเหล่านักธุรกิจอสังหาฯ ชั้นนำของประเทศไทย โดยจะเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร 70 คน

“ทั้งสองหลักสูตรเหมาะกับเจ้าของธุรกิจอสังหาฯ ทุกประเภทที่ต้องการต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ และสร้างผลกำไรจากทรัพย์สินที่มีอยู่ ผู้บริหาร นักธุรกิจ และนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่กำลังมองหาโอกาสก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ รวมไปถึงผู้บริหารจากองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ ธุรกิจการเงินการธนาคาร หรือที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและเครือข่ายยังได้เปิดช่องทางออนไลน์ ในชื่อ “อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส” เพื่อช่วยสมาชิกผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มช่องทางการขายสินค้าไปสู่ลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยคุณภาพทุกประเภท ทุกทำเล ทุกราคา ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

อดิเรก แสงใสแก้ว เลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จนช่องทางการขายและการตลาดออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว สมาคมฯ และเครือข่ายเล็งเห็นถึงโอกาสในการใช้สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นบริการพิเศษในการสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสมาชิกผู้ประกอบการและผู้บริโภคจึงได้จัดทำช่องทางขายออนไลน์ อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส ขึ้น ซึ่งในช่วงเฟสแรกทางสมาคมฯ จะทำการเปิดตัวช่องทางดังกล่าวบนแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค, ไลน์, อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ ก่อนจะขยายแพลทฟอร์มไปบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นในเฟสต่อๆ ไป

อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส ไม่เพียงแต่จะเป็นบริการพิเศษที่ช่วยในเรื่องการส่งเสริมการขายและการตลาด แต่ยังเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ และเครื่องมือในการเพิ่มสมาชิกใหม่ให้กับสมาคมส่วนภูมิภาคต่างๆ ด้วย โดยสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวจะต้องเป็นสินค้าของสมาชิกสมาคมฯ และ 13 สมาคมส่วนภูมิภาคเท่านั้น และเป็นสินค้าที่อยู่อาศัยเพื่อการขายหรือเช่า เช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ คอมมูนิตี้มอลล์ โรงงาน โรงแรม ซึ่งผ่านการยื่นขออนุญาตจัดสรร ใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดฯ และการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

“ในช่วงเปิดตัวนี้ สมาคมฯ เชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการสมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมมากกว่า 300 บริษัท ทำให้มีโครงการอสังหาฯ ประเภทต่างๆ พร้อมจำหน่ายทาง “อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส” ไม่ต่ำกว่า 1,000 โครงการ สิ่งที่ทำให้ช่องทางทั้ง Online และ Offline ของสมาคมฯ แตกต่างจากเว็บไซต์อีมาร์เก็ตเพลสอื่นก็คือสินค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกรายการเป็นของสมาชิกเครือข่ายสมาคมฯ จึงทำให้ได้รับการตรวจสอบกลั่นกรองมาแล้วว่าได้คุณภาพมีมาตรฐานรับรอง ซึ่งเอกสารหลักฐานจะถูกโพสต์ประกอบกับภาพสินค้าไว้ด้วยเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในตัวสินค้าให้กับลูกค้า ที่สำคัญสินค้าทุกชิ้นจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ เรียกได้ว่าเป็นดีลพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้ แม้แต่ในช่องทางจำหน่ายของสมาชิกเอง โดยสมาคมฯ คาดหวังว่า “อสังหาฯ มาร์เก็ต เพลส” จะเป็นตลาดรวมสินค้าที่อยู่อาศัยคุณภาพราคาพิเศษจากทั่วประเทศที่ผู้ซื้อต้องเข้ามาเช็คอินก่อนตัดสินใจซื้อ และดึงดูดให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ ในทุกจังหวัดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย” อดิเรก กล่าวทิ้งท้าย

เตรียมพบกับสินค้าอสังหาริมทรัพย์คุณภาพพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ และของแถมสินค้าชั้นดีจากผู้สนับสนุนชั้นนำ บนช่องทางออนไลน์ “อสังหาฯ มาเก็ตเพลส” ดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ 11/11/20


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save