Taiwan Excellence นำเทคโนโลยีโซลูชันการผลิตที่ทันสมัย เพื่อช่วยยกระดับการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย จัดแสดงในงาน Manufacturing Expo 2023


สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวันประจําประเทศไทย (TAITRA) จัดงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ภายใต้ แนวคิด “เสริมพลังการผลิตอัจฉริยะ” (Empowering Smart Manufacturing) ในงาน Manufacturing Expo 2023 โดยบริษัทที่มีศักยภาพทางโซลูชันในกระบวนการผลิตชั้นนำ เช่น SOLOMON ADVANTECH TECHMAN ROBOT GMT และ PLANETนำเสนอโซลูชันระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติล่าสุด โซลูชันเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์แบบสวมใส่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม Wearable AI เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนแบบไร้สาย LoRaWAN หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานปัญญาประดิษฐ์ AI Cobot ส่วนประกอบความแม่นยำสำหรับระบบอัตโนมัติ และโซลูชัน IIoTที่ขับเคลื่อนด้วย 5G และ LoRaWAN นำเข้าร่วมงานภายในบูธ Taiwan Excellence Pavilion ในระหว่าง วันที่ 21-24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 น. ณ ฮอลล์ 98 บูธ 8G09 ศูนย์แสดงนิทรรศการและ การประชุมไบเทค

หนิ่ว หยง ฉือ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย (TAITRA) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน หรือ Taiwan Excellence เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัยพัฒนา การออกแบบ คุณภาพสินค้า และการตลาด จากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆทีเลือกนำไปใช้งานว่ามีศักยภาพ ประสิทธิภาพในการช่วยให้ผลผลิต การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ลดการสูญเสีย มีผลกำไรเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นและช่วยให้การประมวลผลของข้อมูลในการทำงานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

แม็กซ์ จาง ผู้อำนวยการ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย (TAITRA) กล่าวว่า ยินดีที่ผลิตภัณฑ์โซลูชันต่างๆของไต้หวันจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเติมเต็มให้กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหาร มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ดร. สมสิทธิ์ มูลสถาน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ประเทศไต้หวันเป็นคู่ค้าที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งของไทย มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีโซลูชันภาคอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีของไต้หวันราคาไม่แพงมากทำให้ผู้ประกอบการไทยที่มีเงินทุนไม่มากนักโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กๆสามารถที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อนำไปใช้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการไทยได้ ที่สำคัญโซลูชันต่างๆนี้จะช่วยผลักดันมาตรฐานการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไมเคิล ลี กรรมการ บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากเพื่อนำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการรายละเอียดความรอบคอบ ความสะอาดปราศจากเชื้อโรค เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งทางบริษัทฯจึงได้คิดค้น แว่นตา META-aivi ขึ้น โดยแว่นตานี้เป็นระบบอนุมาน AI เมื่อสวมใส่ก็จะทำหน้าที่เหมือนดวงตา ที่สามารถตรวจสอบ บันทึก วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต ช่วยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดโดยมนุษย์ เป็นการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ AI ให้มีศักยภาพตอบโจทย์การใช้งาน

โชติเวท เพียรพบสุข หัวหน้าส่วนงาน IIoT บริษัท แอดวานซ์เทค (ประเทศไทย) กล่าวว่า LoRaWAN เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์อัจฉริยะไร้สาย ใช้จับความสั่นสะเทือนมอเตอร์ในภาคอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมต่อระยะไกลทำให้ตรวจจับความสั่นสะเทือนระยะไกลและแบบเรียลไทม์ ช่วยประหยัดพลังงานและที่สำคัญไม่ต้องเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานของพนักงานในการตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์ปั๊มน้ำ เป็นต้น โดยเครื่องมือชนิดนี้เหมาะสำหรับนำไปติดตั้งใช้งานในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิสก์

อดัม เจิง ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท เทคแมน โรบอท กล่าวว่า บริษัทฯคิดค้นแขนกลมี ระบบประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ ระบบสมาร์ทวิชัน และชุดซอฟต์แวร์ที่มีความครอบคลุมการทำงานให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนำไปในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การประกอบรถยนต์ การแปรรูปโลหะ และการวางพาเลท

วิก ชาง ตัวเเทนขาย บริษัท จีเอ็มที โกลบอล กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่บริษัทฯได้นำผลิตภัณฑ์จัดแสดงภายในงาน โดยเป็นตัวต้นแบบในการเป็นส่วนประกอบสำหรับนำไปติดตั้งในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อตรวจวัดความแม่นยำ สามารถนำไปใช้งานติดตั้งที่กระบอกไฟฟ้า แท่นหมุนมอเตอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เซมิคอนดักเตอร์และใยแก้วนำแสงได้

พรศักดิ์ พุทธราชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดิโก้ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายของ บริษัท PLANET Technology กล่าวว่า บริษัทฯนำโซลูชันอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม ติดตั้งเชื่อมต่อไร้สาย มีระบบช่วยกระจายสัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งสถานที่ใช้งานทั้งระยะใกล้และไกลตามเซนเซอร์ติดตั้ง ช่วยให้ผู้ผลิตในประเทศไทยสร้างระบบเครือข่ายความเร็วสูงและคุ้มค่าโดยใช้เทคโนโลยี 5G และ LoRaWAN


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save