Airbnb เปิดตัวโครงการที่พักฟรีเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า พาคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19

9 เมษายน 2563 : Airbnb ขยายโครงการจัดหาที่พักฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า 100,000 คนทั่วโลกในการต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 มายังประเทศไทย พร้อมประกาศเปิดรับเจ้าของที่พักไทยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยต้องปฏิบัติตามระเบียบด้านความสะอาดและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทั้งนี้ เตรียมเปิดตัวโครงการความร่วมมือในไทยอย่างเป็นทางการ ต่อยอดความร่วมมือกับองค์กรด้านการแพทย์ระดับโลก