เอ็มเทค พัฒนาซอฟต์แวร์ CAE 3D สัญชาติไทย ช่วยคำนวณทางวิศวกรรม เปิดให้ติดตั้งและใช้งานฟรี

นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พัฒนา CAE 3D ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (Computer-aided Engineering: CAE) ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง…