ARUBA จัดงาน “Start your Digital Transformation Journey with Aruba SD-WAN” โซลูชันเพื่อยกระดับธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก


Aruba บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPQ) ได้จัดงาน Start your Digital Transformation Journey with Aruba SD-WAN ยกระดับการพัฒนาธุรกิจและขยายสาขาด้วยโซลูชัน Aruba EdgeConnect SD-WAN

งาน "Start your Digital Transformation Journey with Aruba SD-WAN"

ภายในงาน Aruba ได้เชิญผู้แทนจากองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ เข้าร่วมงาน พร้อมแชร์ประสบการณ์ที่เจาะลึกเกี่ยวกับปัญหาของผู้ใช้งานและแนวทางแก้ไขปัญหาในการยกระดับการใช้งานเครือข่ายในแต่ละอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชัน Aruba EdgeConnect SD-WAN เสริมสร้างทักษะใหม่จากเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจ สามารถปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีความทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง ตอบรับกับการทำงานสมัยใหม่ที่มีการใช้งานแอพพลิเคชันที่หลากหลาย ได้แก่

 • สร้างและบริหารจัดการการเชื่อมต่อ Business Cloud Application
 • เพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SaaS
 • กำหนดนโยบายและเลือกเส้นทางออกอินเตอร์เน็ตสำหรับ Untrusted App
 • บริหารจัดการนโยบายความปลอดภัยด้วย Secure Service Edge Solutions
 • กำหนดนโยบายความปลอดภัยของระบบเครือข่ายความปลอดภัยแบบ End to End
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Business application และลดปัญหาการดีเลย์ของสาขาต่างประเทศ

งาน "Start your Digital Transformation Journey with Aruba SD-WAN"

โดยเมื่อองค์กรธุรกิจมีความคิดริเริ่มที่จะทำ Digital Transformation และปรับตัวสู่การทำงานแบบ Hybrid Work เต็มรูปแบบแล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวไปใช้สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายที่ทันสมัยร่วมไปด้วย เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ ซึ่งแนวคิดสำคัญในการพัฒนาระบบ Network ของ Aruba คือ ต้องมีความคล่องตัว (Agility) มีความเป็นอัตโนมัติ (Automation) และมีความมั่นคงปลอดภัย (Security) รองรับกับบริษัทในทุกขนาด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกจากทุกแห่ง ไม่ว่าจะมีสาขามากเท่าใด ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถทำได้ด้วย “Aruba EdgeConnect SD-WAN”

SD-WAN หรือ Software – Defined Wide Area Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลระหว่างองค์กรธุรกิจสาขาและสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้จัดการและควบคุมการส่งข้อมูลที่ใช้แบนด์วิดธ์ของเครือข่ายอย่างเป็นประสิทธภาพ สามารถเปลี่ยนเส้นทางการส่งข้อมูลให้มากขึ้น และมีส่วมในการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) พร้อมกับกำหนดลิงค์เหมาะสมสำหรับใช้เชื่อมต่อ ซึ่งจะทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความไหลลื่นมากขึ้น

Aruba EdgeConnect SD-WAN สามารถรองรับการทำงานร่วมกับ SASE หรือ Secure Access Service Edge โดยเป็นแนวทางในการผสมผสาน SD-WAN เข้ากับบริการ Network Security บน Cloud เข้าด้วยกัน และปกป้องผู้ใช้งานรวมถึงให้บริการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ

Aruba Networks นั้นสามารถช่วยให้องค์กรใช้งานโซลูชัน SASE ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ด้วยแพลตฟอร์ม Aruba EdgeConnect SD-WAN โดยภายในแพลตฟอร์มนี้จะประกอบด้วยเทคโนโลยี 2 ส่วน ได้แก่

 • Aruba SD-WAN สำหรับปกป้องและบริหารจัดการระบบเครือข่ายขององค์กรพร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายในทุกสาขาให้เชื่อมถึงกันได้ทั้งสำหรับ LAN, WLAN และ WAN อย่างมั่นคงปลอดภัย
 • การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการด้าน Cloud Security รายอื่น อย่างเช่น Zscaler หรือ Netskope เพื่อต่อยอดจากโซลูชัน SD-WAN ไปสู่ SASE อย่างเต็มตัว ด้วยอิสระที่มากขึ้นจากการที่องค์กรสามารถเลือกส่วนของบริการด้าน Network Security Service ที่เหมาะสมต่อโจทย์ความต้องการในการใช้งานเองได้

แนวทางดังกล่าวนี้ ทำให้องค์กรสามารถวางกลยุทธ์ไปสู่การใช้งาน SASE ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยการเริ่มต้นจากการวางระบบ SD-WAN ก่อน แล้วจึงค่อยเลือกโซลูชัน Cloud Security ที่ตอบโจทย์เข้ามาเสริม ลดความซับซ้อนในโครงการ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวลง รวมถึงยังช่วยให้องค์กรมีความคุ้มค่าในการลงทุนได้อย่างสูงสุด

Geetha Gopal
Geetha Gopal, Industry Practitioner ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวางแผนเชิงกลยุทธทางด้านไอ

งานสัมมนาครั้งนี้ Aruba ได้รับเกียรติจากคุณ Geetha Gopal, Industry Practitioner ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวางแผนเชิงกลยุทธทางด้านไอทีมามากกว่า 14 ปี  ซึ่งได้ร่วมเสวนากับคุณ Jasmine Lee ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ไต้หวันและฮ่องกง/มาเก๊า จาก Aruba  ในหัวข้อ “Powering Edge to Digital & Cloud Transformation”

โดยคุณ Geetha ได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาการของการใช้งานเครือข่ายหรือ Router แบบเก่าว่า มันไม่ได้รองรับการใช้งานในยุคปัจจุบัน นั่นเพราะหลายธุรกิจไม่กลัวที่จะนำแอพพลิเคชั่นหรือข้อมูลบางอย่างไปฝากไว้บนคลาวด์อีกต่อไป พวกเขาได้เห็นถึงประโยชน์ และแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นใหม่นั้นจำเป็นต้องพึ่งพาระบบคลาวด์ในการใช้งาน  เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จำเป็นต้องพึ่งพาระบบจัดการเครือข่ายที่ต้องปรับแต่งได้ และต้องง่ายต่อการใช้งานเช่นกัน

Jasmine Lee
Jasmine Lee ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ไต้หวันและฮ่องกง/มาเก๊า

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม SD-WAN ถึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการเครือข่าย เพราะสามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชันและระบบคลาวด์จากผู้บริการต่าง ๆ  ได้แบบไม่มีข้อจำกัด สามารถแก้ไขปัญหาเชื่อมต่อเครือข่ายได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมา Config ระบบ  ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องรับประกันได้ว่าระบบ SD-WAN นั้นสามารถจัดลำดับความสำคัญของแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ มิฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่นำแอพไปไว้บนคลาวด์ แต่ทำให้เกิดปัญหา Latency ตามมา

Geetha and Jasmine
Geetha and Jasmine

ข้อดีอีกอย่างของ SD-WAN คือ จะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถเพิ่มแบนด์วิธของคุณเป็นสองเท่าโดยมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม เปรียบเสมือนกับ GPS ที่ช่วยให้คุณนำทางไปยังเส้นทางที่สั้นที่สุดได้ สามารถสร้างการเชื่อมโยงลิงก์เฉพาะที่คุณต้องเพิ่มแบนด์วิธเป็นสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแอพหรืองานที่ต้องให้สำคัญ

ตัวอย่างเช่น หากเส้นทางหนึ่งล่ม ระบบก็จะกำหนดเส้นทางไปยังอุโมงค์หนึ่งโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุโมงค์เก่ากลับมาใช้ได้ อัลกอริทึ่มที่อยู่ในระบบก็จะเปลี่ยนกลับมาใช้อุโมงค์เดิมตามปกติ ซึ่งนี่จะไม่สร้างผลทบผู้ใช้งานปาลยทาง

สิ่งสำคัญสุดท้ายคือความปลอดภัยขั้นสูง หลายบริษัทอาจกังวลเกี่ยวกับงบประมาณที่ต้องลงทุนเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย  ทั้งเรื่องของ Firewall และระบบป้องกันอื่น ๆ พร้อมทั้งยังต้องหาบุคคลากรที่มาช่วยเซ็ตค่าต่าง ๆ  แต่ทั้งหมดนี้ ถูกรวมเข้ากับโซลูชั่น Aruba EdgeConnect SD-WAN ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าระบบเครือข่ายของพวกเขาจะมีความมั่นคงปลอดภัยในราคาไม่ลงทุนเพิ่มมากนัก

งาน "Start your Digital Transformation Journey with Aruba SD-WAN"

จุดเด่นของ Aruba EdgeConnect SD-WAN

1. มีระบบ Orchestrator Management

Orchestrator Management ของ Aruba เป็น platform สำหรับการจัดการและควบคุมเครือข่าย SD-WAN ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถใช้งานผ่าน web portal มีความสามารถในการจัดการเครือข่าย SD-WAN ทั้งหมดในองค์กร โดยทำให้ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถดูแลและตรวจสอบสถานะของเครือข่ายได้ทั้งหมดในรูปแบบที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการสิทธิ์และการเข้าถึงของผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลเครือข่ายสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละบุคคลได้ตามความเหมาะสม

Orchestrator Management ยังมีความสามารถในการจัดการการปรับแต่งการส่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เครือข่าย SD-WAN ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ผู้ดูแลไม่ต้องมานั่ง Config ทีละบรรทัด ยิ่งสาขาเยอะขึ้น ก็ยิ่งจัดการได้ง่ายขึ้น

2. WAN Optimization ที่จัดสรรค์ได้

สิ่งนี้เป็นการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดการใช้งานแบนด์วิดท์ในระบบเครือข่ายระยะไกล โดยส่วนใหญ่มักจะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ (Boost) การส่งข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีราคาสูงมาก  แต่หากใช้งาน Aruba EdgeConnect อยู่แล้ว สามารถเลือกจ่ายเพิ่มอีกนิดนหน่อย เพื่อจัดสรรค์แอพพลิเคชั่นที่ต้องการความเสถียรจริง ๆ ไม่ต้องจ่ายตามความเร็วอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เพราะจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง

3. Tunnel Bonding

ความสามารถนี้ คือจะนำ Physical WAN ตั้งแต่ 2 ลิงค์ขึ้นไปมาทำงานร่วมกัน เพื่อผสานรวมทั้งประสิทธิภาพและความมั่นคงทนทาน พร้อมปรับแต่งคุณสมบัติในการรับส่งข้อมูลผ่าน Tunnel เหล่านี้ให้แตกต่างกันออกไป ทำให้การรับส่งข้อมูลผ่าน Tunnel ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกปรับแต่งได้ว่าในการรับส่งข้อมูลของแต่ละแอปพลิเคชันจะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก เช่น การเน้นที่ความมั่นคงทนทาน, คุณภาพ, ปริมาณ Throughput หรือประสิทธิภาพโดยรวมในการใช้งาน และสามารถเลือกใช้ Tunnel ที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามต้องการ

4. Dynamic Path Control

Dynamic Path Control (DPC) เป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Aruba EdgeConnect ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายระยะไกล โดยการใช้ DPC จะช่วยทำให้การส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำการจัดการใช้เส้นทางของเครือข่ายแบบไดนามิก (Dynamic) ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละแอพพลิเคชัน และจัดการควบคุมการส่งข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ฟีเจอร์ DPC จะทำการตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพของเส้นทางเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ โดยตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ เช่น การทำงานของเครือข่าย ปัญหาในเครือข่าย และรูปแบบในการส่งข้อมูล จากนั้น DPC จะทำการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับการส่งข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา และทำการสลับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล หรือความล่าช้าในการส่งข้อมูล

5. การใช้งาน Cloud อัจฉริยะ

Aruba EdgeConnect จะมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่อัปเดตแบบ Real-Time ซึ่งจะระบุถึงปลาทางของบริการ Software-as-a-Service หรือ Cloud ชั้นนำรายต่างๆ ที่มักถูกอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การรับส่งข้อมูลใดๆ นั้นสามารถเลือกปลายทางที่เหมาะสมที่สุดได้อยู่เสมอ

ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพได้ชัดเจนคือบริการ Cloud ชั้นนำอย่างเช่น Office 365, Salesforce, Workday, Box, Dropbox หรืออื่นๆ ที่มักมี IP Address จำนวนหลายร้อยหรือหลายพันชุดในระบบ และมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดอยู่ตลอด ดังนั้นการมีฐานข้อมูลเหล่านี้ที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ Aruba EdgeConnect มีข้อมูลแผนที่ของ Internet ปัจจุบัน และช่วยให้การเลือกเส้นทางหรือปลายทางที่ดีที่สุดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ

6. Microsoft O365 REST API Integration

Aruba EdgeConnect ได้เร่งความเร็วในการเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Office 365 ให้เหนือกว่าเดิม ได้ด้วยการเชื่อมต่อ REST API เข้ากับ Microsoft Office 365 และทำให้ได้รับข้อมูลของ Office 365 Entry Point ที่อยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกับผู้ใช้งานที่สุดอยู่เสมอจากข้อมูลที่ถูกร้องขอผ่าน API นี้

แนวทางนี้สามารถช่วยลด Round Trip Time (RTT) ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อไปยัง Office 365 ของผู้ใช้งานแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ทีมพัฒนของ Aruba เองก็มีการอัปเดตและทดสอบการทำงานร่วมกับ Microsoft Office 365 อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานได้นั่นเอง

และในปัจจุบัน Aruba EdgeConnect SD-WAN  ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้าน SD-WAN ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 มีความโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ การเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ระบบการทำงานที่แม่นยำ ต่อเนื่องและอัตโนมัติ รวมถึงการเข้าถึงที่ปลอดภัยและสามารถรูปแบบการใช้งานใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save