บริษัท โซล-เอ็น เทค จำกัด แจ้งเกิดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ “UV Care254 Airflow” ภายใต้แบรนด์ โซล-เอ็น ในฐานะนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อคนไทยห่างไกลโรค


เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเกิดจากคิดค้นและพัฒนาต่อยอดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา และได้รับการยอมรับระดับประเทศ เพื่อตอบโจทย์ในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศทุกชนิด ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ที่สามารถใช้งานร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัยเป็นรายแรกของไทย โดยได้มีการส่งเครื่องทดสอบในทุกมุม เพื่อให้ครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน จากสถาบันชั้นนำระดับสากลทั้งในแล็ปและพื้นที่จริงมากกว่า 7 สถาบัน

บริษัท โซลเอ็น เทค จำกัด แจ้งเกิดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ “UV Care254 Airflow” ภายใต้แบรนด์ โซลเอ็น ในฐานะนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อคนไทยห่างไกลโรค ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า 2tUkV3br7kVHq 3qVwJuAnuCnaWLbVoS cO2F8cd8Gyhgc8U1e65BIG9PsppfT9O7VZtRxi JCoSUcrEh1Ps3rjzH8dQXL616Ti0RlU5dWjaKRU48TKqtCI8aJlfMMQxBzuW8SXVklhcPIMBnd4W2gn2OH64WHitQFwcWUfM XLLtX4yZCTTHn fRQ

คุณมัตติกา เอาแสงดีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล-เอ็น เทค จำกัด ผู้ผลิตและคิดค้นนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดตัวเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมคนไทย ดูแลคนไทย” โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อหวังให้เครื่อง UV Care254 Airflow สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคและช่วยยกระดับด้านความปลอดภัยทางอากาศ  ให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนคนไทยทุกคน ปลอดจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส และร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

บริษัท โซลเอ็น เทค จำกัด แจ้งเกิดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ “UV Care254 Airflow” ภายใต้แบรนด์ โซลเอ็น ในฐานะนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อคนไทยห่างไกลโรค ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า ewMOBKV637jVvcXVXCcGvu4ftW3tIaAFOecuUISNhDw98QYihcvdrlgKNmd4m7qhGwgHrerbBG2d3hAYapy1jwFOvHxexMBMM026CneJ7uTHaW BBKM6VP nlXEHaDhYBHqsEQLFZMbexWAw5sNkJLbhCi811HuWveCcEWynynPXdfP8hx i5AdXfA
คุณมัตติกา เอาแสงดีกุล

สำหรับด้านประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ เครื่อง UV Care254 Airflow ผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ว่ามีอัตราการฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 99.99% ด้วประสิทธิภาพที่สูงกว่าระดับมาตรฐาน 30 เท่า

ผ่านการยืนยันผลการทดสอบการนับจำนวนจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ยีสต์ รา) ในอากาศด้วยอัตรามากกว่า 90% จากสถาบันไบโอเทคหรือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการลดและกำจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอากาศ ในพื้นที่ห้องใช้งานจริง จากสถาบัน Intertek รวมทั้งจากผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันผลการทดสอบปริมาณรังสี UVC จากเครื่อง UV Care254 Airflow ที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส ในระยะใช้งานของตัวเครื่อง

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น ทีมผู้คิดค้นได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ด้วยการออกแบบ UV Care254 Airflow ที่มีโครงสร้างปกป้อง 2 ชั้น ด้วยเหล็กไร้รอยต่อ และอะคริลิคหนา 3 มิลลิเมตร พร้อมนำส่งไปทดสอบที่สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านรังสีโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการ ยืนยันผลการทดสอบว่าไม่พบการรั่วไหลของรังสีขณะใช้งาน และปลอดก๊าชโอโซน

นอกจากนี้เครื่อง UV Care254 Airflow ยังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 (สคบ.) ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถเปิดใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow ร่วมกับคน และสัตว์เลี้ยงได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดต่างที่สำคัญ เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่มีข้อจำกัดในการห้ามสัมผัสโดยตรง และไม่สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีคนและสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมด้วย

นอกจากความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศแล้ว UV Care254 Airflow ยังได้รับการยืนยันผลการทดสอบคุณภาพอากาศอยู่ในขั้น ดี ถึง ดีมาก เมื่อเปิดใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow อย่างต่อเนื่อง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท โซลเอ็น เทค จำกัด แจ้งเกิดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ “UV Care254 Airflow” ภายใต้แบรนด์ โซลเอ็น ในฐานะนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อคนไทยห่างไกลโรค ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า j5Pz6w ePGfyoeA3JFa0CLx5ofZnK5BREFsHmhQGX6pVgZvygGvG1yvDLZdePbevio8SJWqG i4j3zwPTPBTmTB
UV Care254 Airflow

โดยคุณมัตติกา ได้กล่าวทิ้งท้าย ว่า “ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการผลิตให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่ง UV Care254 Airflow เป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงในภาวะวิกฤติโรคระบาดทางอากาศ  ที่นอกจากจะสร้างประโยชน์คุณูปการให้กับคนไทยแล้ว ยังเชื่อว่าเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow นี้จะสามารถสร้างชื่อให้ประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย”

บริษัท โซลเอ็น เทค จำกัด แจ้งเกิดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ “UV Care254 Airflow” ภายใต้แบรนด์ โซลเอ็น ในฐานะนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อคนไทยห่างไกลโรค ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า
คุณฐิติวัฒน์ บรรจงกาลกุล

ด้านคุณฐิติวัฒน์ บรรจงกาลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด  ผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และเป็นผู้ทำการตลาดของนวัตกรรม UV Care254 Airflow กล่าวว่า

UV Care254 Airflow เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยและพัฒนาจากคนไทย พร้อมทั้งมีการยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชื่อมั่นว่าจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอน”

UV Care254 Airflow เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เชื้อไวรัส ได้ถึง 99.99%  โดยทำลายลึกถึงระดับ DNA ของแบคทีเรีย และ RNA ของไวรัส ทั้งยังสามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เสียบปลั๊ก เปิดสวิตช์ ก็พร้อมใช้งานได้ทันที และเป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ระบบปิด ที่ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ สำหรับคุณสมบัติและการใช้งานของเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow สามารถใช้งานได้สองรูปแบบ

รูปแบบแรก เป็นแบบติดตั้งบนผนัง ที่ครอบคลุมพื้นที่อากาศในความสูงช่วงระยะหายใจของมนุษย์ และรูปแบบที่สอง เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ มีคุณสมบัติในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อในมุมอับของห้อง โดยเน้นเรื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ  ซึ่งในขณะนี้มีลูกค้าจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในเครื่อง UV Care254 Airflow อย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในวงการแพทย์และโรงพยาบาล นำร่องโดยโรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รวมถึงโรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้ติดตั้งเครื่อง UV Care254 Airflow บริเวณศูนย์บริการฉีดวัคซีนจำนวนกว่า 20 เครื่อง เพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามารับบริการ และเริ่มทยอยติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อดูแลคุณภาพอากาศภายในห้องพักแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยและประชาชน

บริษัท โซลเอ็น เทค จำกัด แจ้งเกิดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ “UV Care254 Airflow” ภายใต้แบรนด์ โซลเอ็น ในฐานะนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อคนไทยห่างไกลโรค ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า meWn8XWoyKe6n06rQOSaRk9laIq27crbPFMjpB4SAEcQxqHxLefMRptiw FGx4j6LmXP4kgZM66cQeoWTLuBMLCw9bSnYgfaoqelW5A 1PCLAOO8QmOinMbKDwJvsDY Vpt
UV Care254 Airflow ในโรงพยาบาล

ทางด้านผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย อย่าง “แสนสิริ” ได้มีการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow บริเวณโดยรอบสำนักงานขายทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมีเนียม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคให้ทั้งลูกบ้าน ลูกค้าและพนักงาน

บริษัท โซลเอ็น เทค จำกัด แจ้งเกิดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ “UV Care254 Airflow” ภายใต้แบรนด์ โซลเอ็น ในฐานะนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อคนไทยห่างไกลโรค ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า sqSKBkm53VXvhUGu0WaepuBOuGnxpngdx9grsVK8Kp6X7dDvIp065CzvQl4JR7visfGBsAq5fOP4lZwlC5BUZE4Pli4hq5GLNg9pygVDWTMGkMhhnyobHVeO8TJQwtTS0bEFfgYajtWiF
UV Care254 Airflow ในโครงการของแสงสิริ

และสำหรับผู้ประกอบการ ห้างร้าน เอสเอ็มอี ที่มีการติดตั้งเครื่อง UV Care254 Airflow ทางกู๊ดเทคฯ จะมีการออกใบ Certificate พร้อมสติกเกอร์ติดหน้าร้าน หรือบริเวณร้านค้า เพื่อรับรองว่าอากาศในพื้นที่นี้ ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโดย UV Care254 Airflow เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่นั้นๆ ด้วย ซึ่งเป็นเป็นการตอบรับต่ออุดมการณ์แรก ของการคิดค้นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow ในการช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ร้านค้า และคนไทย ให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save