แลนเซสส์ (LANXESS) ตั้งเป้าปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2040 คิดเป็นก๊าซ CO2 ที่ลดลงได้เทียบเท่า 3.2 ล้านตัน


แลนเซสส์ (LANXESS) ตั้งเป้าปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2040 คิดเป็นก๊าซ CO2 ที่ลดลงได้เทียบเท่า 3.2 ล้านตัน

กรุงเทพฯ : แลนเซสส์ (LANXESS) ผู้นำในตลาดเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษได้กำหนดเป้าหมายความมุ่งมั่นของตนที่จะช่วยปกป้องสภาพภูมิอากาศ ภายในปี พ.ศ.2583 (ค.ศ.2040) โดยกลุ่มแลนเซสส์ตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Neutral) และจะกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ในปริมาณเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2e) ลงประมาณ 3.2 ล้านตันของระดับปัจจุบัน ทั้งนี้ภายในปี พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) แลนเซสส์จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ถึง 50% ของเป้าดังกล่าวซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.6 ล้านตันของระดับปัจจุบัน

“ภายใต้ข้อตกลงปารีส ชุมชนโลกตัดสินใจที่จะจำกัดภาวะโลกร้อนลงให้น้อยกว่าสององศาเซลเซียส โดยต้องใช้ความพยายามอย่างมากจากทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยเป้าหมายของเราในการบรรลุความเป็นกลางทางภูมิอากาศภายในปี พ.ศ.2583 (ค.ศ.2040) เราได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษระดับโลก เนื่องจากการปกป้องสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา ในขณะเดียวกันเราจะเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของเราในอนาคต” แมทเธียส ซาเชิร์ต (Matthias Zachert) ประธานกรรมการบริหารของ LANXESS AG กล่าว

ยุทธศาสตร์แบบสามประสานมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แลนเซสส์ (LANXESS) ใช้แนวทางยุทธศาสตร์แบบสามประสานเพื่อให้บรรลุความเป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศในปี พ.ศ.2583 (ค.ศ.2040)

ยุทธศาสตร์แรก เปิดตัวโครงการที่ส่งผลกระทบอย่างสำคัญสำหรับการป้องกันสภาพภูมิอากาศ: ในช่วง 2-3 ปีต่อไปนี้แลนเซสส์จะดำเนินโครงการพิเศษเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นปัจจุบันกลุ่มแลนเซสส์กำลังสร้างโรงงานสำหรับการสลายก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide) ขึ้นที่เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ประเทศเบลเยียม โรงงานแห่งใหม่จะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีลงประมาณเทียบเท่า 150,000 ตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หลังจากนั้นจะมีการขยายโรงงานครั้งที่สองในปี พ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์อีก 300,000 ตัน

นอกจากนี้แลนเซสส์กำลังเปลี่ยนแหล่งพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในโรงงานในประเทศอินเดียให้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน กลุ่มบริษัทกำลังขยายการจัดหาพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเข้มข้นและยกเลิกการใช้ถ่านหินหรือก๊าซในอนาคต มาตรการนี้จะช่วยลดการปล่อย CO2e อีก 150,000 ตันเป็นต้นไปจากปี พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024) ภายใต้โครงการเหล่านี้และมาตรการอื่น ๆ ของแลนเซสส์จะช่วยลดการปล่อย CO2e ลงทั้งหมด 800,000 ตันในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) ด้วยการลงทุนสูงถึง 100 ล้านยูโรไปในกระบวนการนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเติบโตทางธุรกิจต้องไม่ควบคู่ไปด้วยกันอีกต่อไป: แลนเซสส์อยู่ในช่วงกำลังเติบโตทางธุรกิจ แต่ถึงแม้จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่หน่วยธุรกิจกลับจะต้องลดลง นอกเหนือจากประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีแล้วการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือการกำกับดูแลก็มีบทบาทด้วย โดยเฉพาะในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของบริษัทฯ จะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดการลงทุนสำหรับการเติบโตจากภายใน (Organic Growth) และการเข้าซื้อกิจการอื่น (Acquisitions) มาตรการนี้จะช่วยทำให้หน่วยธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากกว่าค่าเฉลี่ยจะมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ดีกว่า เนื่องจากมีผลต่อเรื่องทางการเงินโดยตรงด้วย ยิ่งกว่านั้นการลด CO2e จะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินในระบบการให้โบนัสสำหรับผู้บริหารอีกด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างกระบวนการและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี: แลนเซสส์กำลังปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหลายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นกระบวนการผลิตที่เป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศภายในปี พ.ศ.2583 (ค.ศ.2040) ตัวอย่างเช่นกลุ่มจะดำเนินการปรับปรุง Verbund Structures โดยเฉพาะในเรื่องการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างโรงงานและระบบการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ กระบวนการอื่น ๆ จะต้องได้รับการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมเป็นอันดับแรกเช่นกัน กลุ่มแลนเซสส์จึงมุ่งเน้นการวิจัยอย่างใกล้ชิดต่อกระบวนการที่เป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

สภาพภูมิอากาศที่เป็นกลางต้องการแนวร่วมจากการเมือง

แลนเซสส์ (LANXESS) มุ่งมั่นที่จะทำตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซาเชิร์ตเชื่อว่าอุตสาหกรรมและรัฐบาลต่างมีความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องนี้

“ด้วยโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของเรา เรากำลังทำข้อเสนอให้ผู้กำหนดนโยบาย อย่างไรก็ตามเราจะสามารถทำสิ่งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการวางนโยบายที่จะสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสนับสนุนเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการทางกฎหมายในปัจจุบันที่จะประกาศใช้กฎเกณฑ์ปกป้องสภาพภูมิอากาศ (Climate Package) ของรัฐบาลเยอรมนี ความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเราลดลง รัฐบาลจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เมื่อออกแบบกฎเกณฑ์เฉพาะขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการปกป้องสภาพภูมิอากาศ” ซาเชิร์ต กล่าว

ซาเชิร์ต ยังเน้นความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระให้เอกชนเป็นสองเท่าในอุตสาหกรรมภายใต้ระบบการซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในยุโรป ( The Working European Emissions Trading) ที่ใช้ทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากโดยเฉพาะการเรียกเก็บเงินในระบบการซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติสำหรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเยอรมนีในปัจจุบัน ในระยะสั้นเราต้องกลับสู่ราคาพลังงานที่แข่งขันได้ ส่วนระยะยาวเราจะสามารถสร้างแนวทางส่งเสริมสภาพภูมิอากาศที่เป็นกลางได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อมีพลังงานหมุนเวียนที่เพียงพอในราคาที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้ขั้นตอนในการขออนุมัติจะต้องทำให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น และโครงสร้างทางการเงินและภาษีสำหรับการลงทุนในอนาคตจะต้องได้รับการปรับปรุง
“เรามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลกับผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้และยินดีที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้” ซาเชิร์ตกล่าว

แลนเซสส์เผยลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว 50 % นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

นับตั้งแต่ก่อตั้งแลนเซสส์ขึ้นมา บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยระหว่างปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) ถึงปี พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) กลุ่มบริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึงครึ่งหนึ่งของ 6.5 ล้านตันหรือประมาณ 3.2 ล้านตัน ส่วนใหญ่มาจากโรงงานสลายก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน Krefeld-Uerdingen ประเทศเยอรมนีซึ่งได้เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) โครงการนี้ได้รับรางวัลหลายรางวัล อย่างเช่นจากการแข่งขัน “365 Landmark in the Land of Ideas” และ “VCI Responsible Care Award North Rhine-Westphalia” บริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานอีกหลายโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานต่าง ๆ ของตนทั่วโลกและสนับสนุนโครงการริเริ่มในท้องถิ่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อนหน้านี้แลนเซสส์เคยบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานร่วมกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสารระเหยอินทรีย์โดยเฉพาะได้ลงถึงอย่างละ 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตั้งแต่ พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) เป็นต้นมา

เพื่อวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานต่าง ๆ แลนเซสส์ได้พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้ให้นิยามไว้ในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และคำนวณผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ของตนโดยนำมาเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2e) บริษัทแลนเซสส์จึงได้นำการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตของตัวเอง (Scope 1) และจากแหล่งพลังงานภายนอก (Scope 2) มาร่วมใช้ในการคำนวณนี้ด้วย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save