ILINK ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร SAT-1 สนามบินสุวรรณภูมิ


ILINK ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร SAT-1 สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ประกาศเดินหน้าลุยโครงการก่อสร้างอาคารหลังที่ 1 (Midfield Satellite) หรือ SAT-1 หลัง ILINK คว้างานมูลค่า 2 สัญญาราว 4,080 ล้านบาท ได้แก่ CC-3 งานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสาธารณูปโภค มูลค่า 1,980 ลบ. และ CC-4 งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ร่วมกับ SEIMEN มูลค่า 2,100 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคม ปีหน้า

สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่ ILINK ได้เข้าร่วมพัฒนา “โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2” ในงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นการดำเนินงานรูปแบบทำสายไฟฟ้าลงใต้ดินและงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด GIS Substation นับเป็นงานที่ ILINK มีความถนัดและเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ร่วมกับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิของบมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) มูลค่างานทั้งสิ้น 1,980 ล้านบาท

นอกจากนี้ ILINK ยังคว้าอีก 1 สัญญา ในงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) มูลค่า 2,100 ล้านบาท โดย ILINK ได้ร่วมมือกับรถไฟฟ้าของบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ในการจัดหาระบบรถไฟฟ้ารุ่น Airval ใช้เชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคาร SAT 1 ปัจจุบันโครงการได้คืบหน้าอย่างมาก ILINK พร้อมส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพและตามเวลาที่กำหนด คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จทั้งโครงการในช่วงปลายปีพ.ศ.2563 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปลายปีพ.ศ. 2563 ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

ในปีพ.ศ. 2562 ILINK ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 5,485 ล้านบาท โดยประมาณการสัดส่วนรายได้ดังนี้ 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (DISTRIBUTION) สัดส่วนรายได้ประมาณ 45% 2)ธุรกิจโทรคมนาคม (TELECOM) สัดส่วนรายได้ประมาณ 37% และ3) ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (ENGINEERING) สัดส่วนรายได้ประมาณ 18%