Digital Transformation ผ่านมุมมอง CIO 3.0

ปัจจุบันบทบาทของซีไอโอ (CIO) แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซีไอโอมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งวางแนวทางการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า ดังจะเห็นได้จากการประสานงานที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างฝ่ายการตลาดและซีไอโอเพื่อเตรียมรับมือกับเทศกาลช้อปปิ้งครั้งใหญ่อย่างเช่น โปรโมชั่นวันคนโสดของจีน หรือ Big Billion Sale ของ Flipkart ซึ่งเราจะพบว่าซีไอโอมีบทบาทอย่างมาก เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์บนหลากหลายแพลตฟอร์ม…

แนวทางสู่ความสำเร็จใน Digital Transformation

ทุกวันนี้ สภาพตลาดและความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยเหตุนี้ “การ Transformation” จึงกลายเป็นภารกิจสำคัญสำหรับผู้บริหารทุกๆ องค์กร อย่างไรก็ดี การปฏิรูปองค์กรให้สำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ดังจะเห็นได้จากโครงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 9 ใน 10 โครงการในสหรัฐอเมริกาและยุโรปประสบความล้มเหลว จึงเกิดคำ ถามขึ้นว่าอะไรคือปัจจัยที่จะรับประกัน…

Adobe เผย 4 กลยุทธ์ปรับโฉมองค์กรให้พร้อมเป็นแบรนด์ที่ครองใจลูกค้า

แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ และเนื่องจากทุกวันนี้แบรนด์ต่างๆ หันมาทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ และมอบประสบการณ์ดิจิทัลแก่ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด