เปิดฉากงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน BCT Expo และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 


(21 กันยายน 2565) เริ่มแล้ว !! สำหรับงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาคาร ก่อสร้าง ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Building Construction Technology Expo 2022 หรือ BCT Expo 2022 พร้อมด้วย งานแสดง สินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ หรือ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 โดย ความร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดงานระดับนานาชาติดึงผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 200  แบรนด์ชั้นนำร่วมแสดงสินค้าบนพื้นที่จริงอีกครั้ง ในรอบ 2 ปี หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย คาดตลอด 3  วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานีมี ผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวว่า BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 เป็นงานที่มุ่งเน้นพัฒนาและตอบสนอง ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างครบวงจร ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนการมุ่งสู่เป้าหมายการบรรลุ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปีค.ศ. 2050 ของประเทศไทย โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ ผ่านผู้สนับสนุนหลักการจัดงานอย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยผลักดัน พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงผู้ประกอบการไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมระดับสากล

ภายในงานนี้ ทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์จากการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้อย่างครบครันกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำจากนานาประเทศ ที่เหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาค และยังมีการ สัมมนาให้องค์ความรู้ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะอีกด้วย

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทางทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ประกอบด้วย การประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการแสดง สินค้านานาชาติ ยินดีที่มีส่วนในการสนับสนุนงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ใน ครั้งนี้ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนวัตกรรมพลังงาน ไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอัจฉริยะ

นอกจากนี้ภายในงานยังมุ่นเน้นในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านไฟฟ้า แสงสว่าง การก่อสร้างและอาคารอย่างครบวงจร โดยรวมไปถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำพาไปสู่การ
ก่อสร้างและ อาคารแบบอัจฉริยะในอนาคต ในด้านของทีเส็บนั้น ได้สนับสนุนการจัดงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand +  SMARTECH ASEAN 2022 ในด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทางแคมเปญการตลาดต่างๆ และรวมไปถึงการสนับสนุน Exhibition in New Norm เพื่อสนับสนุนงานที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่และมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ เข้ามาใช้ภายในงาน เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีภารกิจหลักในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศควบคู่กับการให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการ ติดฉลากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากว่า 22 ผลิตภัณฑ์รวมถึงหลอดไฟฟ้า LED ประสิทธิภาพสูง ซึ่งสนับสนุนนโยบายการมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality ภายในปีค.ศ. 2050 ด้วยการบูรณาการและสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สำหรับงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ทาง กฟผ. ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และได้จัดนิทรรศการเทคโนโลยี LED Light up พร้อมกับการให้ความรู้ เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์สถานการณ์ พลังงานในปัจจุบัน ในโซน Thailand Pavilion powered by EGAT ด้วย

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กล่าวถึงเทคโนโลยี BIM ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมก่อสร้างสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่การคิดคอนเซปต์ การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขก่อนการก่อสร้างจริง ส่งผล ให้การวางแผนการก่อสร้าง การถอดปริมาณ และประมาณราคามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูล BIM ใน การดูแลบำรุงรักษาอาคาร การดูแลทรัพย์สินแบบล่วงหน้าจะทำให้การบริหารทรัพย์สินนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีเทคโนโลยี BIM นั้นยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยเห็นโครงการเล็กๆ นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้มากนัก ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี ราคาน่าจะมีการปรับลง โครงการเล็กจะสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มขึ้นราว 30-40% ในระหว่างนี้หลายภาคส่วนก็จะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี BIM ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในการนี้ทางสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร จึงผลักดันให้ BIM ได้เป็ นหลักสูตรบรรจุในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์ก่อนออกมาเจอสนามจริง สำหรับในงาน  BCT Expo 2022 ทางสมาคมฯ ได้เตรียมนำเสนอหัวข้ออบรมสัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดบูธแสดง เทคโนโลยี BIM แบบครบวงจรด้วย

นายฮิมานิ กูเลติ ผู้อำนวยการ บริษัท แม็กซ์ เอ็กซิบิชั่น พีวีที จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดงานกล่าวว่า ยุคนี้ถือเป็นยุคที่  Digital Transformation เข้ามามีบทบาทในทุกภาค จึงมุ่งเน้นให้งาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 เป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีเพื่อไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยปีนี้จัดร่วมกับงาน BCT Expo 2022 งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ก่อสร้าง อาคาร ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อร่วมผลักดันการใช้เทคโนโลยีให้เกิดขึ้นต่อไป ถือเป็นการ กลับมาจัดงานบนพื้นที่จริง อีกครั้งในรอบ 2 ปี สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น และรัฐมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ทำให้บรรยากาศโดยรวมผ่อนคลาย โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำจาก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา สิงคโปร์ ญี่ปุ่ น เยอรมัน เวียดนาม ฟินแลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 รายจากนานาประเทศ อีกทั้งยังมีพาวิลเลี่ยนจากประเทศจีน ที่พร้อมนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยี ที่มาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาคารและไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างครบวงจร

อีกหนึ่งไฮไลท์การจัดงานครั้งนี้ คือการนำเสนอสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม จากมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ในชื่องาน Zhejiang International Trade (Thailand) Exhibition 2022 ซึ่งเป็นรูปแบบพาวิลเลี่ยน เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยและ ภูมิภาคอาเซียนมีความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง แสงสว่าง และเมืองอัจฉริยะของเจ้อเจียง รวมถึงเพื่อขยาย การค้าและการลงทุนทวิภาคี โดยการรวบรวม 73 ผู้ประกอบการส่งออกของมณฑลเจ้อเจียงเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการ บนพื้นที่กว่า 810 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กร แบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากมณฑลเจ้อเจียง  มาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของแบรนด์ส่งออกของเจ้อเจียงและสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ “Made in Zhejiang”

สุดท้ายนี้ ในฐานะผู้จัดงานฯ ขอเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาคารการก่อสร้าง ไฟฟ้าและพลังงาน  กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มาร่วมอัปเดทข้อมูลที่น่าสนใจในแวดวงอุตสาหกรรมอาคาร
การก่อสร้าง ไฟฟ้า  พลังงาน แสงสว่างอัจฉริยะ ในงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ระหว่างวันที่  21-23 กันยายน 2565 เวลา 10.00- 18.00 น. ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save