Building Construction Technology Expo 2023 (BCT Expo 2023) ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเดินหน้าเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างระดับอาเซียน


BCT Expo 2023

(กรุงเทพฯ 9 มกราคม 2567) – งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2023 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเทศไทย ภายในงานมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 128 บริษัท จาก 11 ประเทศ พร้อมกับผู้เข้าชมงานในอุตสาหกรรมฯ มากกว่า 3,760 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก

โดยในปี 2565 ตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 23.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตขึ้นอย่างน้อย 4.5% ถึง 5% ในระหว่างช่วงปี 2566-2567 ซึ่งการเติบโตนี้จะเกิดจากการขับเคลื่อนของโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ  โครงการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย และโครงการพาณิชย์ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น

BCT Expo 2023

งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง 2023 (BCT Expo 2023) ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำคัญของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง โดยเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างโอกาสในการเชื่อมต่อเครือข่ายธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมฯ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การรวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังเป็นตัวเชื่อมต่อที่สร้างโอกาสในการร่วมมือและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงช่วยเชื่อมโยงความคิด วิธีการแก้ปัญหา นวัตกรรม และพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับวงการสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

BCT Expo 2023

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือโปรแกรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ ซึ่งภายในงานปีนี้มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าระหว่างผู้ซื้อเป้าหมายและผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 264 ครั้ง “เรามีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับโปรแกรมการจับคู่ธุรกิจของผู้จัดงาน โปรแกรมนี้ช่วยให้เราสามารถนัดหมายการประชุมล่วงหน้ากับผู้ซื้อเป้าหมายที่งานแสดงสินค้า การเข้าร่วมงาน BCT Expo 2023 นี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทของเรา” กล่าวโดยคุณไมค์ วิลลามอร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ จากบริษัท Stanza Technologies Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์

คุณยงยุทธ ยวดยง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท คาวาซากิ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความคิดเห็นว่า ในงานนี้มีผู้เข้าชมงานที่สำคัญจากภาคอุตสาหกรรมโรงโม่หินมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเขายังคาดการณ์ว่าการจัดงานในปีหน้านี้ จะมีผลตอบรับที่ดีมากขึ้นจากทั้งภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ

คุณสิรภพ ตันติธรรม กรรมการบริษัท บริษัท โอ.ซี.อาร์ จำกัด (XCMG) หนึ่งในผู้ร่วมแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรที่งาน BCT Expo 2023 กล่าวว่า “เรารู้สึกประทับใจกับผู้เข้าชมงานในงาน BCT Expo 2023 เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยเราได้รับผลการตอบรับที่ดีทั้งบรรลุเป้าหมายทางด้านยอดขายและเป้าหมายทางด้านการตลาด ทีมงานจาก บริษัท โอ.ซี.อาร์ จำกัด (XCMG) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน BCT Expo 2023 เพื่อนำเสนอเครื่องจักรนวัตกรรมของเรา และเราเชื่อว่าในครั้งหน้างาน BCT Expo 2024 จะยิ่งใหญ่และดีขึ้นกว่าเดิม”

BCT Expo 2023

นวัตกรรมการก่อสร้างอัจฉริยะถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญที่ถูกรวบรวมไว้ในงาน BCT Expo 2023 โดย คุณไอดัน ฟลินน์ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท เอฟบีอาร์ จำกัด จากประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า “การร่วมแสดงสินค้าที่งาน BCT Expo 2023  เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเอฟบีอาร์ เพราะทางบริษัทสามารถนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ พร้อมกันกับศึกษาตลาดนวัตกรรมการก่อสร้างอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ผมยังได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในการสัมมนาหัวข้อ AIBotics Summit อีกด้วย ซึ่งได้ช่วยเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก่อสร้าง  Hadrian X® แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมากขึ้น”

ตลอดทั้ง 3 วันในการแลกเปลี่ยนความรู้นั้น ผู้เข้าชมงานต่างมีความคิดเห็นตรงกันว่า โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณะในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้เกิดความต้องการทางเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะ เครื่องจักร อุปกรณ์ทางการก่อสร้าง วัสดุที่ทันสมัย และนวัตกรรมที่ช่วยลดอุปสรรคในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น เช่น ต้นทุนที่สูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน เวลาที่จำกัด สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย มาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย

BCT Expo 2023

ดังนั้นในการจัดงานครั้งถัดไป BCT Expo 2024 จะถูกจัดขึ้นเพื่อนำเสนอความต้องการเหล่านี้ และในขณะเดียวกันยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคภายใต้ธีม “งานเดียวครบจบทุกเรื่องอุตสาหกรรมก่อสร้าง” เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการก่อสร้าง เครื่องมือ วัสดุ การบริการและการแก้ไขปัญหา ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และวิศวกรรม

งาน BCT Expo 2024 ในปีถัดไป จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 20 กันยายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร โดย BCT Expo 2024 จะมีผู้ร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 150 บริษัท ซึ่งจะนำเสนอโซลูชันและเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง จากผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 10 กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม ได้แก่ การขนย้ายดินและการรื้อถอน การยกและการขนถ่าย

BCT Expo 2023

วัสดุ การก่อสร้างถนน คอนกรีตและปูนซีเมนต์ วัสดุทางการก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ Digital Construction ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การบริการทางการก่อสร้าง และการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ

งานแสดงสินค้า BCT Expo 2024 นั้นจะมาพร้อมกับการจัดการประชุมและสัมมนาในหลายหลายหัวข้อ ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทรักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (PCS) Asia Pacific Assistive Robotics Association (APARA) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (CEAT) สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย (DAT) Technology Media และสมาคมชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย

BCT Expo 2023

 “ด้วยการสนับสนุนอย่างดีเสมอมาของทั้งทางภาครัฐและสมาคมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เรามั่นใจว่าเราจะสามารถจัดงานที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในปี 2567 เพื่อเป็นสถานที่ในการประชุมทางธุรกิจประจำปี เชื่อมต่อเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ และอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในส่วนของภาคอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และวิศวกรรม เพื่อขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้ก้าวหน้าต่อไป” นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด ผู้จัดงาน BCT Expo


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save