ASEAN CARES ส่งต่อกำลังใจให้ชุมชน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19


ประเทศไทย 17 สิงหาคม 2564 : 3เอ็ม ร่วมกับองค์กรยูไนเต็ดเวย์ (United Way Worldwide) และ มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ประกาศว่าโครงการอาเซียนรวมใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย COVID-19 หรือ ASEAN CARES ในประเทศไทยและมาเลเซียได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มโครงการอาเซียนรวมใจเมื่อเดือนตุลาคม 2563 เพื่อเยียวยาและลดผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ด้วยการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน ให้แก่กลุ่มเปราะบางกว่า 14,300 คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใน 2 ประเทศข้างต้น

สำหรับประเทศไทย โครงการอาเซียนรวมใจได้มอบชุดถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางจำนวน 5,100 ราย ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็นเพศหญิงถึง 63% และมากกว่า 2,000 รายเป็นแรงงานต่างด้าว ผู้อพยพ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยโครงการได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มเปราะบางกว่า 5,000 รายด้วย

แม้จะมีการขยายคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวในประเทศมาเลเซีย โครงการอาเซียนรวมใจหรือ ASEAN CARES สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการถึง 84% โดยได้แจกจ่ายอาหาร และอุปกรณ์สุขอนามัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19ในเมืองยะโฮร์ กัวลาลัมเปอร์ ซาบาห์ และสลังงอร์ ถึง 9,237 ราย แบ่งเป็นเพศหญิงถึง 55% และกว่า 4,000 รายของผู้รับเป็นแรงงานต่างด้าว ผู้อพยพ และผู้คนจากชุมชนโอรัง อัสลี

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้จัดกิจกรรมการล้างมือเพื่อสุขอนามัยให้แก่ผู้คนมากกว่า 8,000 รายเช่นกัน

วิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มเปราะบางในประเทศไทยได้รับการบรรเทาทุกข์จากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ทั่วโลก ของ 3เอ็ม และในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราในฐานะบริษัทที่จะต้องยึดมั่นในคุณค่าหลักของเราในการยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

“เราขอขอบคุณองค์กรยูไนเต็ดเวย์ มูลนิธิอาเซียน และพันธมิตรในประเทศไทยที่ร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี”

วิยะดา กล่าว

โครงการอาเซียนรวมใจหรือ ASEAN CARES มีเป้าหมายในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 เช่น ครอบครัวที่มีเด็ก คนพิการ ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้อพยพ แรงงานต่างด้าวสตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตร ให้เข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐานต่างๆ   โดยประเทศมาเลเซียและประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนทั้งหมดจำนวน 169,000 เหรียญสหรัฐ (กว่า 5.3 ล้านบาท) จาก 3เอ็ม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า 5,000 ราย ในแต่ละประเทศ

ขณะเดียวกัน องค์กรยูไนเต็ดเวย์ และมูลนิธิอาเซียน ได้ทำงานร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลในท้องถิ่น ทั้งการมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19

โฮยัง ยัง รองประธาน องค์กรยูไนเต็ดเวย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ในนามองค์กรยูไนเต็ดเวย์ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโครงการอาเซียนรวมใจหรือ ASEAN CARES เพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเพื่อการรับมือกับโรคติดเชื้อ COVID-19 และการฟื้นฟูชุมชน ขององค์กรยูไนเต็ด โดย 3เอ็ม เป็นพันธมิตรแนวหน้าของยูไนเต็ดเวย์มาอย่างยาวนานด้วยการสนับสนุนองค์กรในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทั่วโลก เราขอขอบคุณ 3เอ็ม ในการเป็นผู้นำจัดทำโครงการอาเซียนรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี้มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของเราภายใต้กรอบการทำงานเพื่อเยียวยาบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในอาเซียน( ASEAN Comprehensive Recovery Framework) ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และประชาคมอาเซียนในการต่อสู้กับโรคระบาด

“เรารู้สึกซาบซึ้งใจที่มูลนิธิอาเซียนได้ประสานงานร่วมกับมูลนิธิท้องถิ่นหลายแห่ง เพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จแก่โครงการอาเซียนรวมใจ” โฮยัง ยัง กล่าว

บทบาทของพันธมิตรองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกู้ชีพบัวเพชร สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และสมาคมสาธารณสุขร่วมใจ รวมถึงพันธมิตรในประเทศมาเลเซียอย่าง EcoKnights The Lost Food และ Treat Every Environment Special มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้โครงการอาเซียนรวมใจประสบความสำเร็จ  พวกเขาทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อส่งมอบอาหารและอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน ให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดโดยเป็นไปตามแผนด้านสาธารณสุขของรัฐบาล

ดร.หยาง มี เอง กรรมการบริหาร มูลนิธิอาเซียน กล่าวว่า ในฐานะองค์กรระหว่างรัฐบาลและองค์กรเพื่อภาคประชาชน มูลนิธิอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการตระหนักรู้ต่ออาณัติของอาเซียน โดยริเริ่มการดำเนินงานต่างๆ ในระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น เราขอขอบคุณ 3เอ็ม และองค์กรยูไนเต็ดเวย์ด้วยใจจริง ที่ร่วมสนันสนุนเราตลอดมา โครงการร่วมและความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนได้กลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับความท้าทายระดับโลกต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามัคคีและความร่วมมือที่แข็งแกร่งมากขึ้น  เราจะสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save