51Talk เปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้เด็กไทยอายุ 3-15 ปี มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ


มร.โรเจอร์ พาโรดิ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ 51Talk

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 11 กันยายน 2566: 51Talk (ไฟฟ์วันทอล์ก) ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ชั้นนำที่โดดเด่นในด้านคลาสเรียนแบบสอนสด ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 12 ปี  ประกาศเปิดสำนักงานประจำประเทศไทยแห่งแรก ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินหน้าเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่เด็กไทยโดยคลาสเรียนของ 51Talk ชูนวัตกรรมและความสนุกสนานในการเรียนภาษาที่ผสมผสานบทเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้นักเรียนได้โต้ตอบกับครูผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ  ทั้งยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

มาช่วยในการวิเคราะห์ทักษะด้านภาษาของนักเรียนแบบเฉพาะคน เพื่อออกแบบแผนการเรียนที่เหมาะสมกับความถนัดและความรู้พื้นฐานของเด็กแต่ละคน

 

ทั้งนี้ 51Talk ประสบความสำเร็จในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานที่ฮ่องกง  มาเลเซียและสิงคโปร์ มีเครือข่ายครูที่สอนภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  20,000 คนทั่วโลก และสอนนักเรียนไปแล้วมากกว่า 100 ล้านบทเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

 

สำนักงานของ 51Talk ประจำประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการแก่ผู้เรียนในประเทศไทย รวมถึงการนำผู้มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นมาเป็นกำลังสำคัญสำหรับการขยายตลาดในประเทศไทยที่เน้นการตอบสนองความคาดหวังของผู้ปกครอง ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกสนานและทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้จริง

 

อีกทั้งบทเรียนของ 51Talk ยังมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเข้ากับความต้องการตามหลักสูตรการเรียนของไทยในทุกรูปแบบ และยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกได้เรียนภาษาในห้องเรียนที่สนุกสนาน ครูผู้สอนมีคุณภาพ และสามารถวัดประสิทธิผลการเรียนได้จริง

มร.โรเจอร์ พาโรดิ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ 51Talk กล่าวว่า เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของเรา รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่เราจะได้มีส่วนในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนรุ่นเยาว์ทั่วประเทศไทย เราเชื่อว่าด้วยกลยุทธ์ของเราด้านคุณภาพของครูผู้สอนระดับมืออาชีพและเทคโนโลยีอันทันสมัยของ 51Talk  จะสามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยในปัจจุบันให้สามารถพูด ฟัง อ่านและเขียน สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ในคลาส ทำให้เด็กไทยมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ มั่นใจกับ 51Talk  มากขึ้น และส่งเสริมการเติบโตของคนรุ่นต่อไปได้

 

ด้วยรูปแบบการสอนสดตัวต่อตัวแบบออนไลน์ของ 51Talk สามารถช่วยในการจัดการกับปัญหาหลัก ๆ ที่เด็กไทยมักจะประสบเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่

 

ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการเรียน

ระบบแดชบอร์ด (Dashboard) ของ 51Talk ที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าแบบครบวงจรและข้อมูลดิบจำนวนมหาศาล ที่ให้ผลคำนวณทางสถิติที่แม่นยำด้านการเรียนรู้  และการวัดผลการเรียนเชิงปริมาณของนักเรียน  ก่อนเริ่มชั้นเรียน 51Talk จะประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามทฤษฎีเรโซแนนซ์แบบปรับได้ (Adaptive Resonance Theory (ART) เพื่อหาชั้นเรียนและครูผู้สอนที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียน  ระหว่างการเรียนการสอนระบบจะรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่เกี่ยวกับการออกเสียง จำนวนประโยคที่เกิดขึ้น และการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าระบบสามารถวิเคราะห์อารมณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนได้

 

ในขณะเดียวกัน บิ๊กดาต้าของ 51Talk ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนที่เก็บมาก่อนหน้าเพื่อทำสรุปเกี่ยวกับอุปนิสัยด้านการเรียนรู้และระบุให้ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถปรับการเรียนการสอนและให้คำแนะนำแก่นักเรียนสำหรับนำไปปรับปรุงหรือเรียนเพิ่มเติมเพื่อผลลัพธ์การเรียนที่ดียิ่งขึ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) 100 ล้านเหรียญ เพื่อตอบโจทย์การตรวจสอบนักเรียนแบบ Real Time เพื่อให้ครูได้ทราบว่าจะต้องปรับการเรียนการสอนด้านใดบ้าง

 

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน

ระหว่างการเรียนแบบตัวต่อตัว นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนแบบครบวงจรด้วยตำราเรียนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีช่วงเวลาให้เตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนและการทดสอบหลังจบชั้นเรียน  หลักสูตรของ 51Talk ช่วยให้เด็กได้เพิ่มคลังคำศัพท์ของตนเอง และช่วยในการเรียนกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จะพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนของพวกเขา ไม่เพียงเท่านั้นการประเมินผลทั่วไปยังมีส่วนสำคัญในการเติมเต็มประสบการณ์การเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 

บทเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ จะช่วยให้การระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น จากนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้หมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเอง

 

บทเรียนต้องสนุก กระตุ้นให้เด็กอยากมีส่วนร่วม

AirClass ระบบการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างอิสระของ 51Talk  เป็นระบบครบวงตามหลักวิทยาศาสตร์  ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริง สนุกสนาน และโต้ตอบได้ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ  ดังนั้นผู้ใช้สามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนมาเข้ากับชีวิตจริง หลักสูตรยังถูกทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการใช้เกมมิฟิเคชั่น (Gamification)  การสมมติบทบาท เกมอินเตอร์แอคทีฟ การจดจำใบหน้า และการตรวจจับอารมณ์ เพื่อทำให้แต่ละบทเรียนมีความเป็นธรรมชาติและสมจริงยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนที่ช่วยให้เด็กอยากมีส่วนร่วมกับการเรียน ภายในระยะเวลา 25-30 นาที

 

พัฒนาการจดจำคำศัพท์ให้นักเรียน

51Talk สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังชั้นเรียน และเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับความสำเร็จ  ก่อนเริ่มชั้นเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับข้อมูลให้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ที่ครอบคลุมในเรื่องการออกเสียง การสะกดคำ และการอธิบายตัวอย่างคำศัพท์ ประโยควลี และรูปแบบประโยค ที่ต่อไปจะได้ฝึกและใช้ในการเรียนแต่ละครั้ง โดยนักเรียนจะได้ใช้เวลาสั้น ๆ หลังจบชั้นเรียนทำแบบทดสอบเพื่อสรุปสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเมื่อจบการเรียนตามหลักสูตรของแต่ละระดับนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

 

นักเรียนต้องการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและสนุกสนานในชั้นเรียนของ 51Talk เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจในชั้นเรียนออนไลน์ ผู้ช่วยสอน AI ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกับครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กมากกว่า 100 ชั่วโมง ซึ่งจะมีความเข้าใจว่าควรจะสื่อสารอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนวัยเยาว์ โดยเด็กสามารถเลือกครูผู้สอนได้และสามารถ Feed Back  ให้คะแนนครูได้

นอกจากนี้ ในแต่ละคลาสการเรียนออนไลน์มีความปลอดภัย และยังให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนซึ่งจะมีรหัสประจำตัวของตนเองในการเข้าชั้นเรียน บทเรียนต่าง ๆ ของ 51Talk สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลา 30 วัน เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีเวลาทั้งกับการเรียนรู้และทบทวนบทเรียนอย่างเหมาะสม หลังจากนั้นบทเรียนนั้น ๆ จะถูกลบออกจากระบบ

 

โบ-สาวิตรี สุทธิชานนท์ อดีตนักแสดงสาวชื่อดังพร้อมด้วยน้องภิพภาลูกสาววัย 5 ปี แบ่งปันการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์

 

สาวิตรี สุทธิชานนท์  กล่าวว่า  51Talk มีการเรียนการสอนแบบแอคทีฟ  สามารถเลือกสถานที่เรียนได้ ทั้งนี้ความน่าเชื่อถือของครูที่สอน ตลอดจนบรรยากาศการเรียนที่ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ครูมีจิตวิทยาเด็กที่ดี ทำให้เด็กผ่อนคลายและเด็กเปิดใจรับฟัง ทำให้การพูด การอ่าน และการเขียนตามมา ซึ่งจะทำให้เด็กรักภาษาอังกฤษมากขึ้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save