เออาร์ไอพี จับมือ ม.หอการค้าไทยมอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 รวม 19 รางวัล


 

กรุงเทพฯ – 15 มีนาคม 2566 : นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย 2023 “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023”  เครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Resilience to Deglobalization” โดยมีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 19 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 7 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 12 รางวัล นับเป็นแบบอย่างของความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป

มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี

   มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า งานมอบรางวัลในวันนี้นับเป็นปีที่ 11 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Resilience to Deglobalization” ความยืดหยุ่นต่อการลดการพึ่งพาโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจจากในอดีต เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกฝั่งตะวันออก ที่ส่งผลต่อการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกฝั่งตะวันตก ทำให้ดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเป็นหนึ่งเดียวในยุคโลกาภิวัฒน์ สู่การลดการพึ่งพามหาอำนาจ โดยการพยายามพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพิ่มความยืดหยุ่นต่อการลดการพึ่งพาโลกาภิวัฒน์ เพื่อให้เศรษฐกิจของสังคมของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้แต่ละองค์กรต้องพยายามปรับตัวให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยน

แปลงที่เกิดขึ้นนี้ ดังนั้นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจึงต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์กว้างไกลและปรับเปลี่ยนวิธีทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อๆ ไป เพื่อไปสู่สุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง

“ในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2023 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต” มนู กล่าว

เออาร์ไอพี จับมือ ม.หอการค้าไทยมอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 รวม 19 รางวัล

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียนที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และนักบริหาร

ธุรกิจที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร

“ตลอดปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากภาวะโลกร้อน ราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลายธุรกิจก็สามารถฝ่าฝันอุปสรรคมาได้ และสามารถยืดหยัดเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผมขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ กล่าว

สำหรับรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023”  ประเภทอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

 1. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี
 3. อุตสาหกรรมประกันชีวิตได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 4. อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ได้แก่       บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. อุตสาหกรรมพลังงาน

ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 2. อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประเภทความเป็นเลิศ    

 1. BEST CUSTOMER FOCUS AWARD ได้แก่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
 2. BEST CUSTOMER EXPERIENCE AWARD ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
 3. BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARDได้แก่ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 4. CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD ได้แก่       บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 5. FAST GROWING COMPANY AWARDได้แก่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 6. MOST ADMIRED COMPANY AWARDได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 7. MOST POTENTIAL AWARD ได้แก่       บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 8. MOST TRUSTED BRAND AWARD ได้แก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 9. OUTSTANDING AWARD ได้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 10. RISING STAR AWARD ได้แก่       บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด
 11. SMART BUSINESS GROWTH AWARD ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 12. TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD

ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save