อิมแพ็ค ใช้เครื่องฉายแสง UVC แบบเคลื่อนที่ฆ่าเชื้อโรคภายในศูนย์ฯ ก่อนเปิดบริการอีกครั้ง


อิมแพ็ค ใช้เครื่องฉายแสง UVC แบบเคลื่อนที่ฆ่าเชื้อโรคภายในศูนย์ฯ ก่อนเปิดบริการอีกครั้ง

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลือกใช้นวัตกรรมเครื่องฉายแสงยูวีฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ Germ Saber UVC Sterilizer ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมของ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในศูนย์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 140,000 ตารางเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดบริการอีกครั้ง

พอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดบริการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีอีกครั้ง ภายหลังต้องปิดบริการตามคำสั่งทางราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 นานร่วม 3 เดือน

ที่ผ่านมา อิมแพ็ค ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเมื่อเร็วๆ นี้ทางราชการได้ประกาศผ่อนปรนระยะที่ 2 อนุญาตบางกิจการเปิดบริการได้ รวมถึง อิมแพ็ค ในกลุ่มของการจัดงานประชุม สัมมนา จำกัดจำนวน 50 ท่าน ภายใต้การจัดการด้านสาธารณสุข ที่ต้องห่วงใยดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ควบคู่มาตรฐานการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครั โดยทาง อิมแพคได้ปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐภายใต้คอนเซ็ปต์ “อิมแพ็ค มากกว่าความปลอดภัยคือความสมาร์ท

เจิร์ม เซเบอร์ โรบอท 1 ทดสอบการควบคุมผ่านแอนดรอยด์ แอพพลิเคชัน ในพื้นที่เมืองทอง
เจิร์ม เซเบอร์ โรบอท 1 ทดสอบการควบคุมผ่านแอนดรอยด์ แอพพลิเคชัน ในพื้นที่เมืองทอง

พอลล์ กล่าวว่าสำหรับแนวทางการปฏิบัติงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านบุคลากร, การบริการและการเลือกใช้นวัตกรรมคุณภาพ ซึ่งล่าสุด อิมแพ็ค ได้เลือกนวัตกรรมเครื่องฉายแสงยูวีฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ Germ Saber UVC Sterilizer ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีส่งเสริมความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมาใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรค ภายในศูนย์ฯ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 140,000 ตารางเมตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า, ผู้จัดงาน, ผู้มาร่วมงานต่างๆ เมื่อทางราชการประกาศอนุญาตให้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบอีกครั้ง

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์กําจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี: Germ Saber UVC Sterilizer เป็นนวัตกรรมที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมวิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยลดการใช้นํ้ายาพ่นฆ่าเชื้อและไม่ทําให้เกิดสารตกค้างจากการปนเปื้อนของสารเคมี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกําจัดเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาลและสถานที่เสี่ยงต่างๆ ในเวลาอันจํากัด

ปัจจุบันมี 2 รุ่น ได้แก่ 1.Germ Saber Station เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ด้วยการเข็นไปยังจุดต่างๆ ควบคุมการเปิดปิดระยะไกลด้วยรีโมตคอนโทรลคลื่นวิทยุ และ2. Germ Saber Robot หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ซึ่งควบคุมการเปิดปิดและการที่เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าภายในที่ขับเคลื่อนชุดล้อ Mecanum เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทางแม้ในสภาพพื้นผิวขรุขระหรือมีเนิน สำหรับเครื่อง Germ Saber Robot ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่เพียง 4-6 ชั่วโมงและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง,มีกล้องวัดระยะทางรอบเครื่องทั้ง 4 ด้านเพื่อป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง สามารถสั่งการได้สะดวกผ่านระบบแอนดรอยด์ แอพพลิเคชั่น (Android Application เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป) เหมาะสําหรับใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ เฉลี่ยจุดละ 30 นาที หรือเพียง 15 นาทีในระยะ 135 เซนติเมตร ระหว่างจุดฆ่าเชื้อกับตัวเครื่อง โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาการทำงานของหลอด UVC ได้

นอกจากนี้ Germ Saber ทั้ง 2 รุ่น ได้ติดตั้งจำนวนหลอดกำเนิดแสงยูวีซี 8 หลอด มีอายุใช้งานประมาณ 9,000 ชั่วโมง มีจุดเด่น คือ ประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรค 99.9% ฆ่าเชื้อไวรัส COVID- 19 ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ประมาณ 250 นาโนเมตร เป็นช่วงคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดและหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อรา, แบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ บนพื้นผิวเครื่องมืออุปกรณ์, เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเชื้อไวรัสที่อยู่ในฝอยละอองที่ลอยในอากาศได้ เหมาะสำหรับใช้ทดแทนหรือเสริมการฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคจากปกติได้เป็นอย่างดี,ช่วยลดระยะเวลาการทําความสะอาด และความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคของผู้ปฏิบัติหน้าที่

โดยได้นําต้นแบบ Germ Saber ไปทดสอบการใช้งานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจากการทดสอบเปิด Germ Saber ในลิฟท์เป็นเวลา 15 นาที ผลปรากฏว่าเชื้อโรคที่พบบริเวณปุ่มกดลิฟท์ถูกกําจัดได้หมด และการที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่มีพื้นที่จัดแสดงงานขนาดใหญ่ มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เลือกใช้นวัตกรรม Germ Saber UVC Sterilizer สำหรับเป็นเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ถือเป็นเรื่องน่ายินดีถึงการตระหนักให้ความสำคัญในความปลอดภัยด้านสุขภาพและเป็นการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อที่เหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างดีที่สุด


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save