หอการค้าไทย-จีน ผนึกกำลังการบินไทย สนับสนุนและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16


หอการค้าไทย-จีน (Thai Chinese Chamber of Commerce หรือ Thai CC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก (World Chinese r Convention – WCEC) ครั้งที่ 16 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่ามีนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกเดินทางมาประชุมในครั้งนี้กว่า 2,000 คน พร้อมผู้ติดตามอีกกว่า 4,000 คน

ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน (Thai CC) กล่าวว่า การจัดการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก (WCEC) ก่อตั้งขึ้นโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมจีน-สิงคโปร์ หอการค้าจีน-ฮ่องกง และหอการค้าไทย-จีน จัดขึ่นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 และจัดประชุมทุกๆ 2 ปี โดยล่าสุดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 เมื่อปี พ.ศ.2562 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สำหรับการจัดประชุมครั้งที่ 16 นี้ เป็นการจัดที่เว้นระยะห่างจากครั้งที่แล้ว 4 ปี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งหอการค้าไทย-จีน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีเงินสะพัดในระหว่างการประชุมระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 400-500 ล้านบาทและจังหวัดอื่นๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับการจัดประชุมอีกหลายร้อยล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการประชุมจากนักธุรกิจจีนที่มาร่วมการประชุมจาก 40-50 ประเทศ ขณะนี้ได้ส่งหนังสือเชิญและมีการตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้วนักนักธุรกิจและผู้ติดตาม เช่น นักธุรกิจชาวจีนจากประเทศจีนเองคาดว่าจะมีเข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน นักธุรกิจชาวจีนและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในไทยอีกประมาณ 1,000 คน นักธุรกิจจีนในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 200 คน นักธุรกิจชาวจีนที่สิงคโปร์ประมาณ 100 คน นักธุรกิจชาวจีนที่ฮ่องกงประมาณ 100 คน นักธุรกิจชาวจีนในประเทศมาเลเซียประมาณ 100 คน นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจจากประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอื่นๆ รวมๆแล้วคาดว่าจะมีนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกเดินทางมาประชุมในครั้งนี้กว่า 2,000 คน พร้อมผู้ติดตามอีกกว่า 4,000 คน

ในส่วนความพร้อมในการจัดการประชุม ขณะนี้มีความพร้อมเกือบทุกด้านแล้ว ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะผู้ตรวจสอบก่อนการจัดงานจากหอการค้าจีน-สิงคโปร์มีความพึงพอใจในสถานที่จัดงานเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องการเดินทางในพื้นที่ระหว่างการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนั้นได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และเจ้าหน้าที่สนามบินที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ร่วมการประชุมตลอดการจัดงาน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16”  ระหว่างหอการค้าไทย-จีน และ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นี้ ต้องขอขอบคุณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกทั้งผู้ที่เดินทางมาเองเป็นการส่วนตัวและผู้ที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ

กรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ  ที่มีเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลก และเป็น 1 ใน 5 สายการบินผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ ให้บริการในเส้นทางบินที่เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่รวมนักธุรกิจชาวจีนจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งกลุ่มธุรกิจจีนรายใหญ่ และองค์กรภาคธุรกิจของไทย ในโอกาสนี้ การบินไทยเป็นสายการบินหลักอย่างเป็นทางการ ในการอำนวยความสะดวกเที่ยวบินนำนักธุรกิจชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทย โดยจัดให้มีบัตรโดยสารราคาพิเศษ และกำหนดหมายเลขอีเว้นท์ (Event code) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ซึ่งสามารถนำไปเป็นรหัสในการซื้อบัตรโดยสารในเส้นทางบินของการบินไทย ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com/mice เท่านั้น ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้สู่องค์กรทั้งสองฝ่าย ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย

นอกจากสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงความร่วมมือที่กล่าวมาแล้ว บริษัท การบินไทยฯ ยังได้มีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางบิน ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหอการค้าไทย-จีน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักธุรกิจชาวจีนจากทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมการขายและการตลาดของทั้งสองฝ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้ง การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจจีนและปลูกฝังนักธุรกิจจีนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาศักยภาพ นำไปสู่ความทันสมัยและความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโลกในอนาคต และเป็นโอกาสอันดีที่นักธุรกิจจีนจากทั่วโลกจะรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกลำดับแรกสำหรับการลงทุนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจไทย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save