สวทช. จับมือภาคเอกชน เตรียมจัดงาน “BCG Health Tech Thailand 2021 นำเสนอนวัตกรรมการแพทย์ ตามแผน BCG กว่า 100 ผลงาน 8-9 ธ.ค.นี้


สวทช. จับมือภาคเอกชน เตรียมจัดงาน “BCG Health Tech Thailand 2021  นำเสนอนวัตกรรมการแพทย์ ตามแผน BCG กว่า 100 ผลงาน 8-9 ธ.ค.นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ และพันธมิตรภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (BCG Health Tech Thailand2021)” เวทีการแพทย์และสุขภาพแห่งปีที่จะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการด้านสุขภาพและการแพทย์ สามารถเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์กว่า 100 ผลงาน  เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดตามแผนขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบไฮบริด อีเวนต์ (Hybrid Event) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และออนไลน์เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี 3D เต็มรูปแบบบนช่องทาง www.healthtech-thailand.com

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจไทยในรูปแบบ New Normal ทาง สวทช. โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ผนึกกำลังภาคเอกชนขานรับนโยบายประเทศกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยร่วมกันจัดงาน “BCG Health Tech Thailand 2021 มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นมหกรรมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพกิจกรรมแรกในประเทศไทยเพื่อต้อนรับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ  โดยมีบริษัทเทคโนโลยี และ องค์กรวิจัยชั้นนำทางการแพทย์ 7 เขตเศรษฐกิจ ที่มาร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น Mekonglink  จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้  JIANGSU LONGHUI INTELLIGENT TECHNOLOGY  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน National Cheng Kung University  จากประเทศไต้หวัน นวัตกรรมการแพทย์จาก ประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์

พร้อมทั้งนวัตกรรมพร้อมใช้ของคนไทยและนวัตกรรมสู้ภัย COVID-19 จาก สวทช. มากกว่า 100 นวัตกรรม เช่น วัคซีนป้องกัน COVID-19 แบบพ่นจมูก ชุดตรวจสำหรับคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 Ab Test Kit (ELISA) Lumidart แผ่นนำแสงฟื้นฟูสภาพผิวและสูตรสำหรับผลิตอาหารปั่นผสมสูตรสำเร็จรูปสำหรับให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น  นำมาจัดแสดงภายในงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อ เลือกใช้และเลือกร่วมลงทุนตามต้องการ พร้อมทั้งเร่งสร้างขีดความสามารถในการนำนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการลงทุนมากขึ้นและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของ BCG Model ที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ภายในปี พ.ศ. 2570 เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศ ด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย มีการเปิดตลาดนวัตกรรมออนไลน์บน www.healthtech-thailand.com ควบคู่กันไปยาวต่อเนื่องตลอด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป เพื่อรองรับดำเนินธุรกิจบนโลกเสมือนจริงแบบไร้ขีดจำกัด ให้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการและลูกค้าจากทั่วโลก

ดร.ณรงค์ กล่าว

24 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย  14 หัวข้อ พร้อมทั้งสัมมนาหัวข้อพิเศษ 30 หัวข้อทั้งออนไลน์ และออนไซต์ 

  สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจในงาน ประกอบด้วย วันเปิดงานในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์นโยบายด้าน Health & Wellness ของประเทศไทย และการบรรยายจาก 24 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน 14 หัวข้อ รวมทั้งงานสัมมนาในหัวข้อพิเศษ 30 หัวข้อทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ 2 วันในการจัดงาน เช่น  การขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และการรับมือเหตุฉุกเฉินใน Asia Pacific และ ประเทศไทย ทิศทางอุตสาหกรรม Health and Wellness หลังการระบาด COVID-19 และ แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง การขับเคลื่อนกัญชา กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยในเชิงพาณิชย์ สู่โอกาสทางการตลาดและการพัฒนาสู่ตลาดโลก เป็นต้น

ส.อ.ท. เผยอุตฯ เครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

  อดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยหนุนสำคัญมาจากความต้องการทางด้านการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ COVID-19 ที่เป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ผลิตมากกว่า 800 บริษัท ที่มีศักยภาพนำงานวิจัยที่เป็นของคนไทยมาผลิตเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพใช้สำหรับช่วยบรรเทาผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากมาย  เช่น ถุงมือการแพทย์ เลนส์แว่นตา ไซริงค์ ชุดสายน้ำเกลือ ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยหลากหลายชนิด เป็นต้น และยิ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น การสร้างนวัตกรรมรองรับจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งหากมีนวัตกรรมของไทยรองรับ หลากหลาย ราคาจับต้องได้มากขึ้นจะช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ราคาค่อนข้างแพงจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย 

จากการส่งเสริมของภาครัฐ ที่ได้ผลักดันผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัป ของไทยให้นำผลงานเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น ประกอบกับการมีจุดแข็งจากพื้นฐานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงทั้งการผลิตรถยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบออโตเมชันต่างๆที่พร้อม จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถยกระดับเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคและเป็น Hub นำนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยสู่เวทีโลกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

เน็ตเบย์ พร้อมนำ Digital Technology สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ

พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เน็ตเบย์อยู่ในธุรกิจมากว่า 20 ปี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดรองรับตลาดตามนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ไม่เว้นแต่นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เริ่มทำ Hybrid Indoor Smart Plan ในการทำโรงปลูกกัญชง 14 โรงปลูกโดยใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกับพนักงานควบคุมของบริษัทฯ แบบ Fully Automation-Central Control System เพียงจุดเดียวแล้วส่งการควบคุมการทำงานไปทั้ง 14 โรงปลูกให้กัญชงตั้งแต่เมล็ดปลูก ระยะเวลาการปลูก การเก็บเกี่ยว การนำไปผลิตใช้ในส่วนต่างๆมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ผลิตสำหรับใช้ทางการแพทย์ตามความเหมาะสม คาดว่าโรงงานจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีพ.ศ. 2564 และจะเริ่มทำการปลูกต้นกัญชงได้ในไตรมาสแรกของปีพ.ศ.2565 และพร้อมที่จะนำองค์ความรู้ที่มีเผยแพร่สู่ภาคการเกษตรต่อไป 

นอกจากนี้ในช่วงการระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ต้องหยุดสร้างหุ่นยนต์การขนส่ง และหันไปพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ เพื่อส่งไปช่วยแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือ ป้องกัน ควบคุมสถานการร์ดังกล่าวให้ยุติโดยเร็วเพื่อคนไทยจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแบบเดิมและธุรกิจต่างๆในประเทศจะได้เดินหน้าต่อขับเคลื่อนฟื้นฟูประเทศให้เศราฐกิจกลับมาสดใสอีกครั้ง

ชี้ตลาดอาหารเสริมและอาหารสุขภาพของไทยมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อรุณพร อนุกูลไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด กล่าวว่า ตลาดอาหารเสริมและอาหารสุขภาพของไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องและเป็นลำดับต้นๆของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะสมุนไพรไทยทางการแพทย์หลากหลายชนิด ที่นำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคร้ายแรงได้ผลและทางการแพทย์ยอมรับในระดับนานาชาติ เพราะมีงานวิจัยที่รองรับและเทคโนโลยีที่เหมาะสมร่วมทำการผลิต แต่จากนี้ต้องเร่งพัฒนาและมองหาการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหารสุขภาพของไทยให้ยกระดับขึ้นไปอีก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกหันมาใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นผลดีต่อประเทศไทยที่จะเร่งนำพืชสมุนไพรที่มีและพืชทางการเกษตรอื่นๆผนวกกับงานวิจัยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยป้องกันเชื้อไวรัส และเสริมภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายสำหรับคนทุกๆกลุ่มวัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพเสริมสุขภาพ สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้กลับสู่ประเทศไทย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save