สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564 วันที่ 11 ก.พ.นี้ ผ่าน Cisco Webexตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 15 มาตรา 19 และมาตรา 37 ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่ สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดให้ คณะกรรมการสภาวิศวกรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับในการดําเนินงานของสภาวิศวกร คณะกรรมการ สภาวิศวกรต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร เมื่อที่ประชุม มีมติเห็นชอบแล้วจึงดําเนินงานได้

โดยให้คณะกรรมการสภาวิศวกรจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรในปีที่ล่วงมา คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีรายได้และรายจ่ายประจําปี ซึ่งผู้สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีรับรองเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และในการประชุมใหญ่ให้มีสมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน เข้าประชุม จึงถือว่าครบองค์ประชุม

สภาวิศวกร จึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2564 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่้ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เวลา 09.00-15.00 น. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี 2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานผลการดําเนินงานประจำปี 2563 และรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารที่ทําการสภาวิศวกร

3.2 รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกรประจําปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติงบดุลประจําปี 2563

4.2 ขอความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและขออนุมัติงบประมาณประจําปี 2564

4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

4.4 ขอความเห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร

4.5 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร

4.5.1 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

4.5.2 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

4.5.3 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

4.5.4 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

4.5.5 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 4.5.6 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพในประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ฉบับที่..) พ.ศ. ….

4.5.7 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี )

สมาชิกที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการประชุม/คู่มือการประชุม/ลงทะเบียนได้ที่ :https://annualmeeting2021.coe.or.th/


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save