สตีเบล เอลทรอนมุ่งเติบโตควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม


 ฮีทปั๊มสตีเบล เอลทรอน
ฮีทปั๊มสตีเบล เอลทรอน

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า Green Technology กำลังเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถูกจับตามองและสนับสนุนในหลายอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยพื้นฐานไอเดียนี้เป็นการริเริ่มเพื่อไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตลอดเวลาที่ผ่านมาความเห็นพ้องต้องกันของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้หลายบริษัทมุ่งเป้าหมายไปยังการลดใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและหันมารักษาไว้ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

เมื่อมีเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะส่งผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว การนำเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) มาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเป็นที่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและหาทางออกที่มั่นคงและยั่งยืน อาทิ การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่ความยั่งยืนในอนาคตได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลไทย โดยออกมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน แล้วเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทน ซึ่งส่งผลให้ความต้องการของพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ด้วยการกระจายตัวของตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ทำให้มีการคาดการณ์ถึงความต้องการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2566

สตีเบล เอลทรอน เชื่อว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากทรัพยากรหมุนเวียนทดแทนคืออนาคตใหม่สำหรับการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า สตีเบล เอลทรอนจึงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคด้วยโซลูชันที่มีพื้นฐานจากระบบไฟฟ้าและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บริการเรื่องระบบน้ำร้อนและระบบระบายอาการภายในอาคารด้วยการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทีมค้นคว้าและพัฒนาของสตีเบล เอลทรอนได้มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นที่สามารถประหยัดพลังงานได้เต็มประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดด้วยกระบวนการทดสอบและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงเริ่มต้นปี พ.ศ. 2519 สตีเบล เอลทรอนได้เริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีฮีทปั๊มเพื่อให้น้ำร้อนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ เครื่องฮีทปั๊มของสตีเบล เอลทรอนยังเป็นหนึ่งในฮีทปั๊มที่ดีที่สุดในตลาด จากการเป็นฮีทปั๊มที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีฮีทปั๊มได้ทำการทดสอบที่ประเทศเยอรมนีมายาวนานกว่า 40 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับพลังงานที่สะอาดอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่าย

โรลันด์ เฮิน กรรมการผู้จัดการบริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด กล่าวว่า ความท้าทายของตลาดเครื่องทำน้ำอุ่นในประเทศไทยขณะนี้คือ อุตสาหกรรมกำลังจะถึงจุดอิ่มตัว ซึ่งเกิดจากที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สตีเบล เอลทรอนจึงมุ่งมั่นในการทำวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะทำให้เราเติบโตเหนือคู่แข่งและดำรงตำแหน่งผู้นำในตลาดต่อไป นอกจากนี้ เราจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ออกสู่ตลาดทั่วโลกและประเทศไทยในอนาคต สิ่งนี้คือเหตุผลที่เราได้เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยการลงทุนเม็ดเงินจำนวน 200 ล้านบาทเพื่อขยายฐานการผลิตให้โรงงานของสตีเบล เอลทรอน

สำหรับประเทศไทย ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงห้างร้านและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้เริ่มมองหาทางเลือกเสริมในการใช้ฮีทปั๊มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทาง สตีเบล เอลทรอนได้มีการจำหน่ายและติดตั้งฮีทปั๊มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับหลายโครงการ เช่น บ้านอิสสระ บางนา วิลล่าเมสัน พัทยา ร้านสะดวกซักเอ็มโซล ลอนโดรแมท โครงการบ้านพฤกษา จามาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา และอื่น ๆ อีกมากมาย

เรสซิเดนซ์ ฤทธิ์ กรุงเทพ ฯ (Lit Bangkok Residence) อาคารโรงแรมสุดอาร์ทตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี
เรสซิเดนซ์ ฤทธิ์ กรุงเทพ ฯ (Lit Bangkok Residence) อาคารโรงแรมสุดอาร์ทตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี

หนึ่งในโครงการที่ได้นำระบบฮีทปั๊มจากทางสตีเบล เอลทรอนไปใช้ในโครงการคือ เรสซิเดนซ์ ฤทธิ์ กรุงเทพ ฯ (Lit Bangkok Residence) อาคารโรงแรมสุดอาร์ทตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยความต้องการของปริมาณน้ำร้อนในแต่ละวันอยู่ที่ 8,000 ลิตร สตีเบล เอลทรอนจึงได้ติดตั้งระบบฮีทปั๊มที่ใช้เทคโนโลยี Air-to Water รุ่น WPL 23E ความจุน้ำที่ 6,000 ลิตรเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานในโรงแรม และตอบโจทย์ของโครงการฯ ที่ต้องการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)

ระบบฮีทปั๊ม รุ่น WPL 23E ความจุน้ำที่ 6,000 ลิตร ณ อาคารเรสซิเดนซ์ ฤทธิ์ กรุงเทพ ฯ
ระบบฮีทปั๊ม รุ่น WPL 23E ความจุน้ำที่ 6,000 ลิตร ณ อาคารเรสซิเดนซ์ ฤทธิ์ กรุงเทพ ฯ

เป็นเวลามามากกว่า 4 ปีแล้วที่ระบบฮีทปั๊มของทางสตีเบล เอลทรอนได้ติดตั้งและทำงานอยู่ที่เรสซิเดนซ์ ฤทธิ์ กรุงเทพฯ โดยระบบได้แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการประหยัดพลังงานอย่างเห็นได้ชัด โรงแรมได้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมลงมาถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับเครื่องปั๊มน้ำร้อนไฟฟ้าทั่วไป และยังสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับระบบหม้อต้มน้ำร้อนที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล

รับรางวัลในงาน “Showcasing Excellence Energy Efficiency for Building including Solar Rooftop” – Made in Germany 2019
รับรางวัลในงาน “Showcasing Excellence Energy Efficiency for Building including Solar Rooftop” – Made in Germany 2019

เมื่อเร็ว ๆ นี้สตีเบล เอลทรอนและเรสซิเดนซ์ ฤทธิ์ กรุงเทพ ฯ ได้ร่วมรับรางวัลอาคารด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน “Made in Germany” ซึ่งได้จากการเป็นต้นแบบโครงการที่ได้นำระบบฮีทปั๊มของสตีเบล เอลทรอน จากประเทศเยอรมนีมาประยุกต์ใช้กับตัวอาคาร โดยมี โรลันด์ เฮิน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีเบล

เอลทรอน เอเซีย จำกัด และสุนีย์ อุทัยกิตติศัพท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป เรสซิเดนซ์ ฤทธิ์ กรุงเทพ ฯ เป็นตัวแทนรับรางวัลในงาน “Showcasing Excellence Energy Efficiency for Building including Solar Rooftop” – Made in Germany 2019 จัดขึ้นโดยหอการค้าเยอรมัน – ไทย ภายใต้กรอบโครงการ “German Energy Solutions Initiative” ภายในงานได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWi) โดย ดร. โรลันด์ ไวน์ (ขวา) ผู้อำนวยการบริหารของหอการค้าเยอรมัน – ไทยเป็นผู้มอบรางวัล ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก เกออร์ก ชมิดท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย มาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย


บทความโดยสตีเบล เอลทรอน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save