นศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Cabling Contest 2019 ระดับประเทศ เตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน World Skills ASEAN ที่สิงคโปร์


นศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Cabling Contest 2019 ระดับประเทศ เตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน World Skills ASEAN ที่สิงคโปร์

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจละสังคม จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 (Cabling Contest 2019) รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Skills ASEAN ที่ประเทศสิงคโปร์ ผลการแข่งขัน นัฐพล เทียนชัยภูมิ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7” ระดับประเทศ ด้วยคะแนน 94.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุดมเขต ราษฎร์นุ้ย

อุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 7” กล่าวว่า “Cabling Centest 2019” ถือเป็นโครงการที่สามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานและทักษะฝีมือด้านสายสัญญาณที่เรียนมาในห้องเรียนแล้วนำมาต่อยอดแข่งขัน แสดงให้เห็นศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาไทยที่มีการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีที่มีการจัดการแข่งขันขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนที่จะนำประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขันไปปรับใช้ในการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบัน

สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสานต่อโครงการ Cabling Contest 2019 ในครั้งที่ 7 นี้ นอกจากจะเป็นการจัดเพื่อสานต่อการพัฒนาบุคลากร เยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้าสู่สังคมตลาดแรงงานด้วยองค์ความรู้ที่พร้อมแล้ว ยังถือเป็นการสร้างส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทย แสดงให้นานาประเทศเห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด สร้างบุคลากรตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษาพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีสายสัญญาณรองรับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 5G, IoT, Big Data และอื่น ๆ โดยกำหนดโจทย์การแข่งขันในแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ทันต่อรูปแบบการแข่งขัน และเป็นธรรม ด้านกรรมการในการตัดสินการแข่งขันนั้นก็มีการผลัดเปลี่ยนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการคุมและวัดผล เพื่อให้เยาวชนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความเป็นมืออาชีพ ตัดสินอย่างยุติธรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากโครงการไปร่วมแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณในระดับ World Skills ASEAN ต่อไป

ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ

ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7” ได้ดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือกจากทุกภูมิภาคตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ได้มีการจัดการแข่งขันในรูปแบบของกิจกรรมการอบรม และแข่งขัน ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนได้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 55 ราย เข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นัฐพล เทียนชัยภูมิ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำคะแนนได้ 94.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณรงค์ฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ทำคะแนนได้ 92.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชินนภา มีพูล นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ทำคะแนนได้ 89.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก พุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท นอกจากนี้ ยังมี รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ได้แก่ ณัฐพล ศิริรักษ์ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ทำคะแนนได้ 85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ได้แก่ กฤตกรณ์ เวียงสงค์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำคะแนนได้ 83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และ รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ได้แก่ ธนวัต ศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ทำคะแนนได้ 82.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

นัฐพล เทียนชัยภูมิ

นัฐพล เทียนชัยภูมิ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สามารถเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันในครั้งนี้ และพร้อมที่จะเข้าอบรม ฝึกฝนฝีมืออย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่า 8 เดือนจากผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ และจะมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือเพื่อคว้ารางวัลให้ได้

การแข่งขัน Cabling Contest 2019 ระดับประเทศ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save