ยิบอินซอยชูวิสัยทัศน์ปี’67ทำงานแบบ Growth Mindset ส่ง 5โซลูชันและผลิตภัณฑ์รุกตลาด รับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจยุคดิจิทัล


ยิบอินซอย  เปิดบ้านต้อนรับปีมังกร จัดงานสัมมนาใหญ่  YIP Open House 2024 : Digital Revolutionization from Business Modernization  พร้อมเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2567 โชว์วิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำที่ก้าวล้ำในระดับแนวหน้าของประเทศ   ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อส่งมอบความสำเร็จทางธุรกิจให้กับพันธมิตรทางการค้าของยิบอินซอยอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  เจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจการเงินและการธนาคาร  พลังงาน ค้าปลีก โทรคมนาคม และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

มรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย  กล่าวถึงภาพรวมของบริษัทฯ ว่า  98 ปีที่กลุ่มธุรกิจของยิบอินซอยเติบโต ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ด้วยมีพันธมิตรทางการค้าที่ดีเสมอมา  ปัจจุบันกลุ่มยิบอินซอยมีบริษัทในเครือฯ กว่า 9 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 1,900 คนและมีศูนย์บริการกว่า 32 แห่งทั่วประเทศไทยและในเขตประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีธุรกิจในกลุ่มยิบอินซอยครอบคลุมถึงด้าน IT Digital Solutions ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 70-80% , High Technology, Trading & Manufacturing, Insurance Broker และจะมีธุรกิจด้าน Clean Energy & Smart Agri-Tech Solutions  ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ Nano Bio Technology ต่อไปในอนาคต

“ยิบอินซอยมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลของประเทศและผลักดันโครงการที่มุ่งเน้นการปฏิรูปทางดิจิทัลและการปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยหลากหลายโครงการ โดยพิสูจน์ได้จากประวัติธุรกิจและบันทึกความสำเร็จของเราในกลุ่มธุรกิจด้านการธนาคาร พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก โทรคมนาคม และในหน่วยงานราชการที่หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ เน้นส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จของลูกค้า และดำเนินธุรกิจธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้อง” มรกต กล่าว

สำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโครงการ GFMIS THAI ถือเป็น Thailand Country Agenda Project โครงการระดับชาติที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นโครงการโดดเด่นที่ยิบอินซอยมีโอกาสร่วมพัฒนาจนเป็นผลสัมฤทธิ์ ถือเป็นโครงการใหญ่แห่งความภาคภูมิใจของยิบอินซอย นอกจากนี้ ยิบอินซอยยังเชี่ยวชาญในโซลูชันการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินอย่างเด่นชัด จนได้สร้างนวัตกรรมภายในกลุ่มบริษัทของเราเอง ยิบอินซอยเชื่อมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม  การทำงานอย่างมีจริยธรรม และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ขณะนี้เรามุ่งมั่นเดินตามทิศทางและค่านิยมขององค์กร พร้อมมุ่งหน้าในการเป็นผู้ร่วมสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเด่นชัดในศตวรรษที่ 2 ของยิบอินซอยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

สุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวว่า  บริษัท ยิบอินซอย เป็นซิสเต็มส์ อินทิเกรเตอร์ ( Systems  Integrator) ชั้นนำของไทยของไทย กว่า 7 ทศวรรษ
ทั้งซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ฮาร์ดแวร์  รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ ตลอดจนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมาย ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 700 คน ที่มุ่งมั่นให้บริการอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม โซลูชันศูนย์ข้อมูล รวมถึงระบบที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และระบบการติดตามเฝ้าระวังต่างๆ โดยเน้นความร่วมมือกับลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อการให้บริการและส่งมอบโซลูชันที่ดี

“สำหรับวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ยิบอินซอยมีนโยบายในการทำงานแบบ Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบยืดหยุ่น เราเติบโตและพัฒนาศักยภาพของเราให้เท่าทันกระแสของการเปลี่ยนแปลง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบความสำเร็จที่สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าแก่พันธมิตรทางการค้า โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ก้าวล้ำในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้รอบด้านของทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาครัฐ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ”  สุภัค กล่าว

ในปีนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจการเงินและการธนาคาร  โทรคมนาคม พลังงาน  สุขภาพ (Healthcare) และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการคัดสรรเทคโนโลยีจากพันธมิตรชั้นนำระดับโลกต่างๆ อาทิ HPE,  AWS, Google, NetApp, Trend Micro เป็นต้น ให้กับลูกค้า โดยมีโซลูชันและผลิตภัณฑ์

ดังนี้

1.Cloud and Infrastructure Modernization ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วนของ Cloud และ
On-Premises เป็นเส้นเลือดสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงให้ทุกเทคโนโลยีสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยืดหยุ่นและมั่นคง เพื่อให้แอปพลิเคชันทางธุรกิจ และการบริการด้านดิจิทัล ที่สำคัญของธุรกิจนั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดติดขัด และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด

2.Cyber Security ภัยคุกคามไซเบอร์ถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญในทุกวันนี้
ทั้งด้วยความสำคัญของระบบไอทีที่มีต่อการดำเนินธุรกิจและมูลค่าของข้อมูลในการดำเนินธุรกิจที่ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การโจมตีเกิดขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบ และมีปริมาณของภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน อีกทั้งข้อกฎหมายและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกบังคับใช้มากขึ้น  ซึ่งจะกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ธุรกิจองค์กรต้องเร่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

3.Digital Business Solutions การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ในกลุ่มภาคธุรกิจองค์กรนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงดำเนินต่อไปตราบเท่าที่โลกของเรายังมีนวัตกรรมใหม่ๆ ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานจริงได้ในหลายกรณี ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ให้กับภาคธุรกิจองค์กร

4.Data & Analytic Solutions ข้อมูลได้กลายเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทุกแห่งไปแล้ว ดังนั้นการสร้างการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจจึงไม่ได้อาศัยเพียงแค่การบริหารหรือการดำเนินงานที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้ธุรกิจก้าวสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มตัว
และเปิดรับต่อการนำเอไอซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาลในการพัฒนาและการทำงานในอนาคต

5.Financial & Banking Services ปลดล็อคศักยภาพธุรกิจทางด้านการเงินและการธนาคาร ขยายการเข้าถึงบริการอย่างไร้รอยต่อ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อการเติบโตของธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีไอทีในปี 2567  ยิบอินซอยมองว่า AI จะเป็นเทคโนโลยีแห่งปีโดยเฉพาะ Generative AI ขณะเดียวกันการ Implementเทคโนโลยีก็ต้องกระทำอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่องค์กรต้องมองให้ไกลกว่าการมีแค่ระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber Security) แต่ต้องไปให้ถึง Cyber Resilience หรือ ความสามารถในการเตรียมตัวและตอบสนองภัยคุกคาม ตลอดจนการกู้คืนระบบให้กลับมาเป็นปกติ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะต้องไปต่อได้ในทุกสถานการณ์

ปัจจุบันยิบอินซอยมีสัดส่วนลูกค้าหน่วยงานราชการ 30%  ที่เหลือ 70% เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนในปี 2567 นี้จะรุกตลาดหน่วยงานราชการมากยิ่งขึ้น ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ สามารถสร้าง Key Account  รวมทั้งธนาคาร โดยเน้นขยาย Sector ใหม่ๆ  และระบบเกี่ยวกับ  Regulation  พร้อมเปิดตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพสูง เช่น หน่วยงานราชการ 34 กรม ในอนาคตน่าจะสร้างรายได้จากทางนี้

นอกจากนี้ ยิบอินซอยยังให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อม และให้ความสำคัญในการร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีคุณภาพระดับสากล


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save