พรอสเพคฯ ก่อสร้าง “BFTZ” 6 โครงการ พื้นที่รวม 1,880 ไร่ พร้อมให้บริการเช่าอาคารคลังสินค้า -โรงงานครบวงจรอีก 3 ปีข้างหน้า


พรอสเพคฯ ก่อสร้าง “BFTZ” 6 โครงการ พื้นที่รวม 1,880 ไร่ พร้อมให้บริการเช่าอาคารคลังสินค้า -โรงงานครบวงจรอีก 3 ปีข้างหน้า

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารเขตประกอบอุตสาหกรรมและเขตอากร “โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ)” ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า มีทั้งอาคารคลังสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก และอาคาร Built-to-Suit ที่สร้างตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่เขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และส่วนที่เป็นเขตปลอดอากร (Free Zone) บนทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ มีระบบโลจิสติกส์ที่ดีใน 6 โครงการ พื้นที่ประมาณ 1,880 ไร่ ประกอบด้วย BFTZ 1 ที่ บางนา-ตราด กม. 23 มีพื้นที่ 993 ไร่ BFTZ 2 พื้นที่บริเวณ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 38 ไร่ ซึ่งห่างจากพื้นที่ โซน 1 ไม่ไกลมากนักประมาณ 10 กิโลเมตร BFTZ 3 พื้นที่บริเวณบางนาตราด กม.19 มีพื้นที่ประมาณ 139 ไร่ BFTZ 4 พื้นที่บริเวณบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประมาณ 530 ไร่  BFTZ 5 พื้นที่บริเวณ วังน้อย จังหวัดอยุธยา ประมาณ 142 ไร่ และBFTZ 6 พื้นที่บางนาตราด กม.19 ประมาณ 38 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ทั้งหมด 6 โซนดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบทุกโครงการภายใน 3 ปีนับจากนี้

 

โครงการ BFTZ ทุกโครงการ เน้นทำเลที่มีศักยภาพ มีระบบโลจิสติกส์ที่ดีรองรับลูกค้าทุกประเภท

รัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารเขตประกอบอุตสาหกรรมและเขตอากร “โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ)” ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า มีทั้งอาคารคลังสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก และอาคาร Built-to-Suit ที่สร้างตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่เขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และส่วนที่เป็นเขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่งผู้ประกอบการในเขตปลอดภาษีอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ เช่น ยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในการผลิต ของที่นำเข้าเพื่อการผลิตและของที่นำเข้าเพื่อพาณิชยกรรม ยกเว้นภาษีขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้และสิ่งอื่นที่ได้จากการผลิต ยกเว้นภาษีว่าด้วยสุราสำหรับการนำเข้าและผลิตในเขตปลอดอากร เป็นต้น

การดำเนินงานในทุกๆโครงการ BFTZ จะให้ความสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ซึ่งจะต้องเป็นทำเลที่มีศักยภาพ มีระบบโลจิสติกส์ที่ดีเป็นหลักแก่ลูกค้าทุกประเภทที่สนใจ สำหรับสัญญาเช่าคลังสินค้าจะมีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ค่าเช่าเริ่มต้นประมาณ 170-200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนอาคารโรงงานจะทำสัญญาตามความต้องการของลูกค้าโดยยึดกรอบกฎหมายเป็นหลัก

จับตา BFTZ ทั้ง 6 โครงการ บนพื้นที่บางนา-ตราด เทพารักษ์ บางปะกงและวังน้อย

  ขณะนี้บริษัทฯ วางแผนดำเนินการโครงการ BFTZ  ทั้งหมด 6 โครงการ ในพื้นที่บางนา-ตราด เทพารักษ์ บางปะกงและวังน้อย รวมพื้นที่ประมาณ 1,880 ไร่ ได้แก่ BFTZ 1 จะอยู่ ที่ บางนา-ตราด กม. 23 มีพื้นที่ 993 ไร่ BFTZ 2 พื้นที่บริเวณ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 38 ไร่ ซึ่งห่างจากพื้นที่ โซน 1 ไม่ไกลมากนักBFTZ 3 พื้นที่บริเวณบางนาตราด กม.19 มีพื้นที่ประมาณ 139 ไร่ BFTZ 4 พื้นที่บริเวณบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประมาณ 530 ไร่  BFTZ 5 พื้นที่บริเวณ วังน้อย จังหวัดอยุธยา ประมาณ 142 ไร่ และBFTZ 6 พื้นที่บางนาตราด กม.19 ประมาณ 38 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ทั้งหมดใน 6 โซนดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้บริการลูกค้าได้ภายใน 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2565-2567 ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตนั้น บริษัทฯ เริ่มมองพื้นที่โซนท่าเรือแหลมฉบังเพื่อที่จะขยายโครงการ BFTZ รองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ EEC และใกล้เคียงพื้นที่แหลมฉบังมากยิ่งขึ้น

โครงการนำร่อง BFTZ 1 บางนา-ตราด กม. 23 ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีลูกค้าเข้าใช้บริการเกือบเต็มพื้นที่

รัชนี  กล่าวว่าโครงการ BFTZ 1 ถือเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม บางพลี ใกล้ถ.บางนา-ตราดและเทพารักษ์ มีพื้นที่ประมาณ 993 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเช่า (Leasable Area) 700 ไร่ และพื้นที่สาธารณูปโภค เช่น ถนนสาธารณะ โรงบำบัดน้ำเสีย และส่วนรักษาความปลอดภัยภายในโครงการอีกประมาณเกือบ 300 ไร่  เบื้องต้นวางแปลนการดำเนินโครงการไว้ว่าจะมีพื้นที่ ใช้งานออกเป็นที่ออกแบบสำหรับอาคารโรงงาน 69% พื้นที่คลังสินค้า 21% และพื้นที่ส่วนกลาง อีกประมาณ 10%   โดยโครงการ BFTZ 1 มีจุดเด่น คือ มีทั้งส่วนที่เป็น Free Zone และส่วนที่เป็น General Zone มีพื้นที่ในการบริการทั้งในส่วนที่เป็นคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วงที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ สามารถเดินทางเข้าออกได้ 2 ทาง คือ ถนนบางนา-ตราด กม.23 และถนนบางนา-ตราด กม.19 และมีการคมนาคมที่สะดวก โดยห่างจากท่าเรือคลองเตยประมาณ 23 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือแหลมฉะบังประมาณ 90 กิโลเมตร ทั้งนี้เมื่อเดินทางไปยังเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประมาณ 50 กิโลเมตร มีบริการเสริมอำนวยความสะดวกที่เตรียมไว้สำหรับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติ เช่น Consulting Service ที่ให้บริการคำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจ เอกสารประกอบ และให้คำปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (กศก.186) เป็นต้น  พร้อมกันนี้มีบริการสาธารณูปโภคภายในโครงการอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น ระบบการบำบัดนำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบรักษาความปลอดภัยและดูแลความสะอาดภายในโครงการ มีโซนอาหาร ร้านอาหาร มีบริการด้านศุลกากรสำหรับการบริการผู้เช่า

ให้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้า 4+1 ประเภท

  สำหรับโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามีขนาด 600-1,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4+1 ประเภท ได้แก่ 1.อาคารโรงงานแบบ Stand Alone Factory 2.อาคารโรงงานแบบ Mini factory 3.อาคารคลังสินค้าแบบ Raised Floor 4.อาคารคลังสินค้าแบบ Ground Floor Level 5.รูปแบบ Built to Suit  เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการและรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในโครงการ BFTZ 1 ทางบริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตอื่น –การประสานงานและช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับ 1.ใบอนุญาตเป็นผุ้ประกอบการเขตปลอดอากร (กศก.185) และ2.ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ข.2) จากอุตสาหกรรมจังหวัด  

ในส่วนการบริการหลังการขายนั้น จะอำนวยความสะดวกแก่กิจการของผู้เช่าตลอดระยะสัญญา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาภายในโรงงานและคลังสินค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลาง ให้แก่ผู้เช่าตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น จะมีพนักงานและช่างซ่อมบำรุงประจำการ Standby นอกเวลาทำการและวันหยุด นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีก เช่น  On-Site Custom Clearance การดำเนินการผ่านพิธีศุลกากร ณ เขตปลอดอาการ บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด Weighting เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก  Security Protection การรักษาความปลอดภัย  พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด และRetail Zone รวมทั้งพื้นที่ร้านค้า  ร้านสะดวกซื้อและโรงอาหารที่มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลายประเภท เป็นต้น

ระบบสาธารณูปโภคภายใน BFZT 1

Bangkok Free Trade Zone ได้พัฒนา “ระบบสาธารณูปโภค” และ “สิ่งอำนวยความสะดวก” ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บรักษา กระจายสินค้าและคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ถนนคอนกรีตมีความกว้าง 12-15 เมตร เมตร ระบบไฟฟ้า บริการโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระบบน้ำประปา บริการโดยโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) สามารถอำนวยความสะดวกติดตั้งระบบโทรศัพท์ ทั้งแบบ ADSL, Leased Line รวมทั้งระบบสายแบบ Fiber-optic และ ISDN ระบบป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิง ระบบป้องกันน้ำท่วม เขื่อนดิน บ่อหน่วงดิน และปั๊มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถบำบัดน้ำได้วันละ 2,800 เมตรต่อวัน โดยสามารถบำบัดน้ำที่มีค่า BOD จาก 500 มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ Bangkok Free Trade Zone  ได้แก่ ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร ภัตตาคารและธนาคาร โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลบางนา 2 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ รวมทั้งยังมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวนกว่า 5,000 ยูนิตในอาคาร 118 หลัง  บริการรถตู้สาธารณะ และรถประจำทางสาย 132  เป็นต้น

สำหรับลูกค้าในพื้นที่ BFTZ 1  ส่วนใหญ่จะเป็นชาวญี่ปุ่น 33% ไทย 18% จีน 16% ยุโรป 16% เอเชีย 9 % และอเมริกา 8% เช่น  DHL, TAIYO, BIC C, RULMECA, JOHN DEERE, SEARA INTERNATIONAL, HAVI, PCG, ALLTECH, KOSMEK, BELFOR, GLP, Tombow, ZKTeco Thailand,  J&C PACK และ HASO  เป็นต้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save