ผลงาน “ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา” ของ3 น.ศ.คณะวิศวฯ มจธ. คว้า2 รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ


ผลงาน “ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา” ของ3 น.ศ.คณะวิศวฯ มจธ. คว้า2 รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ

จากงานวิจัยของ ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะหัวหน้าโครงการที่ทำการวิจัยและพัฒนายางพารามาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถได้สูตรยางพาราผสมสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) ที่มีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ รวมถึงเชื้อไวรัสและเชื้อดื้อยาบางชนิด ซึ่งดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎ

ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. พัฒนาสูตรยางพาราผสมสังกะสีออกไซด์
ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. พัฒนาสูตรยางพาราผสมสังกะสีออกไซด์

โดย 3 นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้แก่ ปิยฉัตร เสียมไหม พรไพลิน ลิปภานนท์  ชั้นปีที่ 3 และ พัชรินทร์ โพธิ์รัตน์ ชั้นที่ปี 2 ได้นำแนวคิดนำงานวิจัยชิ้นนี้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสามารถนำสูตรผสมดังกล่าว มาสู่การผลิตเป็นถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา (Disinfectant Para-rubber Glove)

ผลงาน “ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา” ของ3 น.ศ.คณะวิศวฯ มจธ. คว้า2 รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ

ผลงาน “ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา” ของ3 น.ศ.คณะวิศวฯ มจธ. คว้า2 รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ

พัชรินทร์ โพธิ์รัตน์ หนึ่งในทีมวิจัย

พัชรินทร์ โพธิ์รัตน์ หนึ่งในทีมวิจัย กล่าวว่า ด้วยจุดเด่นของสูตรการผลิตของอาจารย์เยี่ยมพล นัครามนตรีที่ไม่ได้นำ Zinc oxide มาเคลือบบนพื้นผิวหน้ายาง แต่เป็นวิธีการผสมสารนี้เข้าไปในตัวเนื้อยางโดยตรงที่ทำให้ตัวผิวหน้าปลอดจากสารเคลือบ แต่ยังคงคุณสมบัติประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อดี ตนและเพื่อนจึงปรึกษากับอาจารย์ถึงการนำสูตรการผลิตนี้ มาพัฒนาเป็นถุงมือยางด้วยการหาเทคนิคการนำยางสูตรดังกล่าวมาขึ้นรูปเป็นถุงมือยางจนสำเร็จ ที่สำคัญยังพบว่าถุงมือสูตรใหม่นี้ไม่ฉีกขาดง่าย และใช้งานได้ดีดั่งเช่นถุงมือยางพาราทั่วไป ทำให้ผลงานถุงมือยางนี้ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ จากเวทีการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ผลงาน “ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา” ของ3 น.ศ.คณะวิศวฯ มจธ. คว้า2 รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ

ปิยฉัตร เสียมไหม

จากเวทีแรก สู่การส่งโครงการเข้าร่วมประกวดในเวที Thailand Innovation Awards 2022 หรือ TIA จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในช่วงเวลาต่อมาในเรื่องนี้ ปิยฉัตร เสียมไหม กล่าวว่า เนื่องจาก TIA เป็นเวทีประกวดนวัตกรรมระดับประเทศ จึงสนใจนำผลงานที่เรามีเข้าร่วมประกวดด้วย และต้องการเห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของทีมอื่น อยากเปิดโลกและหาประสบการณ์ โดยเฉพาะเรื่องของการตลาด เพราะเวที TIA จะเน้น 2 ด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และการตลาด ส่วนที่เลือกถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารามาประกวดนั้นเพราะต้องการนำเสนอว่า มจธ.มีองค์ความรู้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ที่มีจุดเด่นด้านประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้ทุกที่ ที่สำคัญสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและสามารถต่อยอดไปสู่เชิงธุรกิจได้จริง

ผลงาน “ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา” ของ3 น.ศ.คณะวิศวฯ มจธ. คว้า2 รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ

ในการประกวด TIA  เราได้วิเคราะห์ด้านการตลาดเพิ่มเติม ทั้งการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าและความต้องการใช้ทั้งในตลาดโลกและในบ้านเรา เพื่อหาส่วนแบ่งการตลาดที่สามารถทำได้จริง เพื่อนำตัวเลขนี้มาคำนวณข้อมูลการลงทุน ตั้งแต่กำลังการผลิต ขนาดของเครื่องจักร ค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟต่างๆ เพื่อทำให้แผนการตลาดนี้มีความเป็นไปได้จริงมากที่สุด แต่เนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในสายนี้ ไม่เคยรู้เรื่องการตลาดมาก่อน จึงต้องทำงานกันอย่างหนักในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ช่วยกันค้นหาข้อมูลต่างๆ ทั้งเรื่องการคิดต้นทุน การวางแผนการผลิต หรือแม้แต่รูปแบบการลงทุน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีรุ่นพี่และอาจารย์คอยให้คำแนะนำ

ปิยฉัตร กล่าว

สำหรับการทำแผนการตลาดครั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาด 0.1% ของตลาดถุงมือยางในประเทศ หรือเท่ากับ 362,800 กล่องต่อปี (100 ชิ้น/กล่อง) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิต 30,000 ชิ้นต่อชั่วโมง  คิดเป็นเงินลงทุน สำหรับเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าเครื่องจักร สายพานการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในโรงงาน อยู่ที่ประมาณ 69 ล้านบาท จากการคำนวณพบว่า จะสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 2 ปีครึ่ง ด้วยจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ทั้งด้านนวัตกรรม และด้านการตลาด สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับปริญญาตรี/ปวส. จากเวที Thailand Innovation Awards 2022 พร้อมรับเงินรางวัล 30,000 บาท  (ไม่มีทีมชนะเลิศรางวัลที่ 1)

พรไพลิน ลิปภานนท์

พรไพลิน  ลิปภานนท์  กล่าวเปิดใจว่า ก่อนหน้านี้ไม่ได้ปักหลักว่าต้องการทำอะไร ภายหลังจากได้มาประกวดและได้ศึกษาการทำแผนการตลาด เริ่มสนใจด้านการตลาดมากขึ้น ทำให้มุมมองเรื่องการขายเรื่องการตลาดเปลี่ยนไป เพราะจริงๆ แล้วมีรายละเอียดมากกว่าการคิดแค่ต้นทุน

ยอมรับว่าก่อนหน้านี้มุ่งเรียนอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องของการประกวดนวัตกรรม พอเรียนไปก็เกิดคำถามกับตัวเองว่าเรียนไปเพื่ออะไร นำความรู้ที่เรียนไปใช้ยังไงได้บ้าง  พอได้มาประกวดทำให้เราเปิดโลกมากขึ้น ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ความรู้ใหม่ๆ เจอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ทำให้เรามีไอเดียและสนใจอยากเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น

พรไพลิน  กล่าว

ด้านพัชรินทร์ กล่าวเสริมว่า ส่วนตัวเคยประกวดมาก่อน ผลงานเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเชิงทางการแพทย์อีกรูปแบบหนึ่ง แต่พอได้มาทำเกี่ยวกับด้านการตลาด เป็นการข้ามสายจากวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์มาเป็นสายการตลาด เป็นประสบการณ์ที่มีความแตกต่างจากสิ่งที่เคยเรียนรู้มา ทำให้เปลี่ยน Mindset เกี่ยวกับการตลาด เพราะนอกจากจะทำให้เราได้เข้า Lab มากขึ้น ยังช่วยเสริมทักษะในเรื่องของกระบวนการทำ Lab  แล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน และเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการเวลามากขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ และกับหลายๆ ฝ่าย

ปิยฉัตร กล่าวว่า ส่วนตัวเป็นคนเน้นเรื่องของการประกวด เพราะชอบมาตั้งแต่ชั้นมัธยม แต่สิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้ เราได้เรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการเวลา ทำให้ต้องหันมาปรับปรุงตัวเองเรื่องของการเรียนคู่กับกิจกรรม จนสามารถแบ่งเวลาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้ความรู้ด้านการตลาดเยอะมาก จากปกติจะรู้แต่สายวิทยาศาสตร์ แต่พอมารู้จักการตลาดทำให้เราเปลี่ยนมุมมองเรื่องการตลาดไป จากตอนแรกคิดว่าการตลาดเป็นเรื่องของราคาเท่านั้น แต่ความจริง ยังต้องคำนวณ วิเคราะห์ หาข้อมูล และหาตัวเลขการลงทุน

ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพาราถือเป็นงานวิจัยนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านการแพทย์ เศรษฐกิจ การส่งออก เป็นอีกทางออกหนึ่งในการช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาวะที่ยางพารามีราคาตกต่ำ ซึ่งผลงานดังกล่าวหากมีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ถือเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ดร.เยี่ยมพล กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save