W.Media สิงคโปร์ จับมือ OPEN-TEC และพันธมิตรอาเซียนกว่า 17 องค์กร จัดประชุมใหญ่ THCDC 2019 นำองค์ความรู้เข้าประเทศ เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานไอทีไทย


W.Media สิงคโปร์ จับมือ OPEN-TEC และพันธมิตรอาเซียนกว่า 17 องค์กร จัดประชุมใหญ่ THCDC 2019 นำองค์ความรู้เข้าประเทศ เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานไอทีไทย

หลังจากมีการลงนามความตกลงร่วมมือระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง OPEN-TEC เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติไทย กับ W.Media เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติสิงคโปร์ไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ หรือ Cross Country Tech Knowledge Base โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันภายใต้ Technology Ecosystem ระหว่างสมาชิกทั้ง 2 แพลตฟอร์มในประเทศแถบอาเซียน มาถึงวันนี้ขอบข่ายความร่วมมือทั้ง 4 ข้อ ที่ได้ตกลงร่วมกันประกอบด้วย 1. Cross-Border Activities 2. Cross-Ecosystem 3. Cross-Platform 4. Cross-Media ได้ถูกนำมาปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่มากขึ้นผ่านการประชุมใหญ่ ภายใต้ชื่อ Thailand Cloud & Datacenter Convention 2019 (THCDC 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

การผนึกกำลังกันในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทย ซึ่งถือเป็น 1 ในกลุ่ม Emerging Market (ประเทศตลาดเกิดใหม่) ที่ได้รับการคาดหมายในฐานะประเทศที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของอาเซียน โดยองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และเทรนด์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรกว่า 17 องค์กร ทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบอาเซียน จะถูกนำมารวมไว้ในงานการประชุม THCDC 2019 เพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และกำลังคนที่สอดรับกับแนวโน้นเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

วินเซนต์ ลิว

วินเซนต์ ลิว ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท ดับบลิว มีเดีย จำกัด จากประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแง่การเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำ (Low Latency Connectivity) ความจุของหน่วยเก็บข้อมูล (Storage Capacity) และความสามารถในการประมวลผล (Computing Power) ของแอพพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักขององค์กรบนคลาวด์ (Mission Critical Cloud-based Applications) ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อองค์กรสัญชาติไทยและบริษัทข้ามชาติ อาทิ ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการสื่อสาร แพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ OTT (Over-the-top ) ผู้ให้บริการคลาวด์ ธุรกิจเกมส์ ธนาคาร และการเงิน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต้องหันมาลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น

จากผลการสำรวจของ Frost & Sullivan จะเห็นได้ว่าอัตราการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยกันเองในระดับโลกตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2021 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นปีละ 28% ถือเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์กับผู้ใช้งาน ซึ่งคาดว่าจะเติบโตที่ 24% โดยเทรนด์นี้เกิดจาก Content Delivery Network (CDNs) และความต้องการที่จะกระจายข้อมูลคงที่ (Static Content) จำนวนมหาศาล เช่น รูปภาพและวีดีโอ ไปยังผู้ใช้งานมากขึ้น ทั้งนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 16.1% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าตลาดเกิดใหม่อย่างประเทศอินโดนีเซียและไทย จะเป็นกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนอัตราการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน

การเติบโตดังกล่าวเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันกับการผลักดันนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสู่ ‘Thailand4.0’ ในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และอื่น ๆ แนวทางการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยล้วนมุ่งไปที่การรับมือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้คนทั่วโลก ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่แข็งแกร่งและคล่องตัว เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การคิดกลยุทธ์อันล้ำสมัย รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และการเชื่อมต่อข้อมูล

วลีพร สายะสิต

วลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ในฐานะองค์กรที่ดูแลและขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือ Tech Knowledge Sharing Platform กล่าวเสริม ว่า งาน Thailand Cloud & Datacenter Convention 2019 ตอกย้ำให้เห็นถึงความต่อเนื่องของความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงาน

OPEN-TEC รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการนำเข้าองค์ความรู้และได้มีโอกาสต้อนรับ เครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ที่จะเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจรวมถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันในแต่ละประเทศต่างมองหาความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ที่จะเอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันใหม่ๆ และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจตลอดจนความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง ดิฉันเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรให้กับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของเรา” วลีพร กล่าว

สำหรับงานประชุมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (THCDC) นับเป็นงานประชุมครั้งแรกที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ค้ารายใด (Vendor Neutral Convention) สำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบธุรกิจคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสมากกว่า 700 ท่าน รวมถึงผู้นำในวงการธุรกิจและนักลงทุนมากกว่า 30% จากทั่วภูมิภาคมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่ง THCDC จะช่วยกระตุ้นให้เกิดข้อตกลงทางธุรกิจจากการชี้ให้เห็นช่องทางและโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทยมากขึ้น และยังเป็นการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจด้วยการรวบรวมผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทโทรคมนาคมชั้นนำ ผู้ให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ และสภาหอการค้า ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกันในงานเดียว รวมถึงจะมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Act) ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับล่าสุดที่ตอกย้ำความพยายามในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลแถบประเทศอาเซียน โดยประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามมีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว ทำให้องค์กรที่ดำเนินธุรกิจคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ระดับประเทศและนานาชาติจำนวนมากต้องปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save