W.Media สิงคโปร์ จับมือ OPEN-TEC และพันธมิตรอาเซียนกว่า 17 องค์กร จัดประชุมใหญ่ THCDC 2019 นำองค์ความรู้เข้าประเทศ เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานไอทีไทย

หลังจากมีการลงนามความตกลงร่วมมือระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง OPEN-TEC เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติไทย กับ W.Media เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติสิงคโปร์ไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ