EEC เปิดให้บริการ EEC – OSS ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต และชำระเงินผ่านออนไลน์ อำนวยความสะดวกนักลงทุน ลดระยะเวลาดำเนินงานมากกว่าครึ่ง


EEC เปิดให้บริการ EEC - OSS ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต และชำระเงินผ่านออนไลน์ อำนวยความสะดวกนักลงทุน ลดระยะเวลาดำเนินงานมากกว่าครึ่ง

กรุงเทพฯ – 10 ตุลาคม 2562 : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC พัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เน้นความง่ายในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐาน หวังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ปกรณ์ นิลประพันธ์

ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดพิธีเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบอลรูมอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์

คณิศ แสงสุพรรณ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กล่าวว่า การพัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS เป็นความร่วมมือของหน่วยงานเจ้าของกฎหมาย 8 ฉบับ ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน เพื่อยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่สอดคล้องกับระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อก้าวไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ หรือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS ได้มีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลด ละ เลิก เอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น และยุบรวมใบอนุญาตที่คล้ายคลึงกัน สามารถลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ โดยประสิทธิภาพของระบบสามารถลดระยะเวลาได้กว่าครึ่งจากเดิม 158 วัน เหลือ 78 วัน และเป็นระบบขออนุมัติ อนุญาต ออนไลน์ ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผ่านช่องทาง www.eeco.or.th / eec-oss หรือจะเข้าใช้งานผ่านระบบ EEC-OSS โดยตรงก็ได้ ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอรับบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานที่ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้บริการ

“การใช้บริการผ่านระบบ EEC-OSS สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใสในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขออนุมัติ ขออนุญาต การออกใบอนุญาตหรือให้ความเห็นชอบต่าง ๆ ตามกฎหมาย รวมถึงเป็นการสร้างมาตรฐานในการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบริการของ สกพอ. ” เลขาธิการ EEC กล่าว

ในอนาคตจะมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engine of Growth) ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อเชื่อมโลกแห่งการลงทุนสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

EEC เปิดให้บริการ EEC - OSS ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต และชำระเงินผ่านออนไลน์

ดร.ปริญญ์ บุญดีสกลุลโชค ที่ปรึกษาพัฒนาระบบ EEC-OSS กล่าวว่า ปัจจัยความสำเร็จของบริการ EEC-OSS ประกอบด้วย 1. ใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการกระบวนการ (Digital Service Platform) 2. ปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Process Transformation) 3. ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบ ทดแทนการใช้งานเหมือนเดิม(Adoption & Change) และ 4. เชื่อมโยงกับระบบการให้บริการของประเทศในภาพรวม (Policy Alignment) ในการขออนุญาตดำเนินธุรกิจจะต้องมี Smart Assessment ซึ่งมีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) คอยแนะนำว่าต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้าง Smart ID ที่สามารถกรอกข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย Smart Form & Doc ข้อมูลที่กรอกแล้วไม่ต้องเสียเวลากรอกใหม่ สามารถเชื่อมผ่านระบบหลังบ้านของหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การไม่ใช้กระดาษ ( Zero Copy) Smart Track & Pay สามารถทราบขั้นตอนคำร้องและชำระเงินบนดิจิทัล เพียงแค่มีนิติบุคคลที่จัดตั้งแล้ว และSmart License ในอนาคตมีแนวคิดที่จะไม่มีใบอนุญาตในรูปกระดาษ

“การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC – OSS สามารถลดระยะเวลาจาก 158 วัน เหลือเพียง 78 วัน เป็นการ Re-process โดยให้หน่วยงานประสานงานกันเองผ่านทางระบบหลังบ้าน ทั้งนี้ต้นแบบอยู่ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ก่อนจะขยายการบริการไป 73 จังหวัดทั่วประเทศ” ปรึกษาพัฒนาระบบ EEC-OSS กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save