EEC เปิดให้บริการ EEC – OSS ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต และชำระเงินผ่านออนไลน์ อำนวยความสะดวกนักลงทุน ลดระยะเวลาดำเนินงานมากกว่าครึ่ง

กรุงเทพฯ – 10 ตุลาคม 2562 : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC พัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service :…

งาน Thailand Industry Expo 2019 เปิดฉากยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” คาดมีผู้เข้าชมงาน 2 แสนคน

อิมแพ็ค เมืองทองธานี -17 กรกฎาคม 2562 : กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน เปิดฉากงาน “Thailand Industry Expo 2019” ครั้งที่ 6 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด…