บราเดอร์ ชูกลยุทธ์ CSB 2024 รุกตลาดปี’65 นำเสนอสินค้า 7 กลุ่ม ตั้งเป้าเติบโต 14%


บราเดอร์  ชูกลยุทธ์ CSB 2024 รุกตลาดปี'65 นำเสนอสินค้า 7 กลุ่ม ตั้งเป้าเติบโต 14%

บราเดอร์เผยปีงบประมาณ 2564 ยังครองความเป็น 1 ใน 3 แบรนด์ผู้นำตลาดเครื่องพิมพ์ของไทย คาดการณ์ปีงบประมาณ 2565 อัตราการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเครื่องพิมพ์ไว้ที่ 13% และกลุ่ม Non-print ที่ 16% พร้อมเดินหน้าพัฒนากลยุทธ์ CSB 2024 เชิงรุก 3 ปีต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจรับ COVID-19คลี่คลาย

 

ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจัยด้านการผลิตยังคงเป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่บราเดอร์ต้องให้ความสำคัญอย่างมากในปีนี้ ปฎิเสธไม่ได้ว่า 2 ปีที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกธุรกิจต้องกำหนดมาตรการการทำงานแบบเว้นระยะห่าง ส่งผลให้สายงานการผลิตต้องควบคุมจำนวนพนักงานภายในโรงงานตามมาตรการป้องกัน COVID -19 ทำให้มีปริมาณการผลิตที่ลดลง ประกอบกับสถานการณ์ด้านวัตถุดิบที่มีปริมาณไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการกระจายสินค้าเพื่อเติมเต็มความต้องการตลาดที่ยังเห็นสัญญาณการยังเติบโตอยู่ด้วยเช่นกัน  

“จากตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องพิมพ์ในปี พ..2564 ตามรายงานของจีเอฟเค (GFK) ระบุว่า บราเดอร์ยังครองความเป็น 1 ใน 3 แบรนด์ผู้นำของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างอัตราการเติบโตให้เกิดขึ้นใน 3 กลุ่มเครื่องพิมพ์จนสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ได้สำเร็จท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย ประกอบด้วย  กลุ่มเครื่องพิมพ์โมโนเลเซอร์อยู่ที่ 37.1%, กลุ่มเครื่องพิมพ์โมโนเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน 64.3%, กลุ่มเครื่องพิมพ์คัลเลอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน 47.9% ทั้งยังครองอันดับ 2 ในกลุ่มเครื่องพิมพ์คัลเลอร์เลเซอร์ที่ 19.5% และจากปัจจัยด้านวัตถุดิบทำให้เครื่องพิมพ์อิงค์แทงค์ของบราเดอร์ยังคงเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยครองส่วนแบ่งเป็นอันดับ 3 ของตลาดอยู่ที่ 20%”  ธีรวุธ กล่าว

3 ปีนับจากนี้ บราเดอร์ จะเดินหน้าธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ CSB 2024 (Challenge Strategy Brother 2024) ครอบคลุมตั้งแต่ปี พ..2565-2567 ผ่าน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.Re-energizing Business การปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนากลยุทธ์สู่การเติบโตจากปัจจุบันสู่อนาคต 2.Driving DX หรือการขับเคลื่อนด้าน Digital Transformation (DX) โดยนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งปรับปรุงการทำงานทั้งในส่วน  Internal และ External เพื่อให้พร้อมเติบโตคู่กับไปกับกระแสเทคโนโลยีที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ณ ปัจจุบัน และ3.Sustainability การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคม (Local Community) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม (Good Governance) โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบราเดอร์ทั้ง 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“ความท้าทายของการทำธุรกิจในปีพ..2565 คือความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งสถานการณ์โรคระบาดกลายพันธุ์ เรื่องสงครามระหว่างประเทศ การถีบตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจทั่วโลก นอกจากนี้ การคาดการณ์ด้านดีมานด์ที่แท้จริงของตลาดก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของภาคธุรกิจเช่นกัน บราเดอร์เองต้องมีการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบสินค้าที่ตลาดต้องการได้ถูกช่วงเวลา เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าและสร้างการเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” ธีรวุธ กล่าวทั้งนี้ บราเดอร์ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในปีพ.ศ.2565 ที่ 14% โดยมาจากปัจจัยหลัก2 ส่วน คือ สถานการณ์  COVID-19 เริ่มดีขึ้น และกำลังการผลิต ภาพรวมสถานการณ์โรงงานดีขึ้น ทำให้ผลิตสินค้าได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายดีขึ้น

 

ณเอก สงศิริ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

ณเอก สงศิริ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีพ..2654 บราเดอร์มีสัดส่วนรายได้จาก Printing  Group 88% และ BX Group 12%    สำหรับภาพรวมกลยุทธ์ CSB 2024 นอกจากจะมุ่งสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจเครื่องพิมพ์แล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาแผนเพื่อสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ Non-print พร้อมกับพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการนำสินค้าที่มีมาสร้างเป็นโซลูชันเพื่อตอบความต้องการของตลาด พร้อมเพิ่มการรับรู้ในส่วนออฟไลน์ให้มากขึ้นทั่วประเทศด้วยการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงศักยภาพสินค้าจริงด้วยตนเอง  เมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มผ่อนคลาย พร้อมสานต่อการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองแท้ (Genuine Consumable Products) จากบราเดอร์ภายใต้ความร่วมมือกับช่องทางการขายที่จำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์แท้  ทั้งนี้ การเติบโตของช่องทางขายแบบอีคอมเมิร์ซ (E-commerce Channel) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขายในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก บราเดอร์ จึงได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านดังกล่าวแก่ช่องทางการขายทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าส่งสินค้าใหม่ๆ ป้อนสู่ตลาดตลอดปี พ..2565

“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บราเดอร์ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง โดยสามารถเพิ่มยอดผู้ติดตามและแฟนเพจได้อย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับแบรนด์ที่มีลักษณะโดยรวมที่คล้ายกัน และในปีนี้เราจะก้าวไปอีกขั้นภายใต้กลยุทธ์ Brand Preference เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าแบบครบทุกมิติ พร้อมส่งมอบความประทับใจจากประสบการณ์การใช้จริงจากลูกค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งยังคงเน้นหนักในการนำเสนอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียดังเช่นที่ผ่านมา และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อด้วยการจัดโปรโมชันพิเศษอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำสินค้าในเครือบราเดอร์ทั้งหมดมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า” ณเอก กล่าว

สำหรับแผนการสร้างการเติบโตในปีพ..2565 บราเดอร์จะเน้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 7 กลุ่มด้วยกัน เริ่มจากกลุ่มธุรกิจเครื่องพิมพ์เลเซอร์และสแกนเนอร์จะมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหลัก ขณะที่กลุ่มเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ปัจจุบันได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากช่องทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทวิตเตอร์ จะเน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์การทำงานที่ผสมผสานระหว่างการทำงานในสำนักงานและที่บ้าน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาอย่างเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัล GTX ก็จะยังคงมุ่งทำตลาดสู่กลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่ต้องการริเริ่มและต่อยอดธุรกิจที่ตนเองมีให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น 

ในส่วนของเครื่องพิมพ์ฉลาก P-Touch จะมุ่งการนำเสนอแบบโซลูชันใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ส่วนจักรเย็บผ้าจะเน้นกลุ่มจักรปัก เพื่อรองรับการเพิ่มตัวของการเปิดสถานศึกษาและรองรับกระแสนิยมด้านงาน DIY และพร้อมรองรับการกลับมาเปิดให้บริการของสถานบันเทิงและการปรับปรุงระบบเสียงของพื้นที่ประชุมด้วยกลุ่มธุรกิจเครื่องเสียง BMB

รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน บราเดอร์ ได้พัฒนาช่องทางการติดต่อให้แก่ลูกค้ามากถึง 7 ช่องทาง โดยในปีที่ผ่านมา บราเดอร์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านงานบริการด้วยการคว้ารางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคมาครองได้สำเร็จ พร้อมพัฒนาการให้บริการอีกขั้นด้วยการเปิดตัวแชทบอทน้องแคร์ที่ให้บริการ 24×7 ให้บริการตอบคำถามข้อมูลทั่วไป เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ที่สำคัญยังได้พัฒนาแชทบอท ตัวที่ 2 ขึ้นในชื่อ Mr. Carer  เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพงานด้านการซ่อมของศูนย์บริการแต่งตั้ง เพื่อส่งมอบการบริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการสอบถามด้านเทคนิคการซ่อมต่างๆ มายัง Mr. Carer โดยได้เปิดตัวตั้งแต่มกราคม 2565 เป็นต้นมา เริ่มจากกลุ่มธุรกิจเครื่องพิมพ์ และวางแผนขยายสู่กลุ่มธุรกิจ Non-print ภายในปีนี้ ล่าสุดโปรเจกต์การพัฒนาแชทบอททั้ง 2 ตัว เพื่อรองรับงานด้านการบริการ ได้คว้ารางวัลที่ 1 จากการประกวด Brother AP Global Charter 2021 ในหัวข้อ Transform Award ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ในการนำเทคโนโลยี ไปใช้ในการพัฒนาสร้างความพึงพอใจและการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบราเดอร์ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก

การเดินหน้าขยายเครือข่ายการให้บริการ เพิ่มเติมการให้บริการที่ทันสถานการณ์ ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และ สร้างความผูกพันที่มีต่อแบรนด์ คือเป้าหมายของส่วนงานบริการของบราเดอร์ในปีนี้” รัสสิญากร กล่าว 

นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดการพัฒนาแชทบอทน้องแคร์ ตั้งแต่เมษายน 2565 รองรับ 2 ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และจะเพิ่มช่องทางการติดต่อแชทบอทน้องแคร์ผ่าน Line OA เพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับลูกค้าในการติดต่อ เพียงลูกค้าเป็นเพื่อนกับ Line Official Brother Thailand 

รัสสิญากร กล่าวว่า ในส่วนงานด้านบริการเสริมทั้ง Brother Care Pack ทั้ง 6 การบริการเสริม และ Brother Fast Care Service ที่แบ่งออกเป็น Fast Care Express การบริการรับส่งสินค้าเพื่อซ่อม และ Fast Repair Service การส่งซ่อมด่วนทั้งที่ศูนย์บริการของบราเดอร์และการสนับสนุนการซ่อมในส่วนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทโดยศูนย์บริการแต่งตั้งอีกกว่า 20 ศูนย์ที่สามารถซ่อมด่วนภายใน 3 ชั่วโมง ในอนาคตจะขยายโมเดลการให้บริการดังกล่าวไปยังกลุ่มสินค้าอื่นๆ ของบราเดอร์ด้วย และการทิ้งวัสดุการพิมพ์อย่างถูกวิธี Brother Earth Care โดยรับบริการฝากทิ้งที่ศูนย์บริการบราเดอร์ และศูนย์บริการแต่งตั้งทั่วประเทศเพื่อทำลายอย่างถูกวิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การขยายมาตรฐานการให้บริการแบบบราเดอร์ที่มีอยู่แล้วในทุกศูนย์ทั่วประเทศ เพิ่มเติมคือ การรับรองมาตรฐานการให้บริการโดยสถาบัน SQI ไปยังศูนย์บริการแต่งตั้งประมาณ 3-5 แห่ง และสุดท้ายกับแผนการพัฒนาปรับศูนย์บริการให้กลายเป็น Customer Experience โดยลูกค้าสามารถเข้ามาชมเครื่องพร้อมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ก่อนตัดสินใจซื้อ และจะเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างไม่หยุดยั้งแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม” รัสสิญากร กล่าว

 

พรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

ด้านพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินการด้านกิจกรรมส่งเสริมสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมว่า แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 แต่บราเดอร์ยังเดินหน้าส่งเสริมด้านสังคมผ่านโครงการ Brother Beat Cancer Run ซึ่งตลอดระยะเวลาปี ได้ยอดเงินบริจาคกว่า8 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ได้ถึง 590 คน ในปีที่8 นี้ บราเดอร์ได้ปิดยอดรับบริจาคเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา สามารถระดมเงินบริจาคได้กว่า 2,500,000 บาท ซึ่งรวมถึงเงินที่จัดสรรจากบราเดอร์ด้วย โดยบราเดอร์จะมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสต่อไป

ขณะเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 บราเดอร์ก็ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรนำเครื่องพิมพ์เข้าไปช่วยในโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีน ตลอดจนร่วมมอบ ‘กล่องคลายกังวล’ ที่บรรจุยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาตนเองที่บ้านหรือระหว่างรอเตียง รวมถึงโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ สร้างสรรค์โครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน และโครงการขวดพลาสติกพลิกชีวิต อีโค่บริกส์ที่เปลี่ยนขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติให้กลายเป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทำให้บราเดอร์ได้รับเหรียญทองจากการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม ทั้งหมดล้วนดำเนินการตามพันธสัญญาสากลที่ บราเดอร์ ยึดถือมาโดยตลอดคือความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นที่บราเดอร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

“บราเดอร์ได้ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Sustainable Development Goals ที่ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี พ..2563-2593 โดยมุ่งเน้นใน 3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย เพิ่มการหมุนเวียนทรัพยากรสูงสุด ส่งเสริมสังคมที่ไร้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และผลลัพธ์สุทธิที่เป็นบวกในระบบนิเวศน์ ผ่านนโยบาย Environmental Vision 2050 ตลอดเวลาที่ผ่านมา บราเดอร์แบ่งปันผลกำไรคืนกลับสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการที่ได้ดำเนินการ ก็ส่งเสียงสะท้อนกลับมาให้เห็นว่า การที่ธุรกิจจะมั่นคงแข็งแกร่งได้ในระยะยาว ต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน และจากความตั้งใจที่เราได้ส่งมอบออกไปนั้น ทำให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้คนในสังคมได้สัมผัสถึงความตั้งใจดังกล่าว ก็ยิ่งเป็นพลังย้อนกลับมาให้บราเดอร์ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ต่อไป” พรภัค กล่าวสรุป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save