ดีพร้อม นำร่อง Fashion Powerhouseพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ หนุน Soft Power ยกระดับสินค้าไทยสู่เวทีโลก


 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินเครื่องยกระดับสินค้าไทยสู่เวทีโลก สอดรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ กับก้าวแรกโครงการ Fashion Powerhouse หรือ ปลุกพลังสร้างสรรค์ดันกระแสแฟชั่นไทย หลักสูตรเข้มข้นโดยกูรูด้านแฟชั่นแถวหน้า จุดประกายโอกาสแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย พร้อมร่วมกับตัวแทนภาคเอกชนสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น นำร่อง Quick Win 100 วันแรก ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) คาดการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 500 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทย สาขาแฟชั่นอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น

ดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทย ผ่านคอนเทนต์ 11 สาขาอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวที  กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานหลักในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นจัดทำโครงการนำร่อง Quick Win 100 วัน อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ผ่านหลักสูตร “ปลุกพลังสร้างสรรค์ ดันกระแสแฟชั่นไทย หรือ Fashion Powerhouse  เพื่อจุดประกาย และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในระบบนิเวศอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ได้แก่ นักออกแบบ โรงงานผู้ผลิตสินค้าแฟชั่น โรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบ เกิดการร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการปรับกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ จากการแข่งขันด้านราคาสู่ชุดความคิดใหม่คือ “ไลฟ์สไตล์ใหม่ด้านคุณค่า คุณภาพและความคิดสร้างสรรค์” เน้นการสร้างสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับและส่งเสริมตราสินค้าไทยให้เติบโต เป็นที่รู้จักและยอมรับในเวทีโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือและพึ่งพากันภายในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงเป็นการผลักดันทั้งระบบจนเกิดเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดวงดาว กล่าวว่า สำหรับหลักสูตร Fashion Powerhouse หรือ ปลุกพลังสร้างสรรค์ดันกระแสแฟชั่นไทย เป็นหลักสูตรนำร่องในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการแฟชั่นไทยให้มีแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับด้วยคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ด้วยพลัง Soft Power อย่างแท้จริงสู่ตลาดโลก

หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยแนวทางการบริหารธุรกิจและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การบริหารธุรกิจด้วยความเข้าใจ (Leading with Empathy) การตลาดและการบริหารสินค้าแฟชั่น (Fashion Marketing & Merchandising Cycle) แฟชั่นเพื่อการปรับตัวสู่อนาคต (Fashion for Resilient Future) การติดปีกธุรกิจด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Leveraging Business Through Value-Chain) เป็นต้น โครงการดังกล่าว ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม ปี 2566 ที่ผ่านมา โดยเปิดรับสมัครดีไซเนอร์ หรือเจ้าของธุรกิจที่สนใจในการสร้างแบรนด์ ต่อยอดขยายธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจาก OEM เป็นแบบ ODM หรือ OBM และยังได้ความสนใจและกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ Greyhound แบรนด์ ISSUE แบรนด์ GENTELWOMAN รวมไปถึงแบรนด์และบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

  • ช่วงแรกระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 และ 8 มกราคม 2567 ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาแบบเข้มข้นโดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ดีไซน์เนอร์ เจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงกูรูการตลาดแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ อนุพงศ์ คุตติกุล จาก Carnival, เอก ทองประเสริฐ เจ้าของแบรนด์ EK Thongprasert, พรรณระพี โกสิยพงษ์ แบรนด์ Awesomdough เสื้อ, กมลนาถ องค์วรรณดี Fashion Revolution แห่งประเทศไทย มาให้องค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริหาร การทำการตลาดและการต่อยอดดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงแนวทางในการร่วมมือทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Futures Foreign Workshop) เพื่อวิเคราะห์เทรนด์โลกและทิศทางสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นอีกด้วย
  • ช่วงที่ 2 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม Business Matching หรือการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนกว่า 100 คน ได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนกัน หรือส่งเสริมต่อยอดธุรกิจกันไปได้หลากลายมิติ

“โครงการ “ปลุกพลังสร้างสรรค์ดันกระแสแฟชั่นไทย หรือ Fashion Powerhouse” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผนึกกำลังกันของผู้ประกอบการเล็ก-ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทุกแขนงได้ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่การแข่งขันด้านคุณค่า ความคิดสร้างสรรค์ด้วยพลัง Soft Power ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปสู่ระดับโลก และยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การร่วมมือกันระหว่างองค์กร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เติบโตและคาดการณ์ว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 500 ล้านบาท” ดวงดาว กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save