ซีบราเผยผลองค์กรชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก มุ่งลงทุนเทคโนโลยีพกพา 97 % ภายในปี 2023 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพนักงานภาคสนาม -สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าขนส่ง


กรุงเทพฯ – ประเทศไทย : ซีบรา เทคโนโลยีส์ นวัตกรรมด้านโซลูชั่นที่ทันสมัยสำหรับองค์กร และเครือข่ายคู่ค้าที่ครอบคลุมเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้แก่องค์กรยุคใหม่ เปิดเผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับ อนาคตการปฏิบัติงานภาคสนาม (Future of Field Operations) ว่าองค์กรด้านการขนส่งในเอเชียแปซิฟิกกว่า 60% จะเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพามากขึ้นเรื่อยๆ โดยผลงานวิจัยจากซีบรายังชี้ให้เห็นว่าการลงทุนนั้นจะมุ่งเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาระดับใช้งานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานภาคสนาม และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับบริการ โดยธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและถูกสำรวจในรายงานนี้ได้แก่ ธุรกิจระบบการจัดการพาหนะขนส่ง ธุรกิจบริการภาคสนาม ธุรกิจที่ให้บริการด้านหลักฐานในการขนส่ง และธุรกิจที่ให้การดูแลทุกขั้นตอนการส่งสินค้าไปจนถึงมือผู้รับ

ซีบราเผยผลองค์กรชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก มุ่งลงทุนเทคโนโลยีพกพา 97 % ภายในปี 2023 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพนักงานภาคสนาม - สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าขนส่ง
ทาน อิ๊ก จิน ผู้จัดการฝ่ายเวอร์ติคอลโซลูชั่น อุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และโลจิสติกส์ ประจำเอเชียแปซิฟิก และ ศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์

ผลสำรวจของซีบรา เทคโนโลยีส์ ในชื่อ “The Future of Field Operations Vision study” ได้ทำการสำรวจผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสัมภาษณ์ผู้มีอำนาจตัดสินใจในการใช้งบประมาณลงทุนทางธุรกิจ จำนวน 2,075 ราย จาก 20 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เม็กซิโก โคลอมเบีย ชิลี อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอาณาจักร อิตาลี สวีเดน เนเธอร์แลนด์ ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เทรนด์

จากผลสำรวจของซีบราพบ 3 ปัจจัยหลัก ซึ่งส่งผลให้องค์กรด้านการขนส่งทั่วเอเชียแปซิฟิกต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการเนื่องจากความคาดหวังเรื่องประสิทธิภาพและบริการที่ได้รับผู้ของบริโภคในยุคปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น เทรนด์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาแทนการใช้กระดาษได้รับความนิยมมากขึ้น และการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่และระบบเครือข่ายที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกให้ความสำคัญกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาระดับใช้งานในองค์กรมาใช้เป็นอันดับหนึ่ง โดยองค์กรที่มีความคิดก้าวหน้าเหล่านี้ใช้ 3 กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง กล่าวคือ องค์กรเหล่านี้จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร องค์กรเหล่านี้จะทำการวิเคราะห์ต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ท้ายสุดคือองค์กรเหล่านี้จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

ทาน อิ๊ก จิน

เทคโนโลยีใหม่ๆ ผสานการเชื่อมต่อที่เร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรใช้เทคโนโลยีพกพามากขึ้น

ทาน อิ๊ก จิน ผู้จัดการฝ่ายเวอร์ติคอลโซลูชั่น อุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และโลจิสติกส์ ประจำเอเชียแปซิฟิก บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า ทาน อิ๊ก จิน กล่าวว่า การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครือข่ายเชื่อมต่อที่เร็วยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีพกพาสำหรับการทำงานมีแนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเร็วกว่าองค์กรอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนใน 4 ด้าน คือ 1.ประสิทธิภาพคนทำงาน เพิ่ม 77 เปอร์เซ็นต์ 2. ผู้บริโภคพอใจในความสะดวก 77 เปอร์เซ็นต์ 3. ระบบ Order สินค้าแม่นยำเพิ่มขึ้น 54 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่หยิบสินค้าผิด และ 4. ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์

ผลสำรวจคาดการณ์ว่า ในระหว่างปี 2018 – 2023 อัตราส่วนการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพาที่มาพร้อมเครื่องสแกนบาร์โค้ดในตัวจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 41 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้เครื่องพิมพ์พกพาและแท็บเล็ตสำหรับงานภาคสนาม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์และ 57 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ซึ่งความถูกต้องแม่นยำต่อการจัดการสินค้าในคลัง การจัดส่ง และในการตรวจสอบสินค้าคงคลังจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่องค์กรเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีพกพาสำหรับการทำงานมีแนวโน้มดังต่อไปนี้ คือ หันมาใช้งานระบบเซนเซอร์ เทคโนโลยีการระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) และระบบฉลากบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น จาก 76 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2018 เป็น 98 เปอร์เซ็นต์ในปี 2023

นอกจากนี้มีนำเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) มาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จาก 68% ในปี 2018 เป็น 95% ในปี 2023 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรายละเอียดขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการสินค้า และเพิ่มการใช้ Blockchain เพื่อควบคุมข้อมูลสินค้า หรือเอกสารจากบริษัทคู่ค้า โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 68 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 เป็น 96 เปอร์เซ็นต์ในปี 2023

58 % ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิก ขยายการใช้เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ถึง 97% ในปี 2023

จากรายงานยังมีผลสำรวจที่น่าสนใจได้แก่ การให้พนักงานที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาระดับใช้งานในองค์กร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ โดย 44 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิก ให้ความสำคัญกับการลงทุนในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ส่วน 58 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขยายการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาให้ทั่วถึงในทุกส่วนขององค์กร และมีแนวโน้มที่จะแพร่หลายไปยังองค์กรอื่น ๆมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์ของภูมิภาค ในปี 2023

ด้านทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของภาคธุรกิจ มีความคิดเห็นว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผลักดันให้การปฏิบัติงานภาคสนามต้องทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทวีปละตินอเมริกา พบว่าองค์กรจำนวนมากถึง 83% ของภูมิภาค หรือเทียบได้เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ จากทั่วโลก มีความเห็นว่าเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (4G / 5G) เป็นตัวช่วยสำคัญในการผลักดันการลงทุนด้านเทคโนโลยีสำหรับการขนส่ง และทวีปอเมริกาเหนือ พบว่า 36 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่สำรวจจะเริ่มนำแท็บเล็ตระดับใช้งานในองค์กรเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในปีหน้า

การบริการและการสนับสนุนดูแลหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรคำนึงถึงเมื่อนำอุปกรณ์พกพามาปรับใช้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน องค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีพกพาสำหรับการทำงานกว่า 83% จะทำการวิเคราะห์ต้นทุนการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership :TCO) ก่อนการวิเคราะห์รายจ่ายการลงทุนในเทคโนโลยี มีเพียง 34% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น ที่เชื่อว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ทั่วไปมี TCO สูงกว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระดับใช้งานในองค์กร

“กลุ่มลูกค้าของซีบรา นอกจากจะเป็นกลุ่ม B2B แล้ว ยังรวมถึง B2C ที่ต้องการความสะดวก Track นัดหมาย วางแผนธุรกิจออนไลน์ และทำตลาดก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ประสิทธิภาพการทำงานจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ อยู่ที่ทีมปฏิบัติการภาคสนาม จะได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และลดค่าใช้จ่าย”

ศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์

เผย 5 ปีที่ผ่านผลิตภัณฑ์ซีบราเติบโตต่อเนื่องทุกปี

ด้าน ศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า ซีบราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ฬใหม่ทั้งหมด 5 รุ่น ได้แก่ คอมพิวเตอร์ติดยานพาหนะขนส่ง รุ่น VC80X เหมาะกับงานภาคสนามทุกรูปแบบ ทนทานมาก เนื่องจากทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ไฟจ่ายจากรถ Folklift, แท็บเล็ตสำหรับงานภาคสนามรุ่น L10 มาพร้อมอุปกรณ์ปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท เช่น ด้านทหาร ตำรวจ และเหมืองแร่ แบตเตอรี่ยาวนาน 8-10 ชั่วโมง คอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส รุ่น TC77 และรุ่น TC57 ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม 90 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง และ พรินเตอร์พกพา รุ่น ZQ220 ซึ่งพิมพ์ได้ทั้งใบเสร็จและฉลาก

เทคโนโลยีพกพา

สำหรับผลิตภัณฑ์ของซีบรา เทคโนโลยีส์ ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และโลจิสติกส์ ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของซีบรา เทคโนโลยีส์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีพ.ศ.2562 นี้ก็เติบโตเช่นกัน โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านกลุ่มค้าปลีก (Retail) และการแพทย์ รวมทั้งอุตสาหกรรม ทั้งนี้หากมีโครงข่าย 5G ทำให้เกิด Speed on Demand ที่รองรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Video on Demand สำหรับทางการแพทย์ได้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save