คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีบี จำกัด (ประเทศไทย เมียนมา ลาว และกัมพูชา) “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”


คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีบี จำกัด (ประเทศไทย เมียนมา ลาว และกัมพูชา) “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

เอบีบี คือหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีในระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีบริษัทในเครือทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมี คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ผู้มีประสบการณ์ยาวนานเกือบ 30 ปี เป็นหัวเรือใหญ่ ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย รวมถึงเมียนมา ลาวและกัมพูชา

นับเป็นเวลากว่า 125 ปีแล้วที่กลุ่มบริษัทเอบีบี ได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนี้ เอบีบีกำลังสร้างอนาคตใหม่ของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลและร่วมขับเคลื่อนยุคของการปฏิวัติด้านพลังงานและอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใต้คำมั่นสัญญาว่า “Let’s write the future. Together.”

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีบี จำกัด (ประเทศไทย, เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เล่าว่า หลังจากเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก็ได้เริ่มงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อทำงานได้สักระยะหนึ่งก็ได้เข้ามาร่วมทำงานกับเอบีบี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาพื้นที่ในภาคตะวันออกสำหรับก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเปิดโรงงานและบริษัทเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงเอบีบีด้วยเช่นกัน

สำหรับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น คุณชัยยศเริ่มต้นทำงานที่เอบีบีในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย เรียนรู้งานด้านการขาย รวมถึงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ซึ่งจำหน่ายและติดตั้งให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน และเติบโตตามสายงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรม รองประธานฝ่ายธุรกิจออโตเมชั่น รองประธานภาคอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต จนกระทั่งเมื่อปี 2550 ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เอบีบี จำกัด จวบจนปัจจุบัน โดยรับผิดชอบดูแลการบริหารกิจการของเอบีบีในประเทศไทย รวมถึงเมียนมา ลาว และกัมพูชา

ในระหว่างที่ทำงานกับเอบีบีได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบริหารงานการตลาดเพิ่มเติม รวมถึงยังได้รับการฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ

เอบีบี มีกลุ่มบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ มีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอนวัตกรรมออกสู่ตลาดแก่ลูกค้าทั้งในส่วนของภาคการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบจัดจำหน่าย และลุกค้าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติและเป็นภาคที่ใช้พลังงาน เช่น มอเตอร์ ไดรฟ์ เบรกเกอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ รวมไปถึงสวิตช์ ปลั๊ก และระบบควบคุมอัตโนมัติภายในอาคารและที่พักอาศัย โดยเอบีบีเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และบริการหลังการขาย

“โดยในแต่ละวัน กลุ่มบริษัทในเครือเอบีบี มีการส่งมอบสินค้ามากกว่า 1 ล้านชิ้นทั่วโลก ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่คิดค้นโดยเอบีบีจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เอบีบีจะพยายามคิดอยู่เสมอว่า ทำอย่างไรที่จะช่วยให้ลูกค้ามีกระบวนการผลิตโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือทำอย่างไรให้มีการสูญเสียในระบบน้อยที่สุด ซึ่งนั่นคือปณิธานของเอบีบี ส่วนในเรื่องของการแข่งขันในตลาด เอบีบีจะไม่เน้นเรื่องการแข่งขันด้วยราคา แต่จะเน้นขายภาพรวมของคุณค่าสินค้ามากกว่า เพราะเอบีบีเป็นองค์กรที่ใส่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ลงในสินค้า เพียงแต่ต้องสื่อสารกับลูกค้า ว่าสินค้าของเอบีบีให้คุณค่าอย่างไร ทั้งในด้านเทคโนโลยี คุณภาพและอายุการใช้งาน ในส่วนของประเทศไทย เมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ผมดูแล ถือว่างานบริการนั้นสำคัญมาก เราดูแลลูกค้าแบบตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่า นี่คือข้อได้เปรียบของเอบีบีที่ลูกค้ามั่นใจและให้ความเชื่อมั่นต่อเอบีบีด้วยดีมาโดยตลอด”

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์
คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์

นอกจากนี้ เอบีบีมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันเรื่อง Thailand 4.0 เรามี ดิจทัลโซลูชัน ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ABB AbilityTM” ซึ่งนำเสนอโซลูชั่น และการบริการที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่า 180 รายการ ที่เกิดจากการผสานรวมความเชี่ยวชาญของเอบีบี การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในด้านดิจิทัลที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจทีเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ABB AbilityTM ช่วยให้ลูกค้าในภาคสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนากระบวนการผลิตที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการซึ่งสามารถตอบสนองได้ทันที (real-time operations) โดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกป้อนเข้าไปในระบบควบคุมเพื่อปรับปรุงการทำงานของระบบ เช่น ช่วงเวลาที่โรงงานทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเร็วและอัตราผลตอบแทน

ในฐานะผ้นำเทคโนโลยีในส่วนของดิจิทัลโซลูชั่นที่มีฐานการติดตั้งของอุปกรณ์จำนวนมากกว่า 70 ล้านชิ้น และระบบควบคุมกว่า 70,000 ระบบ เอบีบีมีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ABB AbilityTM เป็นการรวบรวมเอาโซลูชั่นและบริการในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดของเอบีบีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเอบีบี การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่มีความล้ำหน้าและเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดจะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการปฏิบัติงานได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

สำหรับกลยุทธ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น คุณชัยยศ เห็นว่าวินัยในการทำงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ รวมถึงต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงานโดยใช้หลัก “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” และต้องทำให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ นอกจากนี้ต้องหาโอกาสพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และคิดอยู่เสมอว่า วันนี้จะทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร หรือทำอย่างไรที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้

“ผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าอีก 5 ปี 10 ปี หรือ อีก 15 ปี จะต้องเป็นอะไรหรือทำอะไร แต่จะให้ความสำคัญกับการทำงานในแต่ละวัน แล้วทำงานให้ดีที่สุด เพราะเชื่อว่างานในแต่ละวันที่ทำจะทำให้เราเก่งขึ้นทุกวัน เช่นเดียวกับการมีวินัยในการอ่านหนังสือเพราะนี่คือแหล่งความรู้ที่ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ของเรา นั่นคือการสร้างโอกาสและความพร้อมให้กับตนเองตลอดเวลา บางคนมักจะรอให้โอกาสมาถึงก่อนแล้วค่อยพัฒนาตนเองซึ่งมันอาจจะไม่ทันเวลาและเสียโอกาสในที่สุด

เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามา ผมจะพยายามมองปัญหาในแง่บวกเสมอ มองปัญหาเป็นโอกาส มีสติในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ส่วนวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หมด เราต้องมีตัวช่วยจากคนรอบข้าง ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นเรื่องปรกติในชีวิต นอกจากนี้ ผมให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลาย สามารถทำงานต่อได้ เวลาออกกำลังกายสมองจะโปร่งมีเวลาคิดงาน คิดอย่างอื่นได้มากมาย”

การนำหลัก Logic ทางด้านวิศวกรรมมาใช้นั้น คุณชัยยศ ได้นำระบบวิธีคิดแบบมีตรรกะ มีเหตุมีผล จากการเรียนวิศวกรรรมและประสบการณ์ในการทำงานมาใช้บริหารงาน เพื่อดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด

“ผมเชื่อว่าการเรียนวิศวกรรมนั้นทำให้เราพยายามสร้างความเข้าใจเหตุและผล และดูว่าเป็นอะไรได้บ้าง การเรียนวิศวกรรมจะมีส่วนให้เราคิดเป็นระบบได้มากยิ่งขึ้น มีความหลากหลายในความคิด หลากหลายมิติ ซึ่งผมก็คิดว่าช่วยเราในชีวิตการทำงานของเรา ทำให้เราสามารถบริหารจัดการอย่างมีระบบระเบียบมีเหตุมีผล อย่างไรก็ตามผมให้น้ำหนักเรื่อง EQ ก่อนเสมอ เช่น เราจะสนับสนุนใครในองค์กรสักคน เราต้องรู้ว่าเขามี EQ ดีกว่าคนอื่น เขาต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำที่เด่นและดีกว่าคนอื่น เพราะเขาต้องมาทำหน้าที่เป็นผู้นำคนอื่น ขับเคลื่อนองค์กรทำงานเพื่อองค์กรต่อไปได้”

“ทุกวันนี้ผมพอใจกับงานที่ทำ แต่ก็จะถามตัวเองเสมอว่าเราสามารถที่จะทำอะไรเพิ่มเติมจากนี้ได้อีกบ้าง มีคิดไว้ว่าเราน่าจะพอไปช่วยสอนหนังสือ โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทำงานไปถ่ายทอดและแชร์ประสบการณ์กับบุคคลอื่น หรือทำงานเพื่อสังคมตาม”คำพ่อสอน” ผมเห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อประเทศไทยมาโดยตลอด แต่เราเสียอีกที่ไม่ค่อยได้ทำงานเพื่อสังคมเพื่อประเทศไทยเลย เมื่อมีโอกาสหลังจากเกษียณผมก็จะทำ”คุณชัยยศ กล่าว


ที่มา : Engineering  Today No. 165   May- June 2018


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save