สภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป จัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built ปีที่ 2 เปิดตัว ACT FORUM Digital Showroom และสัมมนาออนไลน์เป็นครั้งแรก รับ New Normal


สภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป จัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built  ปีที่ 2 เปิดตัว ACT FORUM Digital Showroom และสัมมนาออนไลน์เป็นครั้งแรก รับ New Normal
จากซ้าย ประกิต พนานุรัตน์, พลอากาสตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก, พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ผู้ก่อตั้งการจัดงาน Act Forum และ ศุภแมน มรรคา

กรุงเทพฯ – 28 ตุลาคม 2563 : จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่กินเวลามาเกือบหนึ่งปีเต็ม ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นมีมูลค่าสูงถึง 1.29 ล้านล้านบาท (ที่มา: Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์) และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในวงกว้างซึ่งไม่อาจประเมินความเสียหายได้ ทำให้สภาสถาปนิกต้องเร่งให้อุตสาหกรรมนี้กลับมาฟื้นตัวขึ้นโดยเร็ว ล่าสุดสภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป ประกาศเดินหน้าจัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built ปีที่ 2 บนแนวคิด “สถาปนิกปันสุข’ ร่วมแบ่งเบาวิกฤต” งานใหญ่งานเดียวแห่งปีที่จะรวบรวมเรื่องราวองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่ครอบคลุมทุกสาขา ทั้งสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง รวมถึงเทรนด์ด้านการออกแบบ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศไว้อย่างครบครัน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. บนพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป จัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built  ปีที่ 2 เปิดตัว ACT FORUM Digital Showroom และสัมมนาออนไลน์เป็นครั้งแรก รับ New Normal

งาน ACT FORUM ’20 Design + Built มีจุดเด่นคือ เป็นงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม และแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง

ประกิต พนานุรัตน์

ประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ถือได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสถาปนิกและนักออกแบบที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีโจทย์ใหม่ๆ ในการออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังโรคระบาด ไม่ใช่แค่เรื่องที่อยู่อาศัย แต่รวมถึงพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ อย่างโรงพยาบาล สวนสาธารณะ ผังเมือง หรือแม้แต่เรือนจำ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่วงการกำลังให้ความสำคัญ เช่น เศรษฐกิจหมุนเวียนกับความยั่งยืน การจัดการกับพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างทิ้งร้างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเมื่อการออกแบบเปลี่ยนไป ฝั่งผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้างเองก็มีความท้าทายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนด้วย

งานในปีนี้จึงจัดขึ้นบนแนวคิด “สถาปนิกปันสุข” ซึ่งมีแนวคิดมาจากตู้ปันสุข ที่เกิดขึ้นจากความต้องการร่วมมือกันฟื้นฟูวงการสถาปัตยกรรม ออกแบบและก่อสร้าง ด้วยการส่งมอบความสุขผ่านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตตามแนววิถีใหม่

งาน ACT FORUM ’20 Design + Built

“งานในปีนี้เราจึงมีเป้าหมายที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างคนในวิชาชีพสถาปนิก นักออกแบบ ก่อสร้าง และร่วมกันส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปสู่สังคม เพื่อแบ่งเบาวิกฤตที่เราต้องเผชิญด้วยกัน และท้ายที่สุดเพื่อก่อให้เกิด “ความสุข” อันเป็นเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์” ประธานจัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built กล่าว

การจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมออกแบบและก่อสร้างนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ACT FORUM ’20 Design + Built จึงได้เชิญวิทยากรระดับโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบของ Virtual เป็นครั้งแรก อาทิ Jan Gehl สถาปนิกชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงด้านออกแบบผังเมือง , Jon Charles Coe ซึ่งออกแบบสวนสัตว์ 200 แห่งทั่วโลก, Kate Orff, Marina Tabassum สถาปนิกชาวบังคลาเทศที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะการออกแบบโบสถ์มุสลิม , Lyndon Neri สถาปนิกชาวจีน รวมทั้งวิทยากรสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล พงษ์เทพ สกุลคู รุสลัน โตะแปเราะ และกชกร วรอาคม

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกกว่า 40 ท่าน ที่จะมาร่วมส่งมอบประสบการณ์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจที่ครอบคลุมทุกด้าน ตลอด 5 วันของการจัดงาน ทั้งการออกแบบ การฟื้นฟู การบริหารจัดการ ธุรกิจ กฎหมาย ทักษะแห่งอนาคต รวม 15 หัวข้อ เช่น Landscape and Urban Planning Architect, สถาปนิกในยุค New Normal, นวัตกรรมวิถีใหม่ในโรงพยาบาล, การออกแบบโรงแรมและคอนโดมิเนียมในยุค COVID-19, สถาปนิกจบใหม่..ทำอะไรดี, ประสบการณ์การบริหารสานักงานสถาปนิกภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ, การทำประกันภัยวิชาชีพ, ออกแบบอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง, การพัฒนาวิชาชีพและการขอเลื่อนระดับ, Urban Management เมืองมรดกโลกไทย, เสน่ห์และศักยภาพของพื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก, สถาปนิกผังเมืองกับการจัดผังเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, การปลูกป่ากลางเมืองเรื่องที่ทาได้จริง, World Environmental Design, Modular House, Biotechnology Design, Proxemics Diagram For Architects, เรือนจำกับแนวทางพ้นวิกฤตความหนาแน่น, การชุบชีวิตของโครงสร้างทิ้งร้างของเมือง, คุณภาพชีวิตใหม่ในบ้านพักคนงาน, การตรวจสอบแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม, ผู้ตรวจสอบประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน, Circular Economy in Architecture, Service Design กับสถาปนิก, ผ่านร้อนผ่านหนาว ด้วยการบริหารองค์กรแบบมืออาชีพ ฯลฯ รวมทั้งมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผังเมืองไทย

โดยจำหน่ายบัตร On Ground Forum สำหรับสมาชิกในอัตรา 300 บาท/หัวข้อ ส่วนบุคคลทั่วไป อัตรา 500 บาท/หัวข้อ ส่วนสัมมนาออนไลน์ อัตราสมาชิกวันละ 500 บาท ส่วนบุคคลทั่วไป วันละ 1,000 บาท หรือฟังสัมมนาแบบบุฟเฟต์ตลอด 5 วัน อัตราสมาชิก 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท และนิสิตนักศึกษา ราคา 450 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหัวข้อสัมมนาและจองบัตรได้ที่ www.ActForumExpo.com/2020/forum

ศุภแมน มรรคา

ด้านศุภแมน มรรคา ผู้อานวยการโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด ผู้จัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built กล่าวว่า งานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง หลังจากการจัดงานในปีแรกที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยยอดผู้เข้าชมงานกว่า 25,000 ราย และได้รับความสนใจจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกว่า 300 ราย จาก 30 ประเทศทั่วโลกที่ตอบรับเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า

โดยปีนี้มีผู้จัดแสดงสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ กว่า 300 ราย จากญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และมาเลเซียที่เตรียมทัพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมาเปิดตัวและประชันโฉมภายในงาน แบ่งเป็น 1.ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในงาน ประกอบด้วย เปิดตัววัสดุปิดผิวลามิเนต ภายใต้คอนเซ็ปต์ “EXPLORE THE NATURE” โดย บริษัท วิลสันอาร์ท ประเทศไทย จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “NEW LIGHT FOR NEW NORMAL” โดยบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) แสงสำหรับชีวิต เพื่อใช้ปลูกต้นไม้และฆ่าเชื้อโรค เปิดตัว Dooring Closet Hidden Door โดย ISHIMOK เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประตูไม้จริง LEOWOOD เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Digital Board โดย TPI และการประชันเทคโนโลยีเครื่องมือช่างจาก Makita และ Milwaukee ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ที่จะมาเปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่ในงานนี้โดยเฉพาะ และ2. ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างภายใต้คอนเซ็ปต์ New Normal Technologies เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในยุควิถีใหม่ อาทิ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้ใช้ยุคใหม่ทั้งด้านดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่ จาก บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด และเปิดตัว Smart Home เป็นต้น

ในปีนี้เราได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ เวทีสัมมนาในรูปแบบ Hybrid Conference ครั้งแรกในปีนี้ การยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน และการเปิดตัว ACT FORUM Digital Showroom เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้างควบคู่กับการจัดงานแบบออฟไลน์ โดยได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและออกแบบไว้อย่างครบครัน

“การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูอุตสาหกรรมก่อสร้างให้กลับมาดีขึ้น และช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อยหลังจากที่ทรุดหนักไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นงานที่ช่วยผลักดันให้สถาปนิก นักออกแบบของไทย สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากลได้” ศุภแมน กล่าว

เทรนด์ออกแบบคอนโดรับชีวิตวิถีใหม่ พื้นที่ใหญ่ขึ้น- มีสระน้ำในตัว

ไพทยา บัญชากิติคุณ

ไพทยา บัญชากิติคุณ ผู้ก่อตั้ง ATOM Design กล่าวว่า สำหรับเทรนด์การออกแบบคอนโดรับชีวิตวิถีใหม่ในปีหน้า แนวโน้มพื้นที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ COVID-19 สังคมผู้สูงวัย และ Multi Generation โดยออกแบบโครงการให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันได้ ทั้งนี้ก่อนเกิด COVID-19 คอนโดที่มีขนาดเล็กสุดอยู่ที่ 24 ตรม. พอเกิด COVID-19 ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาที่ดินลดลงประมาณ 20% ส่งผลให้พื้นที่ขยายเพิ่มเป็น 27-28 ตรม. ส่วนพื้นที่ขนาด 35 ตรม. จะขยับเป็น 40 ตรม. โดยพื้นที่ส่วนกลางยังคงมีตามเดิม เพียงแต่ออกแบบให้มีระยะห่างและปลอดภัย โดยใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ตอบโจทย์สุขอนามัยมากขึ้น ในส่วนของ Pool จะออกแบบให้มีเพิ่มเติมเฉพาะในแต่ละห้อง เพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save