กฟผ.เลือกใช้ ABB Terra 124 สถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วของ ABB ติดตั้งภายในสถานีบริการน้ำมันพีที


ประเทศไทย: 20 กรกฏาคม พ.ศ  2564

กฟผ.เลือกใช้ ABB Terra 124 สถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วของ ABB ติดตั้งภายในสถานีบริการน้ำมันพีที

  • ไทยเร่งเดินหน้าส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษ สร้างคุณภาพอากาศที่สะอาดกว่าเดิม
  • ABB Terra 124 เทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ที่สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้เร็วที่สุดในประเทศไทย

การขยายตัวของตัวเมืองที่เกิดขึ้น พร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบันคุณภาพอากาศในเมืองกรุงถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ปัญหานี้ยังคงมีอยู่ถึงแม้ได้มีการขยายระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินแล้วก็ตาม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

เพื่อร่วมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ รัฐบาลพยายามผลักดันและส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ประเภทไฮบริด รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ ซึ่งตามข้อมูลของสมาคมรถยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EVAT) พบว่ามีจำนวนการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คัน เพื่อให้แน่ใจว่าแนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รัฐบาลจึงเร่งให้มีการพัฒนาและสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือ รองรับกับความต้องการและสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า และให้สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยภายในปี พ.ศ. 2573 รัฐบาลต้องการผลักดันให้รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยร้อยละ 50 หรือ 1.25 ล้านคัน เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เพื่อขยายโครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วให้แพร่หลายสู่สาธารณะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกับ พีทีจี เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทยที่ดำเนินการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพีที (PT)  ได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพีที ตามทางหลวงสายหลักรอบนอกกรุงเทพฯ

สถานีชาร์จไฟฟ้าของ เอบีบี ช่วยขับเคลื่อนระบบขนส่งที่ยั่งยืนของประเทศมุ่งสู่อนาคต

กฟผ. เลือกใช้ ABB Terra 124 สถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วของ ABB ที่มีกำลังชาร์จสูงถึง 120 กิโลวัตต์สำหรับโครงการนี้ โดยเอบีบีได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า Terra 124 ที่สถานีบริการน้ำมันพีที จำนวน 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงสายสำคัญ สถานีเหล่านี้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100-200 กิโลเมตร ปัจจุบันได้เปิดให้บริการและพร้อมให้บริการชาร์จไฟฟ้าแล้ว นับเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะที่มีประสิทธิภาพการชาร์จได้เร็วที่สุดในประเทศ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 20-30 นาทีเพื่อชาร์จให้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุแบตเตอรี่เต็มของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป

“กฟผ. สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบนเส้นทางคมนาคมสายหลักทั่วประเทศ ด้วยสถานีชาร์จไฟฟ้าของเอบีบี จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่และใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้เร็วขึ้น” นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

ด้วยขนาดที่กะทัดรัดและด้วยแนวคิดการออกแบบที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานของสถานีชาร์จไฟฟ้า Terra 124 ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งใช้งานตามสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จุดบริการบนทางหลวง รวมถึงกลุ่มของรถบริการในภาคขนส่ง Terra 124 มีหัวชาร์จไฟแบบ CCS ทั้งหมด 2 หัว สามารถชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าให้เต็มทั้งสองคันพร้อมๆกัน และได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่สูงถึง 920โวลท์ สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้หลากหลายและพร้อมรองรับความต้องการในอนาคต

Terra 124 เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Terra DC fast charger สถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงที่ขายดีที่สุด  และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า รวมถึงมี Integrated Connected Services บนแพลตฟอร์มที่สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบได้ตลอดเวลาทุกวันตลอดทั้งปี สำหรับการบริการจากระยะไกล และการอัพเดตเฟิร์มแวร์ บริการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงสถานีชาร์จไฟฟ้ากับระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น ระบบแบ็คออฟฟิศ แพลตฟอร์มการชำระเงิน หรือโซลูชั่นการจัดการพลังงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต

นายเจียนอันเดร บรุซโซเน กรรมการผู้จัดการ เอบีบี ประเทศไทย กล่าวว่า “พวกเราภูมิใจมากที่ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคมนาคมและการขนส่งที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดย Terra 124 ของเอบีบีเป็นหนึ่งในสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สถานีชาร์จที่เราได้ริเริ่มและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ระบบโครงข่ายการคมนาคมทั่วโลกสมาร์ทขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และปลอดจากการปล่อยมลพิษ นอกจากนั้น Terra 124 ยังได้รับการรับรองว่าสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง”

เอบีบี เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้า โดยนำเสนอโซลูชั่นการชาร์จพลังงานไฟฟ้าอย่างครอบคลุมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด รวมถึงเรือและระบบทางรถไฟ เอบีบี เข้าสู่ตลาดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และจนถึงปัจจุบันมียอดขายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 400,000 สถานีในกว่า 85 ประเทศทั่วโลก เป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงมากกว่า 20,000 สถานี และสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ 380,000 สถานี รวมถึงสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ขายผ่าน Chargedot

ความมุ่งมั่นของ ABB ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าใน e-mobility แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดผ่านการเป็นพันธมิตรกับ ABB FIA Formula E World Championship และ ABB จะกลายเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของระบบสถานีชาร์จไฟฟ้าอย่างเป็นทางการสำหรับใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์ซีซั่นที่ 9 ในปี พ.ศ. 2565-66

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเอบีบี โปรดดูเพิ่มเติมที่ new.abb.com/ev-charging

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมและอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนมากขึ้น เอบีบีผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพให้ไปสู่ระดับใหม่ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มของ Electrification, Robotics, Automation และ Motion ด้วยประวัติความเป็นเลิศที่สืบสานมายาวนานกว่า 130 ปี ความสำเร็จของเอบีบี เกิดจากพนักงานที่มีความสามารถกว่า 105,000 คนในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก www.abb.com

ABB’s Electrification Business Area เป็นผู้นำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันระบบไฟฟ้า โดยดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ มีฐานการผลิตมากกว่า 200 แห่ง พนักงานกว่า 50,000 คนของเราต่างมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คน และทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอโซลูชั่นในด้านระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย อัจฉริยะ และยั่งยืน เรากำลังช่วยกำหนดแนวโน้มในอนาคตของการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสร้างความแตกต่างผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจิทัล พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมผ่านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน สำหรับลูกค้าในกลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มอาคาร รวมถึงกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และภาคการขนส่ง go.abb/electrification


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save