NetApp เปิดตัว 3 โซลูชั่นเทคโนโลยี IoT, AI บริหารจัดการ Cloud รับความท้าทายการทำธุรกิจยุค 5G

บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NetApp ผู้ให้บริการการข้อมูลระดับโลก นำเสนอทางเลือกในการเข้าถึงการบริการข้อมูลแบบ Hybrid Cloud ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลบนสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเป็นไปอย่างง่ายดาย นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นความท้าทายในการทำธุรกิจในยุค 5G ซึ่งจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยี โซลูชั่น IoT,…

ทศวรรษนี้เป็นทศวรรษของ Edge แนวโน้มที่ขับเคลื่อนมุมมองของธุรกิจในเอเชียในแง่ของการคิด การใช้งาน และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นตัวขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียให้โดดเด่นในทศวรรษนี้ หากเอเชียยังคงต้องการเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อการค้าโลกมากที่สุด และคงสถานะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 สิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนในภูมิภาคนี้จะต้องตระหนักคือ ต้องทำอย่างไรให้มั่นใจว่าจะยังอยู่ในสถานะเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยี แล้วแนวโน้มที่จะเป็นตัวกำหนดสถานะของเอเชียในทศวรรษนี้มีอะไรบ้าง รูปแบบการใช้ชีวิตและธุรกิจกับ Edge จงเตรียมพร้อมรับรูปแบบการดำเนินชีวิตและธุรกิจที่ติดอยู่กับ Edge หากคุณคิดว่าเส้นทางของนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่าน และการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อย่างฉับพลันที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งตลอดระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมานั้น…