BGRIM คว้าหุ้นยั่งยืน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี…