จุฬาฯ ร่วมกับ SkillLane พัฒนาระบบ GenEd Blended Learning ให้นิสิตทุกคณะเรียนออนไลน์ นำร่องช่วงฝุ่น PM 2.5 และ COVID -19 ระบาด

กรุงเทพฯ – 5 มีนาคม 2563 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ SkillLane บริษัท Online Learning Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่…