SAS เปิดหลักสูตรทักษะด้านข้อมูลฟรี เสริมสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิต


กรุงเทพฯ  : แซส (SAS) ผู้นำด้านระบบการวิเคราะห์ เปิดตัวแหล่งข้อมูลฟรีเสริมทักษะทางด้านข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้คนรู้เท่าทันและใช้ชีวิตได้ในโลกที่ข้อมูลล้นหลาม ชี้ทักษะทางด้านข้อมูลคือความสามารถในการเข้าถึง ตีความ และทำความเข้าใจข้อมูล และเป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จต่อการทำงานในโลกยุคปัจจุบัน โดยแซส กำลังมุ่งให้ทุกคนตระหนักถึงการรู้เท่าทันข้อมูลด้วยการสร้างหลักสูตรใหม่และให้เครื่องมือฟรีแก่กลุ่มนักการศึกษา

“แซส เข้าใจขุมพลังแห่งข้อมูลที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจโลกนี้ และเพื่อการทำความดี รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมที่มีการเชื่อมโยงและเต็มไปด้วยข้อมูล ความสามารถในการประยุกต์และใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่เพียงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักคณิตศาสตร์เท่านั้น”   มร. จิม กูดไนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) บริษัท แซส กล่าว

จากข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย จากนาฬิกาอัจฉริยะ จนกระทั่งการตรวจสุขภาพที่บ้าน ข้อมูลเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งพื้นฐานในชีวิตของทุกคน และยิ่งเห็นชัดมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ในปีที่ผ่านมา วิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ได้เน้นย้ำให้เราเห็นถึงความจำเป็นที่สำคัญเร่งด่วนในด้านทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน  และเมื่อต้องเผชิญกับกระแสข้อมูลข่าวสาร ที่จริงบ้าง เท็จบ้าง แฝงไปด้วยอคติ อีกทั้งยังทำให้เราเข้าใจผิดในหลาย ๆ ครั้ง ผู้คนส่วนใหญ่จึงคิดว่าตนเองถูกครอบงำและไม่พร้อมทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นที่พวกเขาได้อ่าน

หลักสูตรทักษะพื้นฐานทางด้านข้อมูล ของแซส ถือเป็นหลักสูตรใหม่ที่เน้นการแนะนำพื้นฐานของข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงความหมายของการรู้ทางด้านข้อมูล หลักสูตรได้สอนกลยุทธ์ในการพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล การตั้งคำถามต่อข้อมูล การค้นหาความหมาย การตัดสินใจและการสื่อสารข้อมูล หลักสูตรนี้ยังเป็นแนวทางให้แก่ผู้ปกครองที่มีความกังวล เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งแต่ละคนได้ใช้ข้อมูลเพื่อให้รู้เท่าทันและแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีการระบาดนี้

หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายทางจริยธรรมในด้านการทำงานกับข้อมูล โดยจริยธรรมทางข้อมูลหมายถึงวิธีที่เราค้นหา ตีความ และนำเสนอข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ โดยคำนึงถึงเรื่องศีลธรรม มากกว่านั้นหลักสูตรยังครอบคลุมถึงว่า อคติมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราโต้ตอบและการสื่อสารกับข้อมูล

อย่างไร ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้คนและสร้างทักษะในการตั้งคำถามต่อข้อมูลที่ผลิตขึ้นมา รวมถึงยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับข้อมูลได้อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นอีกด้วย    

แซส ได้สนับสนุนการศึกษามานานหลายทศวรรษ ตั้งแต่การส่งเสริมทักษะ STEM ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ จนถึงการปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล จนกระทั่งถึงการสร้างแหล่งข้อมูลในห้องเรียน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อใช้สำหรับระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ และตอนนี้ แซสกำลังสร้างชุดแหล่งข้อมูลสำหรับคนรุ่นใหม่ นั่นก็คือ Data Natives อีกด้วย

ข้อมูลตั้งแต่รถยนต์อัจฉริยะ นาฬิกาอัจฉริยะ ไปจนถึงการตรวจสุขภาพที่บ้าน อีกทั้งแอปพลิเคชันรถโดยสารร่วมบริการ (Ride-sharing)  ข้อมูลจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้นนักเรียนในปัจจุบันจำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลจำนวนมหาศาลที่พวกเขาใช้และสร้างขึ้นมาให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างทักษะที่จำเป็นเหล่านี้  แซส ยังมีแหล่งความรุ้ทางด้านข้อมูลสำหรับนักเรียนระดับ K-12 ดังนี้

 • DataFly ซึ่งกำลังจะวางจำหน่ายในปลายฤดูร้อนนี้เป็นเครื่องมือฟรีสำหรับครูและนักเรียนทุกระดับ (K-12) ที่มีวิธีการเก็บและสำรวจข้อมูลจากนักเรียนที่ง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือแบบเสมือนจริงก็ตาม
 • CodeSnaps เป็นพื้นที่พบปะกันทางออนไลน์ (Collaborative Coding Environment) ซึ่งใช้แค่หุ่นยนต์และไอแพด® หนึ่งเครื่องเท่านั้น โดยนักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกับสร้างโปรแกรมที่ใช้โค้ดบล็อกที่ปรากฏขึ้นมาและใช้โปรแกรมโดยใช้หุ่นยนต์ที่มีการเชื่อมต่อ เช่น Sphero SPRK  SPRK+ และ Ollie
 • Data Drives ซึ่งช่วยให้นักเรียนหันกลับมาคิดถึงวิธีต่าง ๆ ที่โรงเรียนจะมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ เมื่อนักเรียนตั้งคำถาม รวบรวมข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์และตีความคำตอบ พวกเขาจะเริ่มพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ต่าง ๆ และมองเห็นถึงพลังของข้อมูล
 • GatherIQ™ เป็นแอปพลิเคชันฟรีและเว็บไซต์ที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับเป้าหมาย 17 ประการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสร้างโลกนี้น่าอยู่ขึ้น
 • ความร่วมมือกับโครงการรู้เท่าทันข่าว (News Literacy Project) ซึ่งทำให้ผู้คนกลายเป็นผู้บริโภคข้อมูลในสื่อที่สำคัญ และด้วยจำนวนแหล่งข้อมูลที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน การทำความเข้าใจข้อมูลในสื่อจึงต้องการความรู้พื้นฐานประกอบกับการคิดเชิงวิพากษ์ด้วย

แซส ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยโพลีเทคนิค เทมาเส็ก (TP) ในศูนย์ TP-SAS Business Intelligence & Analytics Center   โดยจัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จะได้สัมผัสเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมรุ่นล่าสุดและเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงยังให้โอกาสเข้าทำงานร่วมกับโครงการทางด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย

ศูนย์ TP-SAS Business Intelligence & Analytics Centre ได้ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ด้านระบบวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการนักวิเคราะห์มืออาชีพทักษะสูงที่กำลังเพิ่มขึ้นของบริษัทต่าง ๆ ในสิงคโปร์ และด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันนี้ นักศึกษาจะได้รับการแนะแนวอย่างมืออาชีพและการสนับสนุนหลักสูตร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save